HUS

Styrelsens beslut 13.9.2021: Ekonomin för början av året i balans

Dela

HUS investerar i sjukhusbyggnader och satsar på personalens välmående. HUS förbereder sig för vårdreformen genom en organisationsförändring.

Verksamhetskostnaderna under det budgeterade, vårdköerna svåra att förkorta

Styrelsen behandlade läget för verksamheten och ekonomin under perioden januari-juli. Mängden remisser ökade i jämförelse med året innan, men jourbesöken blev färre. Antalet patienter i kö för avdelningsvård minskade en aning, medan det totala antalet patienter som väntar på icke-brådskande polikliniska undersökningar och vård ökade betydligt. Användningen av digitala tjänster i anslutning till distansmottagningar, som ökade under coronaepidemin, minskade i början av 2021 då besök på traditionella mottagningar började öka igen.

Medlemskommunernas betalningsandelar underskred i januari-juli 2021 det budgeterade med 4,1 procent (45,3 miljoner) och verksamhetskostnaderna med 1,5 procent (25,1 miljoner).

För mera information:
Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Projektspecifika preciseringar i investeringarna

Styrelsen godkände det justerade investeringsprogrammet för åren 2021–2024. Under 2021 har den maximala summan för investeringar varit 291 miljoner euro. Förslaget om projektspecifika preciseringar gäller endast år 2021, men ändringar för kommande år har också gjorts. Av dem gäller de viktigaste byggprojekten för Brosjukhuset och Jorvs sjukhus samt IKT-projekt. Investeringarna för 2022–2024 har i huvudsak redan tidigare godkänts eller påbörjats.

För mera information:
Tomi Kauppinen, utvecklingsdirektör, tomi.kauppinen(at)hus.fi

Satsningar på personalens välmående

Styrelsen fick en översikt av de åtgärder som planeras för att bland annat förbättra företagshälsovården och arbetshälsan samt utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Som en konkret åtgärd får personalen redan i år en motions- och kulturförmån värd 200 euro. Om fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2022 blir förmånen permanent och stiger till 400 euro per år. I budgetförslaget för 2022 ingår också ett anslag på 20 miljoner för engångsbelöningar av personalen och genomförandet av ett löneutvecklingsprogram.

För mera information:
Outi Sonkeri, personaldirektör, outi.sonkeri(at)hus.fi

HUS som organisation anpassas för vårdreformen

Styrelsen gav anvisningar om att budgeten för 2022 ska beredas utifrån att fem verksamhetsområden läggs till resultatområdet HUS Kliniska tjänster på landskapsnivå från och med 1.1.2022. Verksamhetsområdena är Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, Kvinnosjukdomar och förlossningar, Neurocentrum, Cancercentrum och Huvud- och halscentrum. Ändringen hör ihop med vårdreformen, och målet är att bevara specialistvårdens höga kvalitet och kostnadsnyttoeffekt samt garantera en jämlik service inom hela HUS område.

Beredningen fortsätter i arbetsgrupper enligt teman tillsammans med välfärdsområdena och Helsingfors stad. Bland de viktigaste frågorna i den fortsatta beredningen är att hitta lösningar med vilka närservicen tryggas och tjänstehelheterna samordnas med varandra.

För mera information:
Sjukvårdsområdets direktör Matti Holi, matti.holi(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/media

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum