HUS

Styrelsens beslut 8.3.2021: Nollresultat för räkenskapsperioden för 2020

Dela

Tjänsten som förvaltningsöverskötare är ledig: utvecklingen av patient- och kundperspektivet viktig.

Styrelsen behandlade bokslutet för år 2020  

Styrelsen behandlade det oreviderade bokslutet för år 2020. Coronavirusepidemin påverkade betydligt utfallet på sjukvårdsdistriktets verksamhetskostnader, vilka överskred budgeten med 4,9 procent (120,7 miljoner euro). De extra kostnader orsakade av coronavirusepidemin uppgick under perioden mars-oktober 2020 till totalt 187 miljoner euro. Staten ersatte dessa kostnader med 89,1 miljoner. De utgjorde ändå endast 48 procent av den totala summa HUS ansökt om. Ersättningen var betydligt mindre än medeltalet för sjukvårdsdistriktens understöd. Kostnaderna för november-december ersattes inte alls.

Det slutliga resultatet för Samkommunen HNS räkenskapsperiod var noll euro. Rörelseresultatet före statsunderstöd var -161,3 miljoner euro och efter statens corona-understöd -77,2 miljoner euro. Räkenskapsperioden gjorde ett nollresultat efter tilläggskrav till medlemskommunerna (77,2 miljoner euro).

Orsaken till att man valde att täcka hela räkenskapsperiodens underskott är att den vård- och serviceskuld som coronavirusepidemin gett upphov till leder till en mycket svår verksamhetssituation under de närmaste åren. Det ursprungliga resultatmålet för 2020 var ett underskott på 40 miljoner. Fullmäktige behandlar ärendet på sitt möte 11.3.2021.

Det egentliga bokslutet behandlas 22.3.2021.

För mera information:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 


Tjänsten som förvaltningsöverskötare ledigförklarad

HUS ledigförklarar tjänsten som förvaltningsöverskötare då den nuvarande tjänsteinnehavaren går i pension. Förvaltningsöverskötaren är chef för ansvarsområdet vårdarbetets ledning inom samförvaltningen. I uppdraget ingår bland annat den strategiska planeringen och samordningen av utvecklingen av vårdarbetet, främjandet av den vårdvetenskapliga undervisnings- och forskningsverksamheten samt främjandet av kvalitetssystemet och magnetsjukhuset.

I förvaltningsöverskötarens uppdrag betonas också ansvaret för utvecklingen av ett kundorienterat arbetssätt och bemötandet av patienterna. Hit hör också möjligheterna som de digitala tjänsterna medför. På så sätt skapas en större enhetlighet i patientens vårdväg. Målet är att den förvaltningsöverskötare som väljs har förmågan att utveckla och leda denna helhet på samkommunnivå.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen (kontakt via verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi) 

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Tutkijat löysivät uuden harvinaisen perinnöllisen valkosolujen toiminnan puutoksen, joka johtaa tappavaan tulehdustilaan16.4.2021 08:26:14 EEST | Tiedote

Vastasyntyneen suomalaispotilaan henki pelastettiin pikaisella kantasolusiirrolla, kun vaikean yleistyneen tulehdustilan syy selvisi Helsingin, Oulun, Karoliinisen instituutin ja Wienin lääketieteellisen yliopiston tutkijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Tutkijat kuvasivat uuden, väistyvästi periytyvän, RhoG-valkuaisen puutteesta johtuvan immuunivajeen. Tutkimus on juuri julkaistu arvostetuimmassa veritautien alan julkaisusarjassa Blood.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum