Säteilyturvakeskus (STUK)

Tullens mätningar stöder Strålsäkerhetscentralens övervakning av naturlig strålning

Dela

År 2020 utvidgade Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Tullen sitt strålningsövervakningssamarbete. STUK började utnyttja Tullens strålmätresultat i övervakningen av verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Till Tullens lagstadgade uppgifter hör övervakning av kärnämnen och övriga radioaktiva ämnen på gränsövergångsställena. Som en del av övervakningen utför Tullen strålmätningar. STUK använder sig nu av mätresultaten för att redan på gränsövergångsställena upptäcka material vilka under bearbetning eller användning förorsakar sådan exponering för naturlig strålning som enligt strålsäkerhetslagen måste utredas. Till exempel byggmaterial och industriella råvaror kan innehålla naturliga radionuklider.

Det utvidgade informationsutbyte mellan myndigheterna främjar syftet att hålla medborgarnas och arbetstagarnas strålningsexponering möjligast låg. STUK och Tullen samarbetar även på andra sätt kontinuerligt i övervakningen av kärnämnen och övriga radioaktiva ämnen på gränsövergångsställena. Syftet med övervakningen är bland annat att förhindra olagliga importer av strålkällor.

Kontakter

Tullen-STUK -samarbetet:
Strålsäkerhetscentralen, inspektör Philip Holm, tfn. (09) 759 88 623,
philip.holm@stuk.fi

Övervakning av naturlig strålning:
Strålsäkerhetscentralen, överinspektör Antti Kallio, tfn. (09) 759 88 444,
antti.kallio@stuk.fi

Medietjänst, Strålsäkerhetscentralen, tfn 010 850 4761

Tull, bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn. 040 332 2679,
mikko.gronberg@tulli.fi

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum