Työterveyslaitos

Undersökning: Företagshälsovårdens expertis kom till nytta när allmänna anvisningar under coronatiden uppfattades som förvirrande

Dela

Coronariktlinjerna på arbetsplatserna bygger i hög grad på allmänna anvisningar, men man hoppas att de vore tydligare, visar Arbetshälsoinstitutets färska undersökning. Det som var positivt var att företagshälsovårdens expertis utnyttjades i stor omfattning vid arbetsplatsernas egen riskbedömning.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 5.5.2022

Betydelsen av coronatidens allmänna anvisningar på arbetsplatserna betonas i Arbetshälsoinstitutets färska undersökning som genomfördes som en del av forskningsprojektet om pandemin och riskhantering.

Enligt undersökningen har dock tillämpandet av de allmänna rekommendationerna och anvisningarna vållat huvudbry på arbetsplatserna. Endast en femtedel av respondenterna bedömde att det inte alls var utmanande att tolka den offentliga coronakommunikationen på arbetsplatserna. 61 procent av respondenterna tyckte att den offentliga coronakommunikationen var motstridig.

Utöver de motstridiga anvisningarna var också terminologins svårtyddhet utmanande för arbetsplatserna.

 I materialet betonades frågan om vems anvisningar man i över huvud taget ska tolka. När det gäller termer uppfattades till exempel frivillig karantän och vad den betyder på arbetsplatserna som svår, säger Pia Perttula, äldre forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsplatsernas egen riskbedömning och företagshälsovårdens expertis betonades

Coronatidens medborgarkommunikation syftar till andra behov än kommunikationen för arbetsplatserna. Arbetsplatserna behövde göra sin egen riskbedömning och beakta de regionala och nationella rekommendationerna vid utarbetandet av den.

 Arbetsgivarna har ett annat ansvar än medborgarna som svarar bara för sig själva medan arbetsgivarna svarar för arbetsplatsens säkerhet. Till exempel den allmänna maskrekommendationen styr egentligen inte arbetsplatserna utan arbetsgivaren bestämmer om användningen av masker på arbetsplatsen utifrån riskbedömningen, säger Perttula.

Arbetsplatsens riskbedömning ska uppdateras regelbundet och arbetsplatsens egna riktlinjer och coronaanvisningar ska utarbetas utifrån den. Arbetsgivaren kan be företagshälsovården och experterna inom arbetarskydd om stöd för riskbedömning.

Det som var positivt enligt forskargruppen var att 90 procent av arbetsplatserna tillgodogjorde sig företagshälsovårdens kompetens som en del av sin egen riskbedömning.

 Arbetsplatserna och experterna har gjort ett fantastiskt arbete under hård tidspress och i en helt ny situation. Det är glädjande att man under pandemin har förstått att utnyttja företagshälsovårdens expertis fullt ut för att stöda säkerheten på arbetsplatserna, konstaterar Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

Tillbaka till det nya normala med stöd av de allmänna anvisningarna

Betydelsen av den offentliga kommunikationen under en pandemi är uppenbar. 73 procent av arbetsplatserna bestämde att återgå till det så kallade nya normala på basis av de allmänna anvisningarna.

 På många arbetsplatser fortsätter praxis för distansarbete att vara mer omfattande än vad den var före corona. Det vore bra att föra en diskussion på arbetsplatserna om praxis som främjar gemenskapskänslan i den här förändrade situationen, konstaterar Pia Perttula.

För undersökningen genomfördes intervjuer och en enkät till Noll olycksfall-forumets medlemsarbetsplatser. De första forskningsresultaten publicerades i går onsdagen den 4 maj 2022 på seminariet Turvallisuus on yhteinen matka.

Mer information

Läs även

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Arbetarskyddsinspektioner säkerställer ett tryggt arbetsliv – uppgifterna finns nu på nätet4.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsinspektionerna utgör den viktigaste delen av arbetarskyddsmyndighetens tillsynsarbete. Uppgifter om arbetarskyddsinspektioner och om vad som kontrollerades under inspektionerna åren 2017–2020 finns nu på Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap. Materialet består av uppgifter om utförda inspektioner åren 2017–2020 och om totalt nästan 90 000 arbetsplatskontroller. Antalet kontrollerade arbetsgivare uppgår till närmare 38 000 och antalet arbetsplatser till över 63 000.

Työsuojelutarkastukset varmistavat turvallista työelämää – tiedot löytyvät nyt verkosta4.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Työsuojelutarkastukset ovat tärkein osa työsuojeluviranomaisen valvontatyötä. Tiedot työsuojelutarkastuksista ja niissä tarkastetuista asioista vuosilta 2017–2020 löytyvät nyt Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelusta. Aineisto kattaa tällä hetkellä tarkastukset vuosilta 2017–2020, ja työpaikkatarkastuksia aineistossa on yhteensä lähes 90 000. Tarkastettuja työnantajia on lähes 38 000 ja työpaikkoja yli 63 000.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum