Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Vaikutusarviointi: t&k-tuet ovat lisänneet suomalaisten yritysten omia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen

Jaa

Tuoreen vaikutusarvion mukaan Tekesin myöntämät t&k-tuet ovat lisänneet tukea saaneiden yritysten omia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin viitteitä myös siitä, että t&k-tuilla voi olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun. Tuet voivat vähentää vanhojen tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja hidastaa rakennemuutosta. Tukirahoituksen vaikutus yritysten markkinoilta poistumiseen on samansuuntainen nuorten, alle 6-vuotiaiden yritysten joukossa.

Tutkija Ilkka Ylhäinen (vas.), tutkija Paolo Fornaro, tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Mika Pajarinen.
Tutkija Ilkka Ylhäinen (vas.), tutkija Paolo Fornaro, tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Mika Pajarinen.

Etlan tutkijoiden Euroopan komissiolle laatima arviointi Tekesin t&k-rahoituksen vaikuttavuudesta Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission” on julkaistu tänään Business Finlandin raporttisarjassa. Tutkimuksessa arvioitiin Business Finlandin edeltäjän, teknologiarahoittaja Tekesin myöntämän rahoituksen vaikutuksia yritysten t&k-panostuksiin ja tuottavuuteen sekä tukien vaikutusta markkinoihin ja kilpailuun. Arviointi tehtiin niiden yritysten osalta, joilla oli vuosina 2010-2014 päättyneitä Tekes-rahoitteisia hankkeita ja arvioinnissa käytettiin politiikkatoimien vaikuttavuusanalyysiin kehitettyjä tilastollisia mallinnusmenetelmiä.

Tutkimuksessa löytyi selvää näyttöä Tekesin t&k-tukien positiivisesta vaikutuksesta tuettujen yritysten t&k-työntekijöiden määrään sekä tutkimus- ja kehitysintensiteettiin. Tuet lisäsivät yritysten t&k-työntekijöiden määrää keskimäärin 16 prosenttia. Tukia saaneiden yritysten tutkimus- ja kehitysintensiteetti puolestaan nousi keskimäärin noin 30 prosenttia tuen saamista seuraavina vuosina.

Yhden prosentin kasvu tukieuroissa nosti yritysten omarahoitteista tutkimus- ja kehitysintensiteettiä noin 2,5 prosenttia. Tukea saaneiden yritysten t&k-intensiteetti säilyi selvästi korkeammalla tasolla kuin tukea saamattomilla yrityksillä - jopa kahdeksan vuotta tuen saamisen jälkeen. Tutkimuksessa ei löydetty näyttöä t&k-tukien vaikutuksesta työn tuottavuuteen.

- Tulos on linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa. Näyttäisi siltä, että t&k-tuet ovat tehokas keino lisätä yritysten panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Julkisella tuella on siis merkitystä myös, kun pyritään hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa TKI-investoinnit kasvu-uralle ja saavuttaa neljän prosentin osuus BKT:sta, kommentoi Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

T&k-tukien epäsuorien vaikutusten osalta tutkimus tuotti näyttöä siitä, että tuottavuuden lasku ennustaa yrityksen markkinoilta poistumista selvästi heikommin silloin, kun yritys on saanut tukea. Tämä tarkoittaa, että tuet voivat vähentää vanhojen tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja vaikuttavat näin haitallisesti kilpailuun. Tukien vaikutus mahdolliseen markkinoilta poistumiseen on samansuuntainen myös nuorilla, alle 6-vuotiailla yrityksillä.

- Vanhojen tehottomien yritysten pysyminen markkinoilla hidastaa rakennemuutosta. Startup-yritysten osalta tämä voi kuitenkin olla myös positiivista. Kilpailu voi lisääntyä, mikäli t&k-tuet tarjoavat nuorille yrityksille mahdollisuuden säilyä hengissä vähän arvonlisää tuottavan alkuvaiheen yli, jolloin niistä tulee tulevaisuudessa tehokkaita, korkean tuottavuuden markkinatoimijoita, pohtii Etlan Heli Koski.

Fornaro, Paolo – Koski, Heli – Pajarinen, Mika – Ylhäinen, Ilkka: Evaluation of Tekes R&D funding for the European Commission. (Business Finland report 3/2020)

Fornaro, Paolo – Koski, Heli – Pajarinen, Mika – Ylhäinen, Ilkka. T&K-rahoituksen suorien ja epäsuorien vaikutusten arviointi. Brief No.2/2020.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tutkija Ilkka Ylhäinen (vas.), tutkija Paolo Fornaro, tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Mika Pajarinen.
Tutkija Ilkka Ylhäinen (vas.), tutkija Paolo Fornaro, tutkimusjohtaja Heli Koski ja tutkija Mika Pajarinen.
Lataa
Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.
Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla: Metsäteollisuus, autojen akut sekä muu sähkö- ja elektroniikkateollisuus vauhdittavat Suomea ylös koronakuopasta, palveluissa vielä kysymysmerkkejä24.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen talouskasvu saa tänä vuonna lisää vauhtia metsäteollisuudesta, kun puutuoteteollisuuden viennin määrä kasvaa noin 15 prosenttia ja paperiteollisuuden 10 prosenttia. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotoksen määrä kasvaa selvästi sekä tänä että ensi vuonna. Etlan tänään julkaisemasta Toimialakatsauksesta ilmenee, että lukuisat alat Suomessa ovat nyt kasvu-uralla. Hotelli- ja ravintola-alalla elpyminen on voimakkainta ensi vuonna, mutta toipuminen kestää vielä vuoteen 2023. Epävarmuutta elpymiseen tuo pandemian mahdollinen paheneminen uudelleen.

Muistutuskutsu medialle: Mikä on Suomen talouden iskukestävyys?3.11.2021 10:03:14 EET | Tiedote

Mikä on Suomen talouden shokkiherkkyys? Minkälainen iskukestävyys meillä on verrattuna muihin? Miten koronakriisi runteli kansainvälistä kauppaa ja arvoketjuja? Mihin suuntaan arvoketjut ovat muuttumassa? Miten talouden kriisinsietokykyä voisi parantaa? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin on luvassa, kun Etla julkistaa tuoreen valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen talouden haavoittuvuudesta 4.11. klo 9.30. Raporttiin pureudutaan syvemmin taustoittavassa webinaarissa Teamsissa. Aika: Torstai 4.11. klo 9:30–10:30 Paikka: Teams Webinaarissa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö esittelee tarkemmin ”Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus” -raportin. Läsnä kommentoimassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä muut raportin laatimiseen osallistuneet Etlan tutkijat Ville Kaitila, Tero Kuusi, Markku Lehmus, Mika Pajarinen ja Timo Seppälä. Tilaisuuden juontaa viestintäjohtaja Tytti Sulander. Webinaarin alustava ohjelma: 9:30 Tilaisuuden avaus

Suomen investointilama ei selity investointi-innon hiipumisella vaan yrityssektorin näivettymisellä – ”olemme investoineet seiniin, ei teknologiaan”1.11.2021 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen investointien heikkous 2010-luvulla selittyy lähes kokonaan sähköteknisen teollisuuden tuotekehityspanosten romahtamisella, ilmenee maanantaina julkistettavasta Etla-tutkimuksesta. Sen ulkopuolella yritykset kyllä investoivat, mutta koko taloudessa investointien painopiste on siirtynyt teknologiasta rakentamiseen. Huomattavaa on, että koko talouden tasolla investoinnit teknologiaan ovat vähentyneet, koska yrityssektori on näivettynyt. Suomen tulisikin nyt panostaa yritysten kilpailukykyyn sekä huolehtia investointeja turvaavan työvoiman lisäämisestä ja yritysten välisen kilpailun edellytyksistä.

Kutsu medialle: Mikä on Suomen talouden iskukestävyys?27.10.2021 12:45:58 EEST | Tiedote

Mikä on Suomen talouden shokkiherkkyys? Minkälainen iskukestävyys meillä on verrattuna muihin? Miten koronakriisi runteli kansainvälistä kauppaa ja arvoketjuja? Mihin suuntaan arvoketjut ovat muuttumassa? Miten talouden kriisinsietokykyä voisi parantaa? Vastauksia mm. näihin kysymyksiin on luvassa, kun Etla julkistaa tuoreen valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen talouden haavoittuvuudesta 4.11. klo 9.30. Raporttiin pureudutaan syvemmin taustoittavassa webinaarissa Teamsissa. Aika: Torstai 4.11. klo 9:30–10:30 Paikka: Teams Webinaarissa Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö esittelee tarkemmin ”Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus” -raportin. Läsnä kommentoimassa ja kysymyksiin vastaamassa ovat myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä muut raportin laatimiseen osallistuneet Etlan tutkijat Ville Kaitila, Tero Kuusi, Markku Lehmus, Mika Pajarinen ja Timo Seppälä. Tilaisuuden juontaa viestintäjohtaja Tytti Sulander. Webinaarin alustava ohjelma: 9:30 Tilaisuuden avaus

Keep it simple – not stupid! Etla esittää EU:n finanssipoliittisten sääntöjen yksinkertaistamista ja lisää valvontaa12.10.2021 06:30:00 EEST | Tiedote

Eurooppa tarvitsee finanssipoliittisia sääntöjä jäsenmaiden velkaantumiskehityksen taittamiseksi, mutta nykysäännöt kaipaavat pikaista uudistamista. Sääntöjen voidaan katsoa epäonnistuneen finanssipolitiikan ohjaamisessa, sillä EU-jäsenmaiden velkaantuminen ei ole vähentynyt nousukausina, todetaan tänään julkaistussa Etla-tutkimuksessa. Nykyiset monimutkaiset säännöt kaipaavat yksinkertaistamista sekä valvonnan tehostamista. Uusissa säännöissä pitää pitkän aikavälin velkakestävyystavoite tuoda selkeämmin esiin ja valvonta tulee toteuttaa lyhyen aikavälin mittareilla, kuten menosäännöllä.

Etla: kilpailu kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen29.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kilpailun kiristyminen lisäsi 2010-luvulla yritysten t&k-investointeja tai vähintäänkin esti niiden supistumista, käy ilmi tänään julkistetusta Etla-tutkimuksesta. T&k-panostukset laskivat 2010-luvulla sellaisilla keskittyneillä toimialoilla, joilla tapahtui lisäksi kilpailun heikkenemistä. Kiristyneen kilpailun markkinoilla puolestaan t&k-panostukset eivät laskeneet - tai ne jopa kasvoivat. Raportti korostaa kilpailupolitiikan merkittävää roolia t&k-investoinneille suotuisan markkinaympäristön ja yritysten investointikannustimien luojana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme