VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Suomella merkittävä määrä vastuusitoumuksia kansainvälisissä yhteisöissä – tarkempi seuranta välttämätöntä

Jaa

Valtion vastuusitoumukset kansainvälisissä yhteisöissä ovat taloudellisesti merkittäviä. Näiden vastuiden tunnistaminen ja esittäminen tilinpäätöksessä tukisi valtiontalouden kokonaisuuden hallintaa.

Suomi kuuluu useisiin kansainvälisiin järjestöihin ja on sitoutunut näiden yhteisöjen velvoitteisiin ja vastuisiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, kuinka paljon Suomelle aiheutuu ehdollisia vastuita kansainvälisten yhteisöjen työsuhdeperusteisista etuuksista ja kuinka hyvin näihin vastuisiin on varauduttu valtiontalouden nykyisissä raportointikäytännöissä. Tällaisia vastuita ovat esim. eläkkeisiin ja työsuhteen päättymisen jälkeiseen terveydenhoitoon liittyvät vastuut.

VTV:n tarkastukseen valikoituneiden kansainvälisten järjestöjen yhteenlasketut ja pitkäaikaiset työsuhdeperusteiset vastuut olivat vuoden 2016 tilinpäätöstietojen mukaan n. 109 miljardia euroa, joista n. 90 % oli kattamatonta vastuuta. VTV:n karkean arvion mukaan Suomen osuus kansainvälisten järjestöjen kattamattomista vastuista on noin 1,4 miljardia euroa. Vastuista vastaavat ensisijaisesti asianomaiset järjestöt.

Osa kansainvälisistä järjestöistä on varautunut säätiöityjen tai rahastoitujen varojen avulla vastuiden maksamiseen. Sen sijaan osa järjestöistä maksaisi tulevaisuuden vastuut asianomaisen vuoden budjetista vasta vastuiden toteutuessa. Jos tulevaisuudessa yhä suurempi osuus vuotuisesta budjetista kuluu aiempien työsuhdeperusteisten vastuiden rahoittamiseen, voi se vaikuttaa suoraan järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Jotta valtiontalouden hallinta toimisi kokonaisvaltaisesti, kansainvälisille järjestöille suoritettavien maksujen määrät ja muut vastuusitoumukset tulisi käydä läpi kirjanpitoyksiköittäin ja esittää valtion tilinpäätöksessä. Jos valtion kirjanpidon tietojen ja järjestöjen ilmoittamien maksatusten välillä ilmenee eroja, kirjanpitoyksiköiden olisi selvitettävä, mistä erot johtuvat. Tiedot kansainvälisten järjestöjen jäsenyyksistä ja rahoitusosuuksien määristä tulisi koota keskitetysti, ja tietoja pitäisi päivittää säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajantasaisina.

Jo kansainvälisiin järjestöihin liittyessä asian valmistelijan olisi syytä selvittää jäsenyyksien tuomien vastuiden taloudelliset vaikutukset. Ennen liittymistä tulisi myös selvittää, miten vastuut jakaantuvat jäsenmaiden kesken järjestöstä erotessa.

Tiedote ja tarkastuskertomus vtv.fi-palvelussa

Lisätietoja

Jonna Carlson, tilintarkastusassistentti
Puh. 09 432 5897
jonna.carlson@vtv.fi

Jaakko Eskola, tilintarkastuspäällikkö
Puh. 09 432 5713
jaakko.eskola@vtv.fi

Jenni Leppälahti, suunnittelupäällikkö
Puh. 09 432 5816
jenni.leppalahti@vtv.fi

Avainsanat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Behov att rätta till partifinansiering och partibidrag – granskningar har ökat transparensen15.2.2018 12:00Tiedote

Partierna följer reglerna om partifinansieringen i stort sett bra, men det finns också många brister i partiernas finansierings- och rapporteringsförfaranden. År 2017 gjorde Statens revisionsverk (VTV) 50 granskningar, där VTV utredde finansieringen av riksdagspartierna och deras distriktsorganisationer. Därutöver utövade VTV tillsyn över statsunderstöden till partierna, det så kallade partibidraget.

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita23.1.2018 07:00Tiedote

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov23.1.2018 07:00Tiedote

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme