Business Finland

Trots den globala osäkerheten lockade Finland nya utländska företag

Dela
Enligt Invest in Finlands uppföljning kom totalt 300 nya utländska företag till Finland 2022. Rysslands anfallskrig, inflationen och energikrisen påverkade företagens vilja att investera globalt, men Finlands stabila affärsverksamhetsmiljö klarade utmaningarna ganska väl.

300 nya utländska företag kom till Finland förra året. Bara under 2021 och 2017 kom det fler nya utländska företag sett till antalet. Utöver nya investeringar gjorde utlandsägda företag som redan är verksamma i Finland totalt 157 ytterligare investeringar. 

– Även om Finland attraherade ett stort antal nya utländska företag förra året, återstår förbättringar i landet. Den internationella konkurrensen om investeringar är hård. I Finland har problemen med tillståndsprocessen hämmat stora industriella investeringar och förbättringar bör aktivt göras för att göra vår affärsverksamhetsmiljö konkurrenskraftig och attraktiv även i kommande osäkra tider, säger Antti Aumo, chef för Invest in Finland. 

Flest nya utländska direktinvesteringar sett till antalet kom från Sverige, Storbritannien och USA. Per sektor gjordes de flesta nya utländska investeringarna inom IKT- och hälso- och välfärdsbranschen. Direktinvesteringar från utlandet är en viktig del av tillväxten i Finlands ekonomi och näringslivets utveckling. 

– De utländska direktinvesteringarnas inverkan på Finlands ekonomi är betydande. Utländska företag utgör ungefär en procent av alla verksamma företag i Finland, men ändå sysselsätter de hela 20 procent av den privata sektorns arbetskraft. Dessutom betalade de 1,8 miljarder i bolagsskatt och 17,6 miljarder i mervärdesskatt till Finland 2021, sammanfattar Aumo. 

NATO-medlemskap och möjligheter till grön omställning 

Enligt Business Finlands och Amcham Finlands publicerade rapport Suomi sijaintipaikkana 2023 (Finland som placeringsplats 2023) ansåg 86 procent av de utlandsägda företagen verksamma i Finland och 89 procent av de finländska företagen att Finlands eventuella NATO-medlemskap är en betydande eller måttlig styrka. 

– NATO-processen har gjort Finland världskänt och förbättrat den kommersiella bilden av landet. Publiciteten som Finland fått ska nu användas för att attrahera både experter och investeringar, fortsätter Aumo. 

Även om Europa håller på att gå in i en lågkonjunktur har Finland goda möjligheter att attrahera investeringar i grön omställning. År 2023 fick en livlig start i Finland när norska Blastr Green Steel valde Ingå som investeringsort för sin gröna stålfabrik. 

– Blastr-projektet är ett av Finlands största industriprojekt och en potentiell arbetsgivare. Samtidigt påskyndar projektet utvecklingen av innovationer relaterade till grön omställning och andra investeringar, gläder sig Aumo. 

Kontakter

Mer information för medier:


Antti Aumo, Head of Invest in Finland. Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo@businessfinland.fi 040 505 0477


Heli Hemgård, Communications Manager. Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard@businessfinland.fi 040 901 5219

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Business Finland
Business Finland
PL 358
00180 Helsinki

http://www.businessfinland.fi

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att locka investeringar genom att nätverka aktivt med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar också in och upprätthåller information om utländskt ägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland.www.investinfinland.fi 

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Följ Business Finland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Finland

Yhdysvaltalaisdelegaatio hakee Suomesta ratkaisuja metsä- ja puusektorinsa uudistamiseen23.5.2023 07:33:21 EEST | Tiedote

Team Finland ja Business Finland järjestävät historiallisen laajan metsä- ja puutuoteteollisuuden ja puurakentamissektorin matkan Yhdysvalloista Suomeen 22.–26. toukokuuta. Amerikkalaiset hakevat nyt esimerkiksi tehokkaita ratkaisuja puutalorakentamisella. Liiketoimintamahdollisuus suomalaisille on merkittävä. Matkaan osallistuu lähes 70 amerikkalaista viidestä osavaltiosta.

Matkailuyritykset panostavat energiatehokkuuteen, moninaisuuden huomioimisessa on vielä työsarkaa25.4.2023 07:49:33 EEST | Tiedote

Suomen matkailuala on kasvussa ja sen kestävyyden edistämisestä on tullut koko toimialan yhteinen tavoite. Kestävän matkailun tila 2022 -raportin mukaan matkailuyritykset satsaavat jo energiatehokkuuden parantamiseen ja osallistuvat ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin. Suomen suurin haaste matkakohteena puolestaan on huono saavutettavuus vähähiilisesti matkustaen.

Turistföretagen satsar på energieffektivitet men de bör fortfarande arbeta på uppmärksammandet av mångfalden25.4.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Turismen i Finland är stadd i ökning och främjandet av hållbarheten har blivit ett gemensamt intresse inom hela branschen. Enligt rapporten om hållbar turism 2022 satsar turistföretagen redan på att förbättra energieffektiviteten och deltar i åtgärder som begränsar klimatförändringarna. Finlands största utmaning som resmål är däremot dålig tillgänglighet beträffande transporter med låga koldioxidutsläpp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum