HUS

Styrelsens beslut 4.11: Det slutliga budgetförslaget till fullmäktige behandlas 25.11.2019

Dela

Flera stora projekt och betydande överföringar av verksamhet år 2020

Styrelsen behandlade budgeten för 2020 på sitt möte. År 2020 genomförs ett omfattande ibruktagande av Apotti och systemet för verksamhetsstyrning Harppi, som används för administration av upphandlings-, logistik-, ekonomi- och personalprocesser blir molnbaserat. Därutöver utökas verksamheten med nya funktioner som överförs till HUS: laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote), logistik- och upphandlingsfunktionerna vid Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote) samt Borgå och Lovisa hemsjukvård. Dessa funktioner ökar HUS verksamhetsintäkter nästa år med 32 miljoner.

Apotti är det största enskilda förändrings- och utvecklingsprojektet i HUS historia, och med det eftersträvas betydande operativa och kvalitativa fördelar. I och med ibruktagandet av Apotti uppgår kostnaderna för patientdatasystem nästa år inklusive kostnader av engångskaraktär till ca 81 miljoner euro, och därför uppvisar budgetförslaget för år 2020 undantagsvis ett underskott på 40 miljoner euro.

Styrelsen har behandlat budgeten för 2020 senaste gång 16.9.2019. Det slutliga budgetförslaget till fullmäktige behandlas 25.11.2019. Fullmäktige fattar beslut om budgeten på sitt möte i december.

För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767

Styrelsen föreslog efterborgen åt Oy Apotti Ab

Styrelsen beslöt att för HUS fullmäktige föreslå att Oy Apotti Ab beviljas en efterborgen på 24 136 000 euro. Orsak till höjningen av borgenssumman är att den ursprungliga kostnadskalkylen för projektet Apotti har stigit på grund av innehållsliga förändringar i projektet och en utvidgning av det, vilket också ökar behovet av lånegaranti. Det är HUS fullmäktige som under sitt följande möte i december fattar det slutgiltiga beslutet om borgen. Fullmäktige fattade beslut om den ursprungliga borgen 16.12.2015.

För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602

Totalrenovering av Cancercentrums gamla klinikbyggnad

I enlighet med den fastställda investeringsplanen för åren 2019-2020 godkände styrelsen att totalsaneringen av Cancercentrums gamla klinikbyggnad inleds. Projektet kräver ännu fullmäktiges godkännande. Det handlar om den låga delen av byggnaden som kommer att integreras med Brosjukhuset, som byggs för tillfället. Det första skedet i den godkända projektplanen kostar 15 miljoner euro. I byggnaden renoveras lokaler för bland annat intern strålbehandling och två SPECT-TT-bilddiagnostikapparater till isotopbehandlingsenheten.

För mera information: Investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi

230 personer flyttar över från Eksote till HUS Diagnostikcentrum

Styrelsen fattade vid sitt möte 17.6.2019 beslut om en överföring av laboratorie- och bilddiagnostikcentrum vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt, Eksote, som överlåtelse av rörelse till HUS från och med 1.1.2020. För att inleda verksamheten beslöt styrelsen på sitt möte 4.11 att tillsätta 19 läkartjänster för att kunna överföra anställningsförhållandena. Sammanlagt 230 personer flyttar över från Eksote till HUS.

Eksotes bilddiagnostiktjänster innefattar radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt funktioner för klinisk neurofysiologi. Laboratorieverksamheten innefattar provtagningsfunktionen samt funktioner för klinisk kemi, mikrobiologi och patologi.

För mera information: Direktör för diagnostik Lasse Lehtonen, lasse.lehtonen(at)hus.fi.

Lovisa och Borgå flyttar över sin hemsjukhusverksamhet till HUS

Styrelsen godkände överföringen av Lovisa och Borgå hemsjukhusfunktioner till HUS som överlåtelse av rörelse. Funktionerna kommer att finnas i anslutning till det regionala hemsjukhuset i Östra Nyland, som startar 1.4.2020, och kommer att ingå i Borgå sjukvårdsområde. I de funktioner som ingår i överlåtelsen av rörelse arbetar 11 sjukskötare, som övergår i HUS tjänst.

För mera information: Direktör för Borgå sjukvårdsområde Leena Koponen, leena.koponen(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen över en halv miljon patienter. Våra 25 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till HUS.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum