Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat

Jaa

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

Uusi palvelumuotoilu yhtenäistää ja yksinkertaistaa palveluja

Työllisyyden ekosysteemin keskeisenä ajatuksena on verkostomainen yhteistyö. Työnhakijalle tarjotaan aktiivisesti eri vaihtoehtoja työn, yrittäjyyden, koulutuksen ja arjen hallinnan palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Työllisyyden ekosysteemin toteuttamiseen on valittu neljä kehitettävää palvelupolkua; pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat sekä irtisanotut. Palvelumuotoilun avulla on tarkoitus yhtenäistää ja selkeyttää palveluja työnhakijalla ja huomioida heidän eri tarpeensa. Palvelupoluissa on myös tunnistettu, että työnhakijan tarpeet voivat muuttua työnhaun aikana.

Pitkäaikaistyöttömien kohdalla painotetaan matalan kynnyksen palveluita, työkyvyn, ammattitaidon, osaamisen ja arjen hallinnan kehittämistä. Palvelussa pyritään siihen, että työnhakija ei jää palveluiden tai tukien piiriin pitkäksi aikaan, koska silloin työttömyys helposti pitkittyy. Alueella esimerkiksi palkkatuki kohdistetaan vahvasti yrityksiin.

Nuorten kohdalla keskiössä ovat myös niin arjen hallinta kuin osaamisen kehittäminen. Nuoret ovat osallistettu vahvasti mukaan palveluiden kehittämiseen ja vahvaa verkostotyötä tehdäänkin jo eri viranomaisten kanssa sekä mm. nuorille suunnatussa Ohjaamo-verkostossa.

Maahanmuuttajien työllistymisen ajureina ovat Talent Coastline ekosysteemi ja asettautumis- ja kotouttamispalveluihin keskittyvä Talent Coastline Employment -hanke. Lisäksi Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa on perustettu kansainvälinen rekrytiimi, joka tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Työuransa murrosvaiheessa olevat on tunnistettu myös omaksi ryhmäksi. Tavoitteena on yhteistyössä alueen yritysten kanssa kehittää työnhakijoiden osaamista ja työllistymistä. Keskeistä on löytää nopeasti yksilöllisiä ratkaisuja henkilöille, joilla on vielä työuraa jäljellä. Pitkän uran ja vahvan osaamisen omaavien työnhakijoiden potentiaali tunnistetaan paremmin elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Lyhyillä, ammattitaitoa kehittävillä koulutuksilla täydennetään puuttuvaa osaamista. Vaihtoehtona pitkän työuran jatkolle voi myös olla yrittäjyys.

Yhteistyöverkosto tukee työnhakijaa

Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja Vaasan kaupunki ovat kutsuneet alueen kaikki keskeiset toimijat mukaan mm. Pohjanmaan liitto, KELA, Vaasan sairaanhoitopiiri, koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiö, yrittäjäjärjestö, Pohjanmaan kauppakamari, 3. sektori, jotta palvelupolkujen rakentaminen on mahdollista. Ekosysteemin toiminnassa tavoitteena on kehittää asiakasryhmien nopeita palvelupolkuja työllistymiseen siten, että asiakasta ei päästetä putoamaan polulta hänen siirtyessään esim. palvelusta tai organisaatiosta toiseen.

- Rakennamme ensisijaisesti digitaalista yhteistoimintamallia. KELA on tärkeä yhteistyökumppanimme, ja heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan yhteispalvelupisteiden kehittämisessä tullaan hyödyntämään, ylijohtaja Timo Saari Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

- Olen hyvin tyytyväinen, että olemme edenneet verkoston rakentamisessa. Juuri tässä tilanteessa yhteistyö on entistäkin tärkeämpää, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry kommentoi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 uudisti ja kehitti Pohjanmaan ELY-keskusalueen maaseutua yli 249 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman myötä seitsemänvuotisella ohjelmakaudella 2014–2020 tukea yhteensä n. 249 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maatilojen investointitukena ja nuoren viljelijän aloitustukena myönnettiin korkotukilainaa 113 miljoonaa euroa. Maaseutuohjelman tukimuotoihin kuuluu muun muassa maaseudulle suunnatut hanke- ja yritystuet sekä erilaiset maatiloille suunnatut tuet, kuten maatilojen investointituki, luomutuotannon tuki, nuoren viljelijän aloitustuki ja korvaus ympäristösopimuksista. Euromääräisesti suurin osa maksetusta tuesta on maatilojen investointitukea, jota maksettiin alueelle yhteensä runsaat 92 miljoonaa euroa.

Sysselsättningsöversikt för februari: I februari saktade ökningen av arbetslösheten ner och det meddelades betydligt flera nya lediga arbetsplatser än vid motsvarande tidpunkt föregående år (Österbotten, Mellersta Österbotten)30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av februari sammanlagt 9 629 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 081 fler (+ 27,6 %) är för ett år sedan och 136 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 57,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa med 31,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,5 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,4 %.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme