Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Särskilda åtgärder i Helsingfors fängelse på grund av exponering för coronavirus

Dela

I Helsingfors fängelse har 15 fångar utsatts för coronaviruset i en situation fångarna emellan. På grund av exponeringen har behövliga karantänåtgärder vidtagits och eventuell vidaresmittning som orsakas av exponeringen ska utreds genom PCR-test. Fångarna har möjlighet att stå i kontakt med sina anhöriga och närstående.

Personalen på fängelset har meddelats anvisningar om adekvata skyddsåtgärder. Isoleringsåtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna, och verksamhetsmodellerna har bestämts i samråd med läkaren på Enheten för hälso- och sjukvård för fångar med ansvar för smittsamma sjukdomar.

På samtliga fängelser har man beredskapsplaner i händelse av en coronavirusepidemi.

Brottspåföljdsmyndighetens beredskapsgrupp följer med läget med coronavirusets spridning i samhället och på fängelserna och byråerna för samhällspåföljder vid sina veckovisa sammanträden. Man tar höjd för nya åtgärder i regionerna och enheterna med iakttagande av myndighetsanvisningarna, om det skulle visa sig nödvändigt. Inom regionerna fungerar dessutom lokala beredskapsgrupper.

Enligt beredskapschef Anssi Vuosalmi har Brottspåföljdsmyndigheten lyckats undvika mer omfattande smittospridning under pågående coronavirusepidemin genom att vidta begränsnings- och bekämpningsåtgärder. Nu har smittoläget markant försämrats i samhället på det hela taget, vilket oundvikligen syns också i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet.

I coronavirustest som genomförs i samband med nyintagningar har under de senaste veckorna upptäckts flera coronavirusinfektioner än tidigare. Det handlar om infektioner som de dömda hade när de kom in från det civila samhället. Situationen är ett uttryck för den försämrade coronavirussituationen som råder i hela samhället.

Den förändrade situationen ökar avsevärt risken för pandemiutbrott i fängelserna också i Finland.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten, beredskapschef Anssi Vuosalmi, tel. +358 29 56 88450

Helsingfors fängelse, direktör Eeva Säisä, tel. +358 29 56 82126

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, ansvarig överläkare Hanna Hemminki-Salin, tel. +358 29 524 5551

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum