HUS

Var femte patient på barnavdelningen vårdas på sjukhus på grund av RS-virus 

Dela

Antalet unga RSV-patienter (respiratory syncytial virus) inom sjukvården har ökat kraftigt under november-december. Nästan en femtedel av de barn som vårdas är RSV-patienter. RS-viruset är det vanligaste viruset som orsakar luftvägsinfektioner hos små barn.

Antalet infektionspatienter och särskilt antalet RSV-patienter har ökat. Detta syns vid jourerna och vårdavdelningarna. De som löper störst risk för RS-virus är spädbarn under 12 veckor.  På HUS barnavdelningar har som mest 39 barn vårdats samtidigt på grund av RS-virus. 

HUS barnenheter har sammanlagt 216 vårdavdelningsplatser, varav en knapp femtedel nu tas upp av RSV-patienter. På barnavdelningarna vårdas endast enskilda coronaviruspatienter.  

”RSV-epidemin är mycket kraftig i år och det finns ännu inga tecken på ett den avtar. Det bästa sättet att skydda spädbarn från RS-virus är att undvika platser där det rör sig mycket folk. Noggrann handhygien är också viktig”, säger barninfektionsläkare Tea Nieminen.

”På våra sjukhus har vi ordnat så att alla patienter med RS-virus och patienter som behöver sjukhusvård kan vårdas. Nya barnsjukhuset har ordnat nya patientplatser på intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och personalen har utbildats i vård av RSV-patienter. RSV-patienter vårdas också på barnavdelningarna vid Jorvs sjukhus och Hyvinge sjukhus. Personalen har varit flexibla och skött rusningen utmärkt”, säger tf direktör för resultatenheten Sjukvård för barn och unga Eero Jokinen.  

Om patientantalet ytterligare ökar syns effekterna bland annat i senareläggning av operationer.  

Spädbarn under 12 veckor löper störst risk att insjukna

RS-virus orsakar vanligen inflammation i nedre luftvägarna hos nyfödda, spädbarn och småbarn. Under epidemin är andningssvårigheter som orsakas av RS-viruset den främsta orsaken till sjukhusvård för barn.  

 RS-viruset sprids som droppsmitta och virusets inkubationstid är vanligen 4–5 dagar. Den insjuknade personen utsöndrar viruset i ungefär en vecka efter de första symtomen. Symtomen omfattar andningssvårigheter, vilka kan visa sig som en tydlig pipande eller rosslande andning och en högre andningsfrekvens. Barnet kan ha slem och feber, små spädbarn kan ha andningsuppehåll som det enda symtomet. Bland annat öroninflammation kan förekomma som följdsjukdom.  

Om en förälder misstänker att barnet har RS-virusinfektion och barnet exempelvis har svårt att andas eller äta, ska man ringa Jourhjälpen tfn 116 117 (0 €) för ytterligare anvisningar.  I en nödsituation ringer man nödnumret 112. 

Nyckelord

Kontakter

Barninfektionsläkare Tea Nieminen, tfn 050 428 7406, tea.nieminen@hus.fi  
Tf. direktör för resultatenheten Sjukvård för barn och unga Eero Jokinen, tfn. (09) 471 72700, eero.jokinen@hus.fi 

Bilder

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum