Mastercard

Viisi lupaavaa sosiaalisen vaikuttamisen teknologiayritystä Pohjoismaissa ja Baltiassa osallistuu Mastercardin Lighthouse MASSIV-kumppanuusohjelmaan laajentuakseen maailmanlaajuisesti

Jaa

Mastercardin Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelman syksyn 2022 ohjelmaan osallistuu viisi kestävyyteen ja sosiaaliseen vaikuttamiseen keskittyvää start-up-yritystä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Virosta. Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelman tavoitteena on auttaa miljardia ihmistä saavuttamaan vauraamman ja turvallisemman elämän vuoteen 2025 mennessä.

Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma keskittyy ensisijaisesti auttamaan sosiaalisen vaikuttamisen teknologiayrityksiä saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kumppanuuksien avulla. Päinvastoin kuin perinteiset kehitysohjelmat Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma on ilmainen siihen osallistuville yrityksille. Ohjelma tuo lupaavia start-up-yrityksiä yhteen suurten organisaatioiden kanssa Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja sen tavoitteena on tukea kestävän kehityksen innovaatioihin keskittyviä yrityksiä laajentamaan toimintaansa maailmanlaajuiseksi.

Mastercard Lighthouse MASSIV -kehitysohjelma on säilyttänyt asemansa kilpailukykyisenä start-up-yrityksille suunnattuna ohjelmana. Ohjelmaan on hakenut sen perustamisen jälkeen vuonna 2019 961 apua toimintansa skaalaamiseen hakevaa yritystä.. Syksyn 2022 MASSIV -ohjelma on ohjelman historian maantieteellisesti laajimmalle ulottuva ohjelma, ja siihen hakee yrityksiä Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Virosta.

Syksyn 2022 Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmaan osallistuvat seuraavat yritykset:

Wanda– Norjalainen johtava kierrätyslogistiikan start-up, joka helpottaa logistiikkaa ja tilan käyttöä. Wanda tukee kierto- ja jakamistalouksia tarjoamalla ihmisille ja yrityksille erittäin käteviä huolto-, korjaus-, jakamis- ja myyntipalveluita, jotka auttavat pidentämään tuotteiden käyttöikää. Wanda toimii useissa Norjan kaupungeissa sekä Tukholmassa ja laajentaa toimintaansa pian muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin.

”Kulutuksen jalanjälki ylittää maapaloon kestokyvyn moninkertaisesti. Tarvitsemme älykkäämpiä ja parempia ratkaisuja, jotka tekevät tavaroistamme huolehtimisesta aiempaa helpompaa ja halvempaa sekä pidentävät niiden käyttöikää. . Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmaan osallistuminen antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa vaikutustamme ja kasvuamme – odotamme innokkaasti ohjelman alkamista." – Lars Syse Christiansen, Wandan perustaja ja toimitusjohtaja

Klimate – Tanskalainen startup rakentaa johtavaa infrastruktuurialustaa hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävän toimialan skaalaamiseksi kuromalla umpeen kysynnän ja tarjonnan välistä kuilua. Vihreän teknologian startup-yrityksenä Klimate tarjoaa tulevaisuudessakin toimivia kestäviä ilmastovaikuttavuusstrategioita, jotka mahdollistavat vastuullisille yrityksille nettonollan saavuttamisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarkoitettua teknologioiden aiempaa tehokkaamman käyttämisen.

"Klimate on ratkaisemaisillaan yhtä suurimmista hiilidioksidin vähentämiseen keskittyvien yritysten ongelmista eli sitä, kuinka varmistaa rahoitushiilidioksidin poistokapasiteetin ilmakehästä lisäämiselle nopeasti. Siksi olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Mastercard Lighthouse MASSIV- ohjelmaan kuuluvien suurten rahoituslaitosten kanssa. Uskomme sen ansiosta voivamme ottaa ison harppauksen eteenpäin ja saavuttaa megatonnitason tulevina vuosina.” Katja Grothe -Eberhardt, Klimaten perustaja ja toimitusjohtaja

EcoTree – Tanskalainen luontopohjaisten ratkaisujen toimittaja palkitsee yrityksiä ja yksityishenkilöitä yksinkertaisella, uraauurtavalla puunomistuskonseptilla, joka lisää luonnon monimuotoisuutta ja tukee kestävää metsätaloutta Euroopassa. EcoTreellä on jo yli 58 000 yksittäistä puunomistajaa ja yli 1 500 yritystä, jotka kasvattavat elinvoimaisia metsiä säilyttääkseen ja edistääkseen biologista monimuotoisuutta ja auttaakseen pelastamaan planeettaa varastoimalla hiilidioksidia.

“ Olemme osoittaneet kykymme muuttaa ympäristötavoitteet konkreettisiksi ilmastotoimiksi käyttämällä taloudellisilla kannustimia ihmisten ja yritysten rohkaisemiseksi tukemaan kestävää metsätaloutta. Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma on jännittävä tilaisuus laajentaa edelleen EcoTreeta ja saavuttaa suurin mahdollinen vaikutus.” – Thomas Norman Canguilhem, yksi EcoTreen perustajista ja toimitusjohtaja

Ignitia – Ruotsalainen startup kehitti lajissaan ensimmäisen trooppisille alueille tarkoitetun sääennustusmallin. Päätöksentekoon tarvittavat entistä physicsparemmat säätiedot antavat viljelijöille mahdollisuuden parantaa viljelykäytäntöjään, alentaa kustannuksia, parantaa satoja ja lieventää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä. Ignitian kehittämät paikalliset sääennusteet, jotka lähetetään suoraan viljelijöiden puhelimiin, vastaavat sademäärien ennustamisen erityishaasteisiin mallintamalla trooppisiin olosuhteisiin räätälöityä fysiikkaa.

”Suurin osa maailman 500 miljoonasta pienviljelijästä asuu trooppisella vyöhykkeellä. Teknologiamme avulla viljelijät voivat saada käyttöönsä parempia sääennusteita. Ne voivat parantaa maatalouden tehokkuutta, vahvistaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vähentää elintarvikkeisiin liittyvää epävarmuutta ja köyhyyttä. Yhdessä Mastercardin, sen kumppaneiden ja muiden ohjelmaan osallistuneiden kanssa toivomme rakentavamme kumppanuuksia päästäksemme lähemmäksi visiotamme tavoittaa 200 miljoonaa maanviljelijää vuoteen 2030 mennessä.Liisa Smits, toimitusjohtaja, Ignitia

Dillali – Virolainen start-up on kehittänyt mobiilin tulojen ja kulujen hallintatyökalun pienille ja kasvaville yrityksille Afrikassa ja kehittyvillä markkinoilla. Työkalun avulla ne voivat hallita taloustietojaan helposti siirtymällä paperipohjaisesta järjestelmästä digitaaliseen järjestelmään. Yritykset voivat hallinnoida laskujaan, kuittejaan, kulujaan ja varastojaan yhdessä paikassa, mikä parantaa kasvua varten tarvittavan rahoituksen ja lainojen saatavuutta.

"Olemme erittäin innoissamme osallistumisesta Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmaan, koska se tukee tavoitettamme rakentaa kestävää liiketoimintaa, joka muuttaa tapaa, jolla liiketoimintaa harjoitetaan Afrikassa. Pääsy Mastercard-verkostoon antaa meille mahdollisuuden hyödyntää vuosikymmenten kokemusta kasvumme kiihdyttämisessä. – Ibrahim Bashir, yksi Dillalin perustajista ja toimitusjohtaja

Ohjelmaan osallistuvat yritykset on valittu niiden halun ja kyvyn perusteella laajentaa kestäviä kumppanuuksia. Mastercard toivoo pystyvänsä vahvistamaan tätä yhteistyötä saavuttaakseen visionsa tehdä maailmasta paremman ja turvallisemman.

 ”Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma on vuosien varrella esitellyt yrityksiä, kuten Desert Control, jonka agritech-nanosaviteknologia muuttaa aavikot hedelmälliseksi maaksi, Molecular Attraction, joka torjuu vektorivälitteisiä sairauksia kuten malariaa ja SPENN, jonka avulla kehitysmaiden ihmiset voivat lainata, kuluttaa ja säästää rahaa ilman kuluja. On todella voimaannuttavaa nähdä erilaisia teknologiaratkaisuja, joita yritykset esittelevät Lighthouse MASSIV -ohjelmassa, ja on kunnia auttaa viittä vuoden 2022 syksyn ohjelmaan valittua yritystä löytämään laajennettavissa olevia kumppanuuksia.”Eleonore Hinlopen, Lighthouse MASSIV -kehitysohjelmapäällikkö, Mastercard Pohjoismaat ja Baltia

”Visiomme on auttaa miljardia ihmistä elämään vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. Siten on tärkeää tukea start-up-yrityksiä, jotka vaikuttavat sekä ihmisiin että maapalloon. Tällä kertaa olemme erittäin ylpeitä saadessamme työskennellä viiden yrityksen kanssa, jotka keskittyvät ratkaisemaan sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia että kestävän kehityksen haasteita. Mastercard voi tarjota vaikuttaville teknologiayrityksille verkoston, joka ulottuu niiden nykyisten markkinoiden ulkopuolelle ja tukee yrityksiä vaikuttamishankkeensa toteuttamisessa.” – Mats Taraldsson, innovaation ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa

 Neuvottelukunta

 Osana Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmaa start-upit saavat palautetta ja tukea Swedbankilta, Danske Bankilta ja yksittäisiltä neuvonantajilta, ​​joilla on monipuolinen ja vaikuttava tausta, kuten Nordic Impact Funds, Synch ja VNTRS. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat kestävän kehityksen asiantuntijoita, sijoittajia ja johtajia, joilla kullakin on oma maailmanlaajuinen verkostonsa:

 ”On jännittävää ja energisoivaa tukea Mastercard Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelmaa, jossa rahoituspalvelut kohtaavat vaikuttavuuden ja synnyttävät toimivaa muutosta! Yhteiskunta tarvitsee skaalautuvia innovaatiota kestävän kehityksen muutoksen aikaansaamiseksi. – Shu-Wen Chan, Swedbankin vastuullisen muutoksen johtaja

”On kunnia olla mukana Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmassa ja tutustua niin moniin älykkäisiin ihmisiin, joiden unelma on tehdä maailmasta parempi paikka yrittäjyyden avulla. Ohjelmalla on tärkeä rooli vaikuttavuusyritysten auttamisessa yhdistämällä ne oikeisiin ihmisiin ja organisaatioihin laajassa verkostossaan." K ristaps Prusis, VNTRS:n toimitusjohtaja

Mediayhteydet:

Vesa Valonen, Kaiku
vesa.valonen@kaiku.fi

Lighthouse MASSIV

Mastercardin Lighthouse MASSIV on avoimen innovoinnin alusta, joka rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia skaalatakseen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma tarjoaa eri tiimeille kannustimia sekä pääsyn kumppaniresursseihin. Ohjelma pyrkii vaalimaan kumppanuuksia, jotka parantavat miljardin ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä. Lighthouse MASSIV on suunniteltu kolmivaiheiseksi ohjelmaksi. Viisi yritystä tapaa neuvonantajamme, valitut johtajat ja kumppanuusasiantuntijat ympäri maailmaa. Jokainen kumppanuusehdotus saa palautetta lakiasiain, muotoilun ja teknologia-alan asiantuntijoilta ennen kuin ne raportoivat tuloksia kumppanuuksistaan neuvonantajille. Voittajaksi nousee tiimi, jolla on potentiaalia vaikuttaa useimpiin ihmisiin kumppanuuksiensa avulla.

Lisätietoa Lighthouse MASSIV -ohjelmasta: www.mclighthouse.com/massiv

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mastercard

Finanssiteknologian startup Econans voitti Mastercardin Lighthouse FINITIV -kumppanuusohjelman18.11.2022 17:30:00 EET | Tiedote

Ruotsalainen finanssiteknologiayritys Econans on tämän syksyn Mastercard Lighthouse FINITIV 2022 -ohjelman voittaja. Lighthouse FINITIV on avoin innovaatio-ohjelma finanssiteknologia-alan kumppanuuksien kasvattamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomen-sarjan voittaja on FinanceKey ja Baltian-sarjan KWOTA. Tanskalainen vihreän teknologian yhtiö Klimate sai sijoittajapalkinnon. Mastercardin tämän syksyn Lighthouse FINITIV -ohjelman voittajaksi nousi ruotsalainen Econans, joka tarjoaa digitaalisia ilmasto- ja taloudellisen vastuun simulaatio- ja automaattineuvontapalveluja. Seuraavaksi Econons pyrkii pääsemään liiketoimintaideallaan mukaan Mastercardin globaaliin Start Path -startup-ohjelmaan. Mastercardin FINITIV-ohjelma kestää kolme kuukautta ja antaa pohjoismaisille ja baltialaisille finanssiteknologian startupeille mahdollisuuden yhteistyöhön Mastercardin ja SEB:n, Danske Bankin, DNB:n, Swedbankin ja OP Ryhmän kaltaisten suurien pohjoismaisten pankkien kanssa. Joka kevät ja syksy oh

Tanskalainen sosiaalisen vaikuttamisen startup-yritys EcoTree voitti Mastercard Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelman18.11.2022 17:30:00 EET | Tiedote

Yksinkertaisia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja puun tai metsän omistajaksi ryhtymiseen tarjoava EcoTree on valittu Lighthouse MASSIV 2022 -kumppanuusohjelman syksyn ohjelmavoittajaksi. Mastercardin kumppanuusohjelman tarkoituksena on löytää huomispäivän yksisarviset ja auttaa niitä skaalaamaan toimintaansa. EcoTree palkittiin tänään Lighthouse-palkinnonjakotilaisuudessa Slushissa. EcoTree saa nyt jatkuvaa tukea Mastercardilta ja pääsee pitchaamaan Mastercardin maailmanlaajuisessa Start Path -startup-ohjelmassa. Tanskalainen luontopohjaisten ratkaisujen toimittaja Ecotree tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille yksinkertaisen tavan edesauttaa uudelleenmetsittämistä ja luonnonsuojelua. EcoTree valikoitui voittajaksi, koska se keskittyy sekä yksityishenkilöiden että yritysten sitouttamiseen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Sen toiminta on hieno yhdistelmä sosiaalista vaikuttamista ja kestävän kehityksen edistämistä. EcoTree osoitti myö

Mastercard Economics Institute: Taloudellisessa paineessa kuluttajat asettavat elämykset ja välttämättömyydet etusijalle30.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Verkkokaupan päivittäistavaraostokset 70 % prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.1 Kuluttajat varasivat kesällä 2022 15 % enemmän lentoja kuin vuonna 2019.2 Etätyötrendit vaikuttavat siihen, kuinka elämme ja missä käytämme rahamme – ”viikonloput” aikaistuvat. 30.9.2022 – Maailmantalous on aivan uudenlaisessa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Kuluttajien tekemät valinnat voivat auttaa paljastamaan, mihin suuntaan talous on kehittymässä. Mastercard Economics Instituten”Shifting Wallets” -raportin mukaan kuluttajat ympäri maailmaa pitävät tiukasti kiinni tottumuksistaan, jotka tekevät elämästä mukavaa tai antavat elämyksiä tai molempia. Viimeisimmässä Mastercard Economics Instituten raportissa käytetään ainutlaatuisia ja usein käytettyjä taloudellisia mittareita vastaamaan kolmeen kuluttajien rahankäyttöä koskevaan avainkysymykseen: mitä, missä ja milloin. Raportin keskeisiä havaintoja ovat: Mitä: Kun hintojen nousu pakottaa kuluttajat tasapainottelemaan pakollisten ja ha

Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma ja YK:n kehitysohjelma UNDP ryhtyvät kumppaneiksi ja vahvistavat sitoutumistaan startupin vaikuttavuuden mittaamiseen ja hallintaan13.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Mastercard ja sen Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelma ryhtyvät Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) kumppaniksi. Lighthouse MASSIV on startupeille tarkoitettu maksuton ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa miljardia ihmistä elämään entistä vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman tarkoitus on tukea vastuullisesti ympäristöönsä vaikuttavia teknologiayrityksiä niiden vaikuttavuuden mittaamisessa ja hallinnassa ja kytkeä ne YK:n verkostoon ja hankkeisiin Lighthouse MASSIV -ohjelma käynnistyi vuonna 2019, ja siitä lähtien siinä on ollut mukana laajentumiskykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan maailman monimutkaisimpia haasteita, joihin lukeutuvat ilmastonmuutos, köyhyys sekä sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytyminen. Syksyllä 2022 maailmalla on ennennäkemättömiä geopoliittisia konflikteja, COVID-19-pandemian aiheuttamat globaalit taloudelliset haasteet jatkuvat edelleen ja ilmastonmuutos tuntuu ihmisten arjessa. Nyt on oikea aika nopeutt

“Älykkään maksamisen” startupit hallitsevat syksyllä Mastercardin kumppanuusohjelmaa1.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Keväällä Mastercardin Lighthouse FINITIV -kumppanuusohjelmassa yhtiöt keskittyivät parantamaan maksujen hyväksymisastetta. Nyt syksyn ohjelmassa painopiste on maksutapahtumien tehostamisessa älykkäillä ratkaisuilla, kanta-asiakasratkaisuissa, tapahtumien valvonnassa ja petosten torjunnassa. Syksyn FINITIV 2022 -ohjelmaan valittiin mukaan 15 yritystä. Ohjelman käynnistystilaisuudet pidetään Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Vuodesta 2018 lähtien Mastercardin Lighthouse FINITIV -ohjelma on ollut näyteikkuna finanssiteknologian trendeihin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Doconomyn ja Aiian kaltaiset markkinoita muuttavat yhtiöt ovat luoneet finanssiteknologiaan uusia käsitteitä, kuten vastuullisuusanalytiikan ja rajapinnat avaavan open bankingin, jotka nyt ovat valtavirtaa. Tänä syksynä ohjelman pääteemana on älykäs maksaminen. Monet ohjelmaan otetuista startupeista keskittyvät tehostamaan maksutapahtumia älykkäillä ratkaisuilla, kanta-asiakasratkaisuilla, tapahtumien valvonnalla ja petosten t

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme