EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Utställningen Beröring har fått en ny avdelning, Lyssna till tystnaden, som grubblar över människans inre känslovärld

Dela

I utställningen Beröring som presenterar konst från Saastamoinen stiftelsens konstsamling öppnas en ny omfattande avdelning, Lyssna till tystnaden. Hängningen som presenterar olika konstformer från olika epoker utgår ifrån Juhani Linnovaaras (f. 1934) målning Lyssna till tystnaden. Målningen ackompanjeras av 20 andra konstnärers verk som alla funderar över människans inre värld ur olika synvinklar. Lyssna till tystnaden öppnas som en del av utställningen Beröring onsdagen den 27 oktober 2021.

Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Utställningen presenteras för medierna tisdagen den 26 oktober kl. 10 både på museet och på webben. Anmälan och begäran om intervju: iris.suomi@emmamuseum.fiDu kan delta via denna länk.

Utställningen Beröring hör till EMMAs permanenta utställningar. Det är en mycket avvikande samlingsutställning såtillvida, att den regelbundet förnyas med nya verk och avdelningar.  Sammansättningens huvudtema är mänsklighet, och utställningens olika delar behandlar människans förhållande till den omgivande verkligheten enligt tematiska utgångspunkter. Till avdelningen Lyssna till tystnaden som nu öppnas har vi valt verk som undersöker människans inre värld – såväl tidigare händelser, trauman och hur de behandlas, som också lekens glädje.

Hängningen har fått namn efter Juhani Linnovaaras målning Lyssna till tystnaden som har fungerat som utgångspunkt när utställningen sammanställdes. ”Linnovaaras verk beskriver ett ögonblick då tiden har stannat. Figuren på bilden har liksom sjunkit in i sin egen inre värld, men ändå är allt som omger henne av stor betydelse. Vi ville lyfta fram verk som tematiskt kunde förknippas med Linnovaaras målning”, förklarar en av utställningens kuratorer, EMMAs intendent Henna Paunu

Till avdelningen har vi fört ihop inhemsk och utländsk konst från olika epoker, allt ifrån modernismen fram till våra dagar. Verken bildar en interaktiv och tematisk enhet där vi fördjupar oss i hur det är att vara människa och i tystnadens olika betydelser. ”Att söka tystnad är en mänsklig egenskap. Det kan bland annat innebära kontakt med den egna, inre världen och interaktion med jaget. Man kan även vara tyst tillsammans. Det kan kännas besvärande eller lugnande. Tystnad kan betyda tigande, inrymma hemligheter eller oförrätter. Att vara tyst betyder att stanna upp, att hitta sin egen takt och är en motvikt till ständig tillväxt och förändring,” säger utställningens kuratorer. Lyssna till tystnaden vänder blicken inåt mot människans känslovärld och kallar till meditativ reflexion vid konsten. 

Lyssna till tystnaden har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av fyra av EMMAs sakkunniga, nämligen Laura Kokkonen, Tuomas Laulainen och Pernilla Wiik samt intendent Henna Paunu. Avdelningen bestående av en mångsidig hängning av bland annat fotografier, målningar, skulpturer, konstgrafik och medieverk. På utställningen får vi se verk av konstnärerna Erika Adamsson, Alexander Calder, Kristjan Gudmundsson, Karoliina Hellberg, Heli Hiltunen, Eetu Huhtala, Frida Hultcrantz, Ben Kaila, Jannis Kounellis, John Kørner, Antti Laitinen, Pirkko Lepistö, Juhani Linnovaara, Olli Lyytikäinen, J.O. Mallander, Marjatta Nuoreva, Hanna Saarikoski, Diane Simpson, Suvi Sysi och Eulàlia Valldosera. I mediesalen på utställningen Beröring kommer vi år 2022 att få se en serie på tre medieverk som ingår i den enhet som nu öppnas: Erkan ÖzgensWonderland, Jeannette EhlersBlack Bullets och Maija BlåfieldsThe Fantastic. 

EMMAS övergripande tema i år är konstens kraft. Lyssna till tystnadens omfattande hängning av finsk och internationell samtidskonst och modernism lyfter fram olika dimensioner av människans känslovärld samt den mänskliga existensens grundfrågor. Genom att sammanföra äldre och yngre konst från Saastamoinen Stiftelsens samling ser vi människans existentiella drag som berör från epok till epok.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Suvi Sysi, Settle, 2021. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Suvi Sysi, Settle, 2021. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Eetu Huhtala, I sat there, doing nothing, 2020. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Eetu Huhtala, I sat there, doing nothing, 2020. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Jannis Kounellis, Untitled (Space and memory), 2002. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Jannis Kounellis, Untitled (Space and memory), 2002. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild
Karoliina Hellberg, Wrapped, 2019. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Karoliina Hellberg, Wrapped, 2019. Beröring: Lyssna till tystnaden, 2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Ladda ned bild

Länkar

Om

EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Ahertajantie 5
02100 Espoo

http://www.emmamuseum.fi

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum

Följ EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EMMA – Espoo Museum of Modern Art

In 2022 EMMA turns the spotlight toward visionaries of art and design under the theme Crystal Ball. The title is a metaphor for visions of things to come, creative dreams and artists’ knack for anticipating the future.25.11.2021 11:45:00 EET | Press release

The 2022 exhibition programme at EMMA showcases exciting contemporary practitioners of art and design alongside iconic modernists, all of whom are or were visionaries of their eras. The theme is reflected in the exhibitions as well as in the events programme.

EMMAs tema för år 2022 är Kristallkula och estraden överlåts till konstens och formgivningens visionärer. Kristallkulan är en metafor för visioner av framtiden, kreativa drömmar och konstnärernas särskilda förmåga att förutse det kommande.25.11.2021 11:45:00 EET | Tiedote

Inkommande år presenterar EMMAs program intressanta konstnärer inom samtidskonsten och formgivningen, samt modernismens klassiska konstnärer vars produktion förenas av att de var visionära i sin tid. Temat tar sig uttryck både i utställningarnas innehåll och i EMMAs övriga program.

EMMAn vuoden 2022 teemana on Kristallipallo ja estradi annetaan taiteen ja muotoilun visionääreille. Kristallipallo on metafora tulevaisuuden näyille, luoville unelmille sekä taiteilijoiden erityiselle kyvylle ennakoida tulevaa.25.11.2021 11:45:00 EET | Tiedote

Ensi vuonna EMMAn ohjelmisto esittelee nykytaiteen ja muotoilun kiinnostavia tekijöitä sekä modernismin klassikkotaiteilijoita, joiden tuotantoa yhdistää oman aikansa visionäärisyys. Teema ilmenee niin näyttelysisällöissä kuin EMMAn muussa ohjelmassa.

Chiharu Shiotas trådlabyrint tar oss på en resa in i våra personliga minnen och vårt innersta. Den världsberömda konstnären har gjort verket enkom till EMMA26.10.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Chiharu Shiotas (f. 1972) verk Tracing Boundaries (Gränsöverskridande) förvandlar EMMAs rymliga utställningslokal i betong till en intensivt röd trådlabyrint. Shiota har gjort installationen som en del av Saastamoinen stiftelsens och EMMAs gemensamma utställningsserie, och det kommer att införlivas i stiftelsens samling. Trådnätet bildar ett för Shiota typiskt rum i rummet – en egen värld – som leder betraktaren in på en stig till personliga betydelser och minnen. Gränsöverskridande visas på EMMA 27.10.2021–27.11.2022.

Chiharu Shiota’s labyrinth of yarn invites visitors on a journey into personal memories and hidden depths. The world-famous artist created her installation site-specifically for EMMA26.10.2021 10:00:00 EEST | Press release

Tracing Boundaries by Chiharu Shiota (b. 1972) transforms EMMA’s open concrete gallery space into an immersive labyrinth of red yarn. Commissioned by the Saastamoinen Foundation, the piece is being featured in a special series of exhibitions hosted in collaboration with EMMA. After the exhibition, the installation will become a permanent addition to the foundation’s art collection. The tangled red yarn generates “spaces within space”, a signature hallmark of Shiota’s art, inviting visitors on a journey into inner worlds and personal memories. ‘Tracing Boundaries’ will be on display at EMMA from October 27, 2021 to November 27, 2022.

Chiharu Shiotan lankalabyrintti kutsuu katsojat matkalle omiin muistoihin ja syvälle sisimpäänsä. Maailmankuulun taiteilijan teos on suunniteltu varta vasten EMMAn näyttelytilaan26.10.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Chiharu Shiotan (s. 1972) teos Äärirajoilla (Tracing Boundaries) muuntaa EMMAn avaran, betonin hallitseman näyttelytilan intensiivisen punaiseksi lankalabyrintiksi. Shiota on luonut installaation osana Saastamoisen säätiön ja EMMAn yhteistä komissionäyttelyiden sarjaa ja se liitetään osaksi säätiön taidekokoelmaa. Teoksen lankaverkosto muodostaa taiteilijalle tyypillisen tilan tilassa – oman maailmansa – joka houkuttelee katsojan oman elämänsä merkitysten ja muistojen polulle. Äärirajoilla on esillä EMMAssa 27.10.2021–27.11.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum