YetiCare Oy

Välfärdstekniken stödjer även vårdpersonalens välbefinnande i arbetet - YetiCare del av TYÖHYVE-projektet

Dela
YetiCare Oy deltog i projektet TYÖHYVE (Främjande av personalens välmående på äldreboenden) som genomfördes av Lapplands yrkeshögskola 2022. Baserat på resultaten från projektet, kan välfärdsteknik positivt påverka välbefinnandet för de boende och anställda på vård- och omsorgsboenden. Från enkäterna som genomfördes i projektet framgår det att tre av fyra sjuksköterskor som använde den finska YetiCares välfärdsteknik, upplevde att den också främjade personalens arbetsmiljö och välmående på jobbet.
Illustration av användningen av YetiCare välfärdsteknik.
Illustration av användningen av YetiCare välfärdsteknik.

Lapplands yrkeshögskola genomförde TYÖHYVE-projektet under åren 2020-2022. Syftet var att främja välbefinnandet och produktiviteten hos personer och arbetsgrupper som verkar inom social- och hälsovårdssektorn och utnyttja tekniska lösningar för att öka välbefinnandet på jobbet. Projektet undersökte effekterna av välfärdsteknik, särskilt på vård- och omsorgsboende, där anställda kunde prova olika applikationer som används i vardagen. Finska YetiCare och dess stora, Android-baserade Yetitablet, utrustad med ett lättanvänt användargränssnitt och mångsidiga applikationer, valdes som lösning.

Den digitala tekniken användes för att aktivera fysiskt och
stimulera mentalt - individuellt och i grupp


Touchskärmen Yetitablet som är utrustad med YetiCare roterade under projektet på sju olika vård- och omsorgsboenden i Lapplandsregionen. Efter testperioden berättade sjuksköterskorna på de deltagande enheterna om sina erfarenheter. Totalt svarade 27 vårdanställda på enkäten.

"Användningen av YetiCares digitala teknik ansågs öka de äldres delaktighet, eftersom boende som inte tidigare deltagit i gemensamma aktiviteter också lockades till apparaterna", säger lektor Sari Arolaakso från Lapplands yrkeshögskola, som är glad över erfarenheterna från TYÖHYVE-projektet.

"På boendena användes vår Yetitablet aktivt och för att organisera mångsidiga individuella och gruppaktiviteter. Yetitablet användes till exempel för att stimulera sinnena, på minnesresor, lösa sudoku tillsammans och njuta av musik och målande. Utöver det var Yetitablet också lämplig för fysisk aktivering, som att spela tillsammans och träna", säger VD Maria Jokelainen om YetiCares roll i projektet.

Användarna berättar också om de mångsidiga fördelarna som erhållits med hjälp av välfärdsteknik.
"Många kunder gillade Yetitablet så mycket att de väntade på att spela med den igen. Ett jättebra alternativ att ordna fritidsaktiviteter för seniorer med."

"Jag har alltid att varit övertygad om att till exempel dataspel är användbara för både unga och äldre. Unga lär sig mycket och äldre får aktivera sina hjärnor. Med äldre har jag använt Yetitablet för hjärngympa. Det gör det också möjligt för gamla och i sämre skick att arbeta enkelt med händerna."

"Jag har njutit av att se hur de äldre har tyckt om att spela tillsammans runt Yetitablet."

YetiCare välfärdsteknik stöder välbefinnandet
av både vårdpersonal och boende

Tre av fyra sjuksköterskor som svarade på enkäten ansåg att användningen av YetiCare stöder deras välbefinnande på jobbet, och mer än 80% ansåg att YetiCare stöder de boendes välbefinnande. Enligt de som svarade på enkäten var det viktigaste för att främja välbefinnandet i arbetet att stödja det egna arbetet och att öka de boendes välbefinnande.

"Vårdpersonalen ansåg att YetiCare påskyndade och varierade aktivitetsplaneringen och erbjuder ett mångsidigt verktyg för att stödja de boendes välbefinnande. Dessutom hade de boendes aktivitet, glädje och stunder av framgång en positiv inverkan på vårdpersonalens välbefinnande. Enligt projektet ser det ut som att boendets och de anställdas välbefinnande är nära sammankopplat", sammanfattar Sari Arolaakso resultaten från TYÖHYVE-projektet.

"Projektet har redan gett en uppföljare till studier vid Gerontologisk rehabilitering och geronteknik vid till exempel Lapplands yrkeshögskola. Under hösten fick eleverna också prova på hur den mindre Yetitablet kan hjälpa till att aktivera och rehabilitera äldre i sina hem. Detta var en ny öppning och en fortsättning på det samarbete som förverkligades under TYÖHYVE-projektet. Dessutom planerar vi redan ett nytt projekt som kommer att undersöka fler möjligheter till tekniska lösningar för att aktivera", avslöjar Arolaakso.

Maria Jokelainen är också nöjd med resultatet av projektet. "Under årens lopp har vi ofta hört feedback om den positiva effekten av vår välfärdsteknik på arbetsmiljön och personalens välmående. Att delta i projektet och resultaten från forskningen gav oss konkreta bevis på att så verkligen är fallet."

"Vi har också fått värdefull information från TYÖHYVE-projektets forskning, som vi kan använda för att vidareutveckla vår egen tjänst och för att stärka de egenskaper som särskilt påverkar välbefinnandet i arbetet", fortsätter Jokelainen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration av användningen av YetiCare välfärdsteknik.
Illustration av användningen av YetiCare välfärdsteknik.
Ladda ned bild
Maria Jokelainen, VD, YetiCare Oy
Maria Jokelainen, VD, YetiCare Oy
Ladda ned bild
Sari Arolaakso, TtM, lektor, Lapplands yrkeshögskola
Sari Arolaakso, TtM, lektor, Lapplands yrkeshögskola
Ladda ned bild

Länkar

Om

YetiCare Oy
YetiCare Oy
Nihtisillantie 3
02630 Espoo

http://www.yetitablet.com

YETICARE OY är ett finskt teknikföretag som utvecklar omfattande hälsoteknik för vård- och
omsorgssektorn. Företaget startade 2015 när det var Yetitablet, en affärsenhet med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn inom Kuori Oy, som tillverkar avancerade pekskärmslösningar. År 2022 separerades YetiCare Oy i ett eget bolag. YetiCare-hälsoteknikpaketet innehåller en stor Android- baserad Yetitablet-pekskärm, ett lättanvänt användargränssnitt och mångsidiga YetiCare- applikationer utformade för social- och hälsovårdssektorn. www.yetitablet.com

Projektet TYÖHYVE (Främjande av personalens välmående på äldreboenden) som genomfördes av Yrkeshögskolan i Lappland syftade till att främja välbefinnandet och arbetsproduktiviteten hos personal och arbetsgrupper som arbetar på äldreboenden genom att utveckla verksamhetsmodeller för arbetsorganisation samt lämpliga metoder och arbetsredskap för vardagsvården. Dessutom har målet varit att minska den fysiska och psykiska bördan av arbetet. Mer än 220 anställda från 13 vårdenheter som bedriver äldretjänster från fem kommuner i Meri-Lappi-regionen har deltagit i projektet. Det ESF-finansierade projektet inleddes den 1 mars 2020 och avslutades den 31 december 2022. Den slutliga publikationen hittar du här.
https://issuu.com/lapinamk/docs/d_16_2022_arolaakso_et_al 

Du kan läsa mer om TYÖHYVE-projektet i artikeln "Teknik ger meningsfullhet i äldreboendenas vardag", och dessutom kan åtgärder och resultat följas på bloggen Omformning av äldrearbete, där projektexperter skriver om aktuella ämnen. Bloggen är en del av evenemangen "Researched knowledge theme year 2021".

Följ YetiCare Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från YetiCare Oy

Health technology also supports care workers' occupational well-being - YetiCare part of the TYÖHYVE project8.3.2023 12:58:10 EET | Press release

YetiCare Oy was involved in the TYÖHYVE (Promoting occupational well-being in the elderly care homes) project implemented by Lapland University of Applied Sciences in 2022. Based on the results gained during the project, health technology can positively influence the well-being of residents and employees in care homes. As stated by the survey carried out in the project, three out of four nurses who used the health technology of Finnish YetiCare felt that it also supported their occupational well-being.

Hyvinvointiteknologialla tuetaan myös hoitajien työhyvinvointia - YetiCare mukana Lapin AMK:n TYÖHYVE-hankkeessa7.3.2023 13:13:09 EET | Tiedote

YetiCare Oy oli mukana Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamassa TYÖHYVE - Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa -hankkeessa vuonna 2022, josta saatujen tulosten perusteella hyvinvointiteknologialla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin asukkaiden kuin työntekijöiden hyvinvointiin. Hankkeessa toteutetun kokeilun ja tehdyn selvityksen mukaan kolme neljästä suomalaisen YetiCaren hyvinvointiteknologiaa käyttäneestä hoitajasta koki sen tukevan myös työhyvinvointiaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum