HUS

Styrelsens beslut 16.8.2021: HUS förbereder sig på de förändringar som social- och hälsovårdsreformen kräver

Dela

Verksamhetskostnaderna var mindre än budgeterat under perioden januari-juni. Hyvinge sjukvårdsområde tar över ordnandet av alla hjälpmedelstjänster inom Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote)

Styrelsen behandlade 14.6.2021 den interna organiseringsmodellen för HUS efter vårdrefomen och fattade då beslut om att godkänna att beredningen gällande utvecklingen av HUS organisationsstruktur inleds.

Styrelsen fattade beslut om att ställa upp mål för utvecklingen av HUS och den nya organisationsstrukturen, härledda ur lagen om ordnande av social- och hälsovård. Målen handlar om att verkställa regionaliteten och fylla patienternas behov, men också om ökade skalfördelar och en effektivare verksamhet.

Målen är:

  • uppnå jämlikhet
  • trygga närservice 
  • stödja en god samverkan mellan HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena, Helsingfors stad och Helsingfors universitet
  • genomföra gemensamt bestämda tjänstehelheter
  • en serviceproduktion som är både effektiv och kostnadseffektiv.

För mera information:  
Tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi
kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, e-post kaarina.heikinheimo(at)hus.fi  

HUS förbereder sig på genomförandet av vårdreformen

Riksdagen godkände 23.6.2021 regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Vårdreformen förändrar grunderna för HUS verksamhet. I och med den nya lagstiftningen grundas HUS på nytt. De ändringar i ordnandet av tjänsterna som lagen förutsätter och de nya samarbetsstrukturerna kräver både beredning av HUS grundavtal och beredning av avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård mellan HUS och välfärdsområdena i Nyland.

Genomförandet av vårdreformen innebär en betydande insats för HUS som organisation i synnerhet på ledningsnivå. Styrelsen beslöt därför att förlänga tjänsten som HUS projektchef för vårdreformen till och med slutet av 2022 samt ställa tjänsten direkt under verkställande direktören. Styrelsen beslöt också stärka projektorganisationen med bland annat tre tidsbundna uppdrag som projektchef.

Vårdreformen innebär också betydande förändringar i IT-systemen och nya IT-lösningar som de nya lagstadgade funktionerna kräver. Förutom de IT-tjänster som erbjuds välfärdsområdena i Nyland så kräver förändringarna och kompletteringarna i HUS egna IT-system en tilläggsfinansiering på 50 miljoner för åren 2021-2025.

För mera information:  
Projektchef Teppo Heikkilä, e-post teppo.heikkila(at)hus.fi 
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, e-post lauri.tanner(at)hus.fi 
IT-utvecklingsdirektör Mikko Rotonen, e-post mikko.rotonen(at)hus.fi  

Ekonomin under januari-juni: kostnaderna mindre än budgeterat 

HUS verksamhetskostnader underskred budgeten med 1,6 procent, dvs 22,8 miljoner euro, under perioden januari-juni.

Mängden remisser för icke-brådskande vård ökade med 10,5 procent jämfört med året innan.

I jämförelse med situationen i juni 2020 förbättrades tillgången till vård inom den tid lagen föreskriver för patienter i kö till vårdavdelning, men försämrades en aning för dem som väntade på poliklinisk vård

För mera information:  
Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi
Stf. chefsöverläkare Jari Petäjä, e-post jari.petaja(at)hus.fi

Keusotes hjälpmedelsverksamhet till HUS 

Styrelsen godkände att hjälpmedelsverksamheten inom medicinsk rehabilitering vid Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård (Keusote) flyttar över till HUS som överlåtelse av rörelse. Alla uppgifter inom Keusote som kräver specialkompetens inom hjälpmedelstjänster och anskaffning, underhåll, transport och logistiktjänster som hänför sig till hjälpmedel koncentreras till HUS hjälpmedelsenhet.

För mera information:
Sjukvårdsområdets direktör Raija Kontio, e-post raija.kontio(at)hus.fi 
Förvaltningschef Petri Moisio, e-post petri.moisio(at)hus.fi 

Nyckelord

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Operationer för att rengöra lungartärerna startar på nytt på HUS27.9.2021 10:07:31 EEST | Tiedote

Operationer för att rengöra lungartärerna, dvs. endarterektomi, har inletts vid HUS efter några års paus. Lärdom hämtades från utlandet och nu utför två hjärtkirurger vid Mejlans operationerna. En operation för att rengöra lungartärerna är den primära behandlingsmetoden för operationsdugliga patienter i fall där en akut blodpropp i lungorna inte löses upp utan omvandlas till en kronisk ärrförändring som förtränger lungartärerna.

Keuhkovaltimoiden puhdistusleikkaukset käynnistyneet uudelleen HUSissa27.9.2021 10:04:21 EEST | Tiedote

Keuhkovaltimoiden puhdistusleikkaukset ovat käynnistyneet HUSissa muutaman vuoden tauon jälkeen. Oppia on haettu ulkomailta ja nyt leikkauksia tekee Meilahdessa kaksi sydänkirurgia. Keuhkovaltimoiden puhdistusleikkaus on ensisijainen hoitokeino leikkaukseen soveltuville potilaille silloin, kun akuutti keuhkoveritulppa ei liukene, vaan muuttuu keuhkovaltimoita ahtauttavaksi krooniseksi arpimuutokseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum