Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för 2022 för byggande av idrottsanläggningar - ansökan pågår

Dela

Ansökan om statsunderstöd år 2022 för byggande av idrottsanläggningar har inletts. Ansökningstiden är 25.11–31.12.2021 kl. 16.15.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för bygge, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargrupper. Med understödet stöds i synnerhet kommunens uppgift enligt idrottslagen att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Ansökan om understöd kan lämnas in under tiden 25.11–31.12.2021 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas under våren 2022. Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understödet kan också beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att idrottslagens mål ska uppnås.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet.
Statsunderstöd beviljas emellertid inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0 %). Ansökningarna om statsunderstöd lämnas in i regionförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ oberoende av om det är undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverket som är statsbidragsmyndighet för projektet. Även ansökningsanvisningarna finns i e-tjänsten och på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi).

Även förslag till finansieringsplanen för idrottsanläggningar åren 2023–2026 kan lämnas in

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en riksomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningsprojekt. Till planen anmäls endast projekt vars beräknade kostnader överstiger 700 000 euro (moms 0 %). Även de projekt som ingår i finansieringsplanen 2022–2025 ska uppdatera sina egna förslag.

Förslagen till finansieringsplanen lämnas in i regionförvaltningsverkets e-tjänst senast 31.12.2021 klockan 16.15. Efter det här sätter regionförvaltningsverket ansökningarna i en prioritetsordning och skickar den till undervisnings- och kulturministeriet.

År 2021 var statsunderstödet för byggande av idrottsanläggningar ungefär 30 procent av projektets uppskattade kostnader, dock högst 750 000 euro. Understödet för simhallar kan beroende på hallutrymmesprogrammets omfattning vara högst 1 000 000 euro.

Mer information

undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi)

Nyckelord

Kontakter

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä tfn 0295 016 556

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Tiina Kaijanen tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, rfv 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
Mikko Helasvuo, tfn 0295 330 422, mikko.helasvuo@gov.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui12.8.2022 15:31:41 EEST | Tiedote

Informaatiovaikuttamisen tavoitteena on heikentää turvallisuuden tunnetta sekä aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Suojautumiseen tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja vahvaa viestintää. Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui luomaan yhteistä tilannekuvaa alueeltaan. Kokouksen pääteemana oli informaatiovaikuttaminen ja siihen vastaaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum