Coolbrook Oy

Suomalais-hollantilaisen Coolbrookin innovaatio muovin valmistuksen hiilidioksipäästöjen poistamiseksi etenee testaukseen – Potentiaalinen arvo teollisuudelle 36 miljardia dollaria vuodessa

Jaa

Suomalais-hollantilainen Coolbrook tavoittelee mm. muovin valmistuksessa käytettävän etyleenin hiilidioksidipäästöjen poistamista Hollannin Geeleniin rakennettavassa koereaktorissa. Päästöjen poistamisen lisäksi innovatiivinen teknologia laskee energiankulutusta sekä kasvattaa tuotantoa. Innovaation arvon petrokemianteollisuudelle arvioidaan olevan jopa 36 miljardia dollaria vuodessa. Teollista valmistusta testaava koereaktori valmistuu Hollannin Maastricthtin lähelle Geeleniin huhtikuussa 2022. Tavoitteena on saada tekniikka osaksi valmistusprosessia vuoden 2023 jälkeen.

Suomalais-hollantilainen Coolbrook aloittaa muovin valmistuksen hiilidioksidipäästöjen poistamista testaavan koereaktorin rakentamisen Brightlands Chemelot -kampuksella Geelenissä lähellä Hollannin Maastrichtia. Yhtiö uskoo voivansa myötävaikuttaa siihen, että petrokemianteollisuus ja muovin valmistus Euroopassa muuttuu merkittävästi puhtaammaksi. Kehitystyöhön osallistunut suomalainen Neste Engineeringin on arvioinut Coolbrookin innovaation arvon voivan olla maailman petrokemian teollisuudelle jopa 36 miljardia dollaria vuodessa.

Toivomme että RDR-tekniikkamme, eli sähköinen krakkausteknologiamme, on kahden vuoden kuluttua valmis laittamaan pisteen tämän erittäin suuren teollisuuden päästöille. Alalle asetetut päästötavoitteet kuten Euroopan komission "Fit for 55" -säännöstö alleviivaavat muutostarpeen kiireellisyyttä. Uskon että jos EU, kansalliset hallitukset sekä suuret öljy-yhtiöt haluavat antaa todellisen panoksen petrokemian teollisuuden kestävyyden parantamiseen, tulee tekniikkamme herättämään suurta kiinnostusta,” sanoo Coolbrookin perustaja ja toimitusjohtaja Ilpo Kuokkanen.

Suuren mittakaavan pilotti on välttämätön vaihe ennen tekniikan laajamittaista teollista käyttöönottoa. Coolbrook sai koereaktorin rakentamiseen viiden miljoonan euron tuen Hollannin valtiolta. Lisäksi Business Finland ja Tekes ovat tukeneet hanketta kolmella miljoonalla eurolla. Loput 12,5 miljoonan euron rahoituksesta kerätään yksityisiltä sijoittajilta Suomesta

Coolbrookin Roto-Dynamic Reactor (RDR) -tekniikka, eli sähköinen krakkaus, vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä etyleenin valmistuksessa. Lisäksi innovatiivisen teknologian arvioidaan vähentävän teollisuuden energiankulutusta 30 prosentilla ja tuottavan jopa 20 % enemmän etyleeniä kuin perinteinen valmistusprosessi.

"Coolbrookilla on aivan ainutlaatuinen tapa siirtää mekaanista energiaa lämpöenergiaksi ja saavuttaa lämpötilat, joita tarvitaan maailman suurimpaan kemialliseen prosessiin, höyrykrakkaukseen. Suuri etu on, että tämä voidaan nyt hyvin tehdä sähköllä, joka on uusiutuvaa. Muita etuja ovat arvokkaampi tuotesaanto ja paljon parempi kyky vastata vaihtelevaan energiantarjontaan,” kertoo koereaktorin kampukselleen saavan Brightlands Chemelotin teknologiajohtaja Eric Appelman.

Coolbrookin RDR-tekniikka perustuu vuosien tutkimus- ja kehitystyöhön. Kyseessä on sähköinen ratkaisu raakaöljyn raskaiden hiilivetyjen pilkkomiseen lyhyemmiksi molekyyliketjuiksi. Kun aiemmin raakaöljyn krakkausprosessia on vaadittu erittäin energiaintensiivistä koko polttouunin lämmittämistä, Coolbrookin sähköllä toimiva RDR-tekniikka taas kiihdyttää reaktorissa olevan roottorin äänen nopeuden yläpuolelle. Tästä muodostuva shokkiaalto aiheuttaa kineettisen energian muuntumisen lämmöksi, mikä taas mahdollistaa lopullisen krakkaantumisen.

Coolbrookin insinöörit ovat luoneet perustan RDR-tekniikalle yhteistyössä Oxfordin, Cambridgen ja Gentin yliopistojen kanssa. Kehitystyöhön ovat osallistuneet sekä Neste Engineeringin, Mitsubishi Heavy Industriesin ja saksalainen Schmidtsche Schack.

Coolbrook käy parhaillaan neuvotteluja useiden suurten öljy-yhtiöiden kanssa RDR-teknologian hyödyntämistä niiden krakkausprosesseissa. Yhtiö kertoo aiheesta tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt
Anniina Hentinen
anniina@tekir.fi
+358 440487201

Tietoja julkaisijasta

Coolbrook Ltd. on suomalais-hollantilainen teknologiayritys, jonka tehtävänä on luoda puhtaampi, kestävämpi ja kannattavampi tapa tuottaa olefiineja, petrokemian teollisuuden pääkomponentteja, joita käytetään muovien, kemiallisten tuotteiden ja pakkausten tuotannossa. Coolbrookin Roto-Dynamic Reactor (RDR) on vallankumouksellinen tekniikka, jossa yhdistyvät avaruustiede, turbiiniteknologia ja kemian teknologia korvaamaan nykyiset tehottomat ja saastuttavat höyrykrakkausmenetelmät radikaalisti puhtaammalla ja tehokkaammalla vaihtoehdolla. Hallitusten, petrokemian tuottajien ja ympäristön sääntelyviranomaisten lisääntyvä tuki mahdollistaa Coolbrookin RDR-tekniikkaa sen tavoitteessa tulla uudeksi globaaliksi standardiksi olefiinien tuotannossa. Yhtiö on toiminut Suomen lisäksi Hollannin Geleenissä vuoden 2020 alusta alkaen.