HUS

Styrelsens beslut 1.3: Styrelsen föreslår för fullmäktige att det nya resultatområdet Kliniska tjänster på landskapsnivå inrättas

Dela

Styrelsen ställde också upp sina viktigaste mål för vårdreformen.

Akuten, Sjukvård för barn och unga samt Psykiatri bildar det nya resultatområdet

Styrelsen beslöt föreslå för fullmäktige att ett nytt resultatområde Kliniska tjänster på landskapsnivå inrättas. Det nya resultatområdet består av tre resultatenheter inom HUCS sjukvårdsområde: Akuten, som svarar för jouren och den prehospitala akutsjukvården, Sjukvård för barn och unga samt Psykiatri.

Med omorganiseringen vill HUS förbättra specialistvårdens tjänster för primärvården och invånarna i kommunerna. Detta ger också en effektivare ledning och underlättar styrningen av kostnaderna.

I synnerhet för jourverksamheten vill HUS trygga enhetligheten i sjukhusens regionala verksamhet. I de så kallade randsjukhusen, dvs. Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus, kvarstår samjourernas organisation och personal som del av sjukhusen, och den närmaste chefen förblir densamma. Verksamheten leds av HUS Akutens verksamhetsdirektör.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Betydande brister i förslaget till vårdreform

Styrelsen ställde upp sina mål för vårdreformen som bereds som bäst. Vårdreformens mål ses som viktiga, men i förslaget finns betydande brister i synnerhet i finansieringen, samordningen av informationen och verksamhetsförutsättningarna för universitetssjukhusen. Enligt HUS styrelse är det viktigt att beredningen av reformen fortsätter i tätt samarbete och genom diskussioner.

I vårdreformens finansieringsmodell finns flera brister och en påtaglig statistisk osäkerhet.

Som helhet uppmuntrar modellen inte till besparingar och kommer att orsaka en ogrundad transferering från Nyland till övriga Finland.

Det gemensamma kunskapsunderlaget och samordningen av information inom Nyland får inte försvagas i och med vårdreformen, utan tvärtemot utvecklas till exempel genom gemensamma kund- och patientregister inom Nyland.

Den verksamhet som är central för ett universitetssjukhus: forskning och undervisning samt förutsättningarna för samarbetet mellan universitetssjukhuset och universitet behöver definitivt tryggas genom lag på ett enhetligt sätt i hela landet. De extra kostnader för universitetssjukhuset som forskning och undervisning ger upphov till bör täckas fullständigt genom särskilda anslag.

För mera information:
Projektchef Teppo Heikkilä, teppo.heikkila(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Tutkijat löysivät uuden harvinaisen perinnöllisen valkosolujen toiminnan puutoksen, joka johtaa tappavaan tulehdustilaan16.4.2021 08:26:14 EEST | Tiedote

Vastasyntyneen suomalaispotilaan henki pelastettiin pikaisella kantasolusiirrolla, kun vaikean yleistyneen tulehdustilan syy selvisi Helsingin, Oulun, Karoliinisen instituutin ja Wienin lääketieteellisen yliopiston tutkijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Tutkijat kuvasivat uuden, väistyvästi periytyvän, RhoG-valkuaisen puutteesta johtuvan immuunivajeen. Tutkimus on juuri julkaistu arvostetuimmassa veritautien alan julkaisusarjassa Blood.

HUS styrelse: Social- och hälsovårdsreformen förtjänar bättre beredning15.4.2021 14:06:20 EEST | Uutinen

Coronaviruspandemin har redan i ett drygt år sysselsatt olika ministerier med sådant lagberednings-arbete som inte kunde planeras på förhand. HUS styrelse och HUS är mycket oroliga över att tjänstemännen under den fortsatta pandemin samtidigt måste bereda även social- och hälsovårdsreformen. HUS styrelse har skickat ett utlåtande till riksdagsgrupperna för att understryka att social- och hälsovårdsreformen har en betydande inverkan på patienternas och medborgarnas liv och förtjänar både bättre beredning och en offentlig diskussion om reformens innehåll och följder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum