Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för 2022 för byggande av idrottsanläggningar - ansökan pågår

Dela

Ansökan om statsunderstöd år 2022 för byggande av idrottsanläggningar har inletts. Ansökningstiden är 25.11–31.12.2021 kl. 16.15.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för bygge, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargrupper. Med understödet stöds i synnerhet kommunens uppgift enligt idrottslagen att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Ansökan om understöd kan lämnas in under tiden 25.11–31.12.2021 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas under våren 2022. Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understödet kan också beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att idrottslagens mål ska uppnås.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet.
Statsunderstöd beviljas emellertid inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0 %). Ansökningarna om statsunderstöd lämnas in i regionförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ oberoende av om det är undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverket som är statsbidragsmyndighet för projektet. Även ansökningsanvisningarna finns i e-tjänsten och på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi).

Även förslag till finansieringsplanen för idrottsanläggningar åren 2023–2026 kan lämnas in

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en riksomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningsprojekt. Till planen anmäls endast projekt vars beräknade kostnader överstiger 700 000 euro (moms 0 %). Även de projekt som ingår i finansieringsplanen 2022–2025 ska uppdatera sina egna förslag.

Förslagen till finansieringsplanen lämnas in i regionförvaltningsverkets e-tjänst senast 31.12.2021 klockan 16.15. Efter det här sätter regionförvaltningsverket ansökningarna i en prioritetsordning och skickar den till undervisnings- och kulturministeriet.

År 2021 var statsunderstödet för byggande av idrottsanläggningar ungefär 30 procent av projektets uppskattade kostnader, dock högst 750 000 euro. Understödet för simhallar kan beroende på hallutrymmesprogrammets omfattning vara högst 1 000 000 euro.

Mer information

undervisnings- och kulturministeriets webbplats (okm.fi)

Nyckelord

Kontakter

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä tfn 0295 016 556

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Tiina Kaijanen tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, rfv 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
Mikko Helasvuo, tfn 0295 330 422, mikko.helasvuo@gov.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun28.1.2022 17:42:02 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.-28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään28.1.2022 14:54:53 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.

Begränsningen av sammankomster lindras och beslutet som gäller användning av utrymmen förlängs inom Vasa sjukvårdsdistrikt – behovet av förlängd stängning av utrymmen bedöms nästa vecka28.1.2022 13:37:06 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger fortfarande aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakter. Samtidigt lindras begränsningarna av sammankomster i området. Besluten är i kraft inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 1.2 - 28.2.2022.

Kokoontumisrajoitus kevenee ja tilojen käyttöä koskeva määräys jatkuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella – tilojen sulkupäätöksen jatkoa arvioidaan ensi viikolla28.1.2022 13:33:18 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto määrää edelleen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kevenee. Päätökset ovat voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 1.2. – 28.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum