HUS

Styrelsens beslut 8.6: Fem strategiska mål ger riktlinjer för år 2021

Dela

På grund av coronaviruset uppvisar budgeten för den första delen av året ett underskott. Vesa Vainiotalo blir fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral och Ville Pettilä direktör för resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling.

Nollresultat resultatmål för år 2021

Styrelsen godkände de allmänna principerna för beredningen av budgeten för år 2021. På grund av osäkerheten är målet ett nollresultat, även om coronavirusepidemin enligt den nuvarande uppfattningen orsakar HUS ett underskott på cirka 150–200 miljoner euro för år 2020.

Styrelsen bestyrkte följande strategiska mål som grund för planeringen av verksamheten för år 2021.

  • Patienterna vårdas på ett effektivt sätt på mobila och digitala vårdvägar och på distansvårdvägar
  • Kompetenshantering och kompetensens kontinuitet tryggas
  • Kundupplevelsen mäts och utvecklas utifrån kundresponsen överallt inom HUS
  • Patienterna vårdas på ett enhetligt sätt och på integrerade vårdvägar tillsammans med primärhälsovården
  • Effektivitetsprogrammets mål uppfylls, och utfallet och dess effekter följs på ett heltäckande sätt

Styrelsen bordlade beslutsförslaget (punkt 5) som ingick höjningen av klientavgifterna för somatik (annan än psykiatrisk verksamhet) till maximibeloppen i enlighet med förordningen. Dessa ärenden och de preciserade principerna för uppgörandet av budgeten behandlas vid styrelsens möte 17.8.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 
Tf ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi 
Utvecklingsdirektör Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi

Resultatet från början av året uppvisade ett underskott

Styrelsen behandlade samkommunens verksamhet och ekonomi för perioden januari–april år 2020. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 70,4 miljoner euro, vilket berodde framför allt på att den elektiva, dvs. den icke-brådskande, verksamheten minskade p.g.a. att klient- och patientdatasystemet Apotti togs i bruk och i synnerhet på grund av coronavirusepidemin. En noggrannare årsprognos för de kostnader coronavirusepidemin gett upphov till blir färdig i mitten av juni.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 
Tf ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

DI Vesa Vainiotalo fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral

Styrelsen valde diplomingenjör Vesa Vainiotalo till fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral. Vainiotalo har tidigare verkat som tf. fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral. Fastighetsdirektören leder verksamheten inom resultatområdet och ansvarar för att de mål som ställts för verksamheten och ekonomin för resultatområdet nås.

I helhetsbedömningen konstaterades att Vainiotalo har de bästa förutsättningarna att sköta tjänsten som fastighetsdirektör bland annat tack vare stark branschkännedom och erfarenhet av sjukhusteknik samt miljö- och energifrågor och djup förtrogenhet.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi 
Tf ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Docent Ville Pettilä till verksamhetschef för resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling

Styrelsen valde docent Ville Pettilä till tjänsten som överläkare vid resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling inom HUCS sjukvårdsområde och samtidigt till direktör för denna resultatenhet för en tidsperiod på fem år. Verksamhetsdirektören ansvarar för resultatenhetens verksamhet, personal och ekonomi samt är ledande överläkare vid resultatenheten. Branschdirektören ansvarar också för tillgången på tjänster och tjänsternas kvalitet, utvecklingen av verksamheten, den vetenskapliga forskningen samt upprätthållandet av varumärket på internationell nivå vid resultatenheten.

Efter intervjuerna och på basis av ansökningsdokumenten ansågs Pettilä ha de bästa förutsättningarna för att sköta uppdraget. Pettilä har en stark branscherfarenhet, erfarenhet av ledarskap, undervisnings-och forskningsverksamhet nationellt och internationellt samt en övertygande och tydlig kommunikationsstil. I intervjun presenterade Pettilä de klaraste visionerna för en strategisk utveckling av branschen. Ville Pettilä är specialistläkare inom anestesiologi och intensivvård och har fram till nu verkat som linjedirektör för intensivvård inom resultatenheten Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling.

För mera information:
Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi

Nytt samföretag inom sjukhustvätteritjänster

Styrelsen godkände de principer enligt vilka verksamheten vid Uudenmaan Sairaalapesula Oy, som ägs av HUS, och Puro Tekstiilihuolto Oy ska slås samman och överföras till ett nytt bolag. Puro Tekstiilihuolto Oy ägs i huvudsak av Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt. Som bakgrund till att bolagen förenas finns den ökade efterfrågan på USP:s tjänster och den för tillfället outnyttjade funktionskapaciteten på Puro. Ägarna tecknade ett intentionsavtal i ärendet i juni 2019.

Namn för det nya bolag som grundas blir Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy och avsikten är att det blir ett dotterbolag till HUS, som hör till HUS koncernen. Målet är att bolaget grundas före 30.9.2020, och därmed kunde produktionsverksamheten starta från och med början av år 2021.

Målet är att USP-ägarnas andel av det nya bolaget ska vara 63,5 procent och motsvarande andel av det nya bolaget som ägs av Puro 36,5 procent. Efter de planerade ägararrangemangen äger HUS över 50 procent av det nya bolaget.

Fastigheterna vid Uudenmaan Sairaalapesula överförs i samband med köpet till HUS och det nya bolaget blir hyresgäst i lokalerna.

För mera information:
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

Protokoll och alla beslut

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum