VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Satsningar på funktionssäkerhet och cyberskydd behövs i statsförvaltningens centraliserade informations- och kommunikationstjänster

Jaa

Statens revisionsverk (VTV) har granskat styrning av funktionssäkerheten i statens e-tjänster och organisering av cyberskyddet i statsförvaltningen. Finansministeriet har en nyckelroll i övergripande styrning och säkring av resurser. Statsrådet har utarbetat strategier men alla mål har inte uppnåtts i genomförandet. Styråtgärderna har i stor utsträckning avsett enskilda ämbetsverk, men behovet att styra helheter växer ständigt. Ämbetsverkens riskhantering har till viss del varit oenhetlig. Det finns problem med hur de centraliserade IKT-tjänsterna och finansieringsmodellen fungerar, vilket även påverkar funktionssäkerheten i tjänsterna och cyberskyddet inom statsförvaltningen.

VTV har publicerat två revisioner, Organisering av cyberskyddet och Styrning av funktionssäkerheten i e-tjänster. Revisionsverket utredde om cyberskyddet i statsförvaltningen har organiserats effektivt och ekonomiskt. Målet var också att fastställa om det nuvarande systemet för styrning inom statsförvaltningen beaktar den funktionssäkerhet och tillgänglighet som behövs i tjänsterna.

Behovet att styra verksamheter i stället för enskilda ämbetsverk växer ständigt

Det har utarbetats styrande strategier för funktionssäkerheten och cyberskyddet men deras styreffekt har varit svag. Det är oklart vilken instans som ansvarar för verkställandet, tidsplaner för åtgärderna har inte uppgjorts och genomförandet har inte följts upp. Ämbetsverkens och inrättningarnas resurser varierar mycket och möjliggör inte alltid genomförandet av eventuella strategier. Resursläget bör förtydligas så att de strategiska målen för cyber- och funktionssäkerheten kan uppnås inom alla förvaltningsområden.

Praxisen för riskhantering varierar bland ämbetsverken. Oenhetlighet i riskhanteringen kan leda till lösningar på olika nivå vid organiseringen av cyberskyddet och funktionssäkerheten. Harmoniseringen av praxisen för riskhantering bör fortsätta. Åtgärder som säkerställer och utvecklar funktionssäkerheten och cyberskyddet bör planeras utifrån riskbedömningen och man bör uppskatta kostnaderna och nyttorna före genomförandet. Nyckelrollen har finansministeriet, som kan planera och ge anvisningar för hur praxisen för riskhantering förs upp på förvaltningsområdes- och statsnivå med beaktande av olika användningsbehov.

I dagens modell ansvarar varje ämbetsverk och inrättning för sitt cyberskydd och sin funktionssäkerhet. Vid ett omfattande cyberangrepp skulle olika ministerier behöva förhandla sinsemellan om start och prioritering av motåtgärder. Detta utgör en risk eftersom det inte nödvändigtvis finns tid till förhandlingar i samband med cyberangrepp. Statsrådet bör fastställa ledningsansvaret i situationer då ett cyberangrepp berör flera förvaltningsområden.

Valtoris centraliserade IKT-tjänster uppnår inte målnivån för funktionssäkerhet och cyberskydd i alla delar

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori har fortfarande ett smalt tjänsteutbud och utvecklingen av tjänsterna har inte gått planenligt. Valtori har inte kunnat möta kundernas funktionssäkerhetskrav på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom har funktionssäkerhets- och cyberskyddsnivån i Valtoris tjänster varit oklar även för kunderna.

Valtoris verksamhet omfattas av finansministeriets styrning. Ministeriet bör lösa problemen med finansieringsmodellen så att man uppmärksammar Valtoris förutsättningar att förbättra förfarandena för cyberskydd och genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av förfarandena för att upptäcka cyberangrepp. Valtori är ett ämbetsverk som producerar sektorsoberoende IKT-tjänster inom statsförvaltningen. Det inrättades 2014 och dess omkostnader år 2016 uppgick till 128,8 miljoner euro.

Pressmeddelandet och de finskspråkiga revisionerna på nätet

Ställningstaganden på svenska (Styrning av funktionssäkerheten i e-tjänster)

Ställningstaganden på svenska (Organisering av cyberskyddet)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ledande effektivitetsrevisor Pirkko Lahdelma (styrning av funktionssäkerheten)
040 732 5999
pirkko.lahdelma@vtv.fi

Ledande effektivitetsrevisor Pasi Korhonen (organisering av cyberskyddet)
050 574 1784
pasi.korhonen@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Presidentvalet 2018: Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering16.10.2017 10:01Tiedote

Förhandsredovisning av valfinansiering Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen till Statens revisionsverk (VTV) lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. En frivillig förhandsredovisning av valfinansiering kan lämnas in även av alla partier och i understödsbeslutet avsedda föreningar. Förhandsredovisningen kan lämnas in 28.11.2017–9.2.2018. För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2018 före kl. 15. Om en andra omgång hålls, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2018 före k

Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta16.10.2017 10:00Tiedote

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset. Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana. Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä. Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää. Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15

Valtionhallinnon ICT-palvelujen keskittämisessä on panostettava toimintavarmuuteen ja kybersuojaukseen10.10.2017 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut valtion sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta ja kybersuojauksen järjestämistä valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö on avainroolissa kokonaisvaltaisen ohjauksen ja resurssien turvaamisessa. Valtioneuvosto on laatinut strategioita, mutta niiden toimeenpanossa ei ole saavutettu kaikkia tavoitteita. Ohjaustoimet ovat pitkälti kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti. Myös riskienhallinnassa on ollut epäyhtenäisyyttä virastojen välillä. Keskitettyjen ICT-palvelujen toiminnassa ja rahoitusmallissa on ongelmia, joilla on vaikutusta myös valtionhallinnon palvelujen toimintavarmuuden ja kybersuojauksen tilaan.

VTV granskade företagsstöden: EU-reglerna följs, prövningen av stödets nödvändighet behöver förbättras3.10.2017 07:01Tiedote

VTV utredde lagenligheten vid ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn över användningen av företagsstöd. År 2016 uppgick de stöd som betalades ut till näringslivet ur statsbudgeten till 4,136 miljarder euro, varav VTV:s granskning täcker en fjärdedel. VTV upptäckte problem i prövningen av stödets nödvändighet. EU:s regler för statligt stöd har följts väl.

Förändringarna i statens ekonomi- och personalförvaltning utmanar riskhanteringen26.9.2017 07:01Tiedote

Revisionsverket utredde om bestämmelserna och styrningen av statskoncernen stöder ordnandet av en fungerande intern kontroll och riskhantering. Dessutom utreddes om den interna kontrollen är ändamålsenlig i bokföringsenheterna och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning. Bestämmelserna är tillräckliga men deras styrkraft har försvagats genom ändrade bestämmelser och anvisningar.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme