BlackRock

Volatiilisena vuonna BlackRockin iShares erottui edukseen – hyvät lähtökohdat tulevalle globaalille kasvulle

Jaa

iShares ETF:ien kaupankäyntivolyymi ylitti 7,3 biljoonaa dollaria vuonna 2018 osoituksena ETF:ien monikäyttöisyydestä. 2018 viimeisellä neljänneksellä saavutettiin iSharesin globaalien ETF-virtojen kaikkien aikojen ennätys 81 miljardia dollaria. Joukkolaina-ETF:t lähellä 1 biljoonan dollarin rajaa. Vastuullisesta sijoittamisesta tulee valtavirtaa.

Volatiliteetti palasi markkinoille vuonna 2018, ja useammat sijoittajat kuin koskaan aiemmin sijoittivat iSharesin pörssilistattuihin rahastoihin (ETF) hajauttaakseen riskiä ja saadakseen likviditeettiä. iShares säilytti asemansa johtavana ETF-talona. Sen rahastoihin sijoitettiin globaalisti 167 miljardia1 dollaria. Useilla iSharesin ETF-rahastoilla käytiin myös ennätysmääriä kauppaa vuonna 2018. iSharesin ETF:ien kaupankäyntivolyymi Yhdysvaltojen ja Euroopan jälkimarkkinoilla oli yhteensä yli 7,3 biljoonaa dollaria, kun se vuonna 2017 oli vähän yli 5 biljoonaa. Kasvua vuodesta 2017 oli 42 prosenttia.

”Viime vuosi oli osoitus iSharesin pörssilistattujen rahastojen lisääntyvästä monipuolisuudesta. Sijoittajat eri puolilla maailmaa käyttivät ETF:iä lisätäkseen sijoitustensa alfaa, hallitakseen riskejä, sijoittaakseen vastuullisesti ja päästäkseen käsiksi likviditeettiin kiristyneissä rahoitusolosuhteissa”, sanoo Mark Wiedman, iSharesin ja indeksisijoitustuotteiden globaali johtaja. ”ETF:t ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa jokaisen sijoittajan salkun luonnollisena osana”.

Vaikka osakkeiden ja joukkolainojen hinnat laskivat vuoden aikana laajalti, sijoitusvirrat iSharesin ETF:iin pysyivät vahvoina. Tämä osoittaa, että ETF:t ovat sijoitusinstrumentteina ja markkinavälineinä joustavia sekä yhä laajemmin käytettyjä maailmanlaajuisesti. iSharesin ETF:iä käytettiin aiempaa huomattavasti enemmän niiden kohde-etuutena olevien arvopaperien sijasta. Tämä trendi näkyi erityisen selvästi aikoina, jolloin markkinoilla oli painetta – iSharesin ETF:t lisäsivät likviditeettiä juuri silloin, kun sitä tarvittiin.

Eurooppa: ennätyksellisiä kaupankäyntivolyymejä

Vuonna 2018 ETF-alalla käytiin kauppaa ennätyksellisesti lähes kahden biljoonan dollarin arvosta. Tämä osoittaa selvästi, että sijoittajat pitävät eurooppalaisia ETF-rahastoja tehokkaana ja likvidinä tapana sijoittaa. iShares säilytti asemansa markkinajohtajana Euroopassa: sen rahastoihin sijoitettiin 45 prosenttia kaikista alalla tehdyistä sijoituksista. iShares saavutti myös useita merkittäviä merkkipaaluja vuoden aikana.

Eurooppalaiset sijoittajat sijoittivat yli miljardi dollaria iSharesin vastuullisen sijoittamisen ETF:iin vuonna 2018. iSharesin temaattisiin rahastoihin on sijoitettu varoja 4 miljardia dollaria.

”ETF:ien ja indeksirahastojen osuus sijoitussalkuissa on Euroopassa keskimäärin noin 10 prosenttia. Uskomme osuuden kasvavan 50 prosenttiin tulevina vuosina. Teknologia ja sääntely vievät Euroopassa eteenpäin rakenteellista muutosta, joka näkyy varainhoidon hintaherkkyytenä ja instituutionaalisten sijoittajien kaupankäynnin läpinäkyvyytenä. Näiden tekijöiden takia sijoittajat tarkastelevat tuottoihin aidosti vaikuttavia tekijöitä sekä asiakkaiden tavoitteisiin parhaiten vieviä tuotteita”, sanoo Stephen Cohen, iSharesin EMEA-alueen johtaja BlackRockissa.

”Samalla sijoittajat hyödyntävät yhä laajemmin erilaisia sijoitustapoja ja vauhdittavat näin vastuullisen ja temaattisen sijoittamisen kaltaisia trendejä. Kaikista näkökulmista katsottuna sijoittajat hyötyvät ETF:ien ja indeksirahastojen ominaisuuksista ja valinnanmahdollisuuksista.”

Lisää varoja sijoitetaan ETF:iin kaikkialla maailmassa

iShares keräsi eniten varoja vuonna 2018 eri markkinoilla ja strategioissa. Globaalit nettovirrat olivat 167 miljardia dollaria, mikä on 32 prosenttia ETF-alan 515 miljardin dollarin kokonaisvirroista.

  • iSharesin uudet kuukausiennätykset ovat 29 miljardin dollarin virrat marraskuussa ja 44 miljardin joulukuussa. 
  • Uudet nettosijoitukset iSharesin core-strategioihin olivat merkittäviä kaikilla alueilla, maailmanlaajuisesti yhteensä 109 miljardia dollaria.
  • Myös iSharesin faktoristrategiat jatkoivat vahvasti: niihin sijoitettiin 22 miljardia vuonna 2018. Valtaosa sijoitetuista varoista meni yhden faktorin, kuten laatu, momentti tai minimivolatiliteetti, ETF-rahastoihin.
  • iSharesin vastuullisen sijoittamisen ETF:iin virtaavat varat saavuttivat globaalisti 3 miljardin dollarin rajan, kun sijoittajat etsivät tapoja yhdistää ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan (ESG) huomioivat tekijät taloudellisiin tavoitteisiinsa. iSharesin vastuullisen sijoittamisen ETF:t kasvoivat orgaanisesti 52 prosenttia ja johtivat alaa 8 miljardin dollarin hallinnoitavilla varoilla vuonna 2018. BlackRock uskoo vastuullisen sijoittamisen ETF:ien olevan käännekohdassa. Hallinnoitavien varojen uskotaan ylittävän 400 miljardin dollarin rajan vuoteen 2028 mennessä (tällä hetkellä 25 miljardia).

Joukkolaina-ETF:t: matkalla biljoonaan dollariin?

Korko-ETF:t jatkavat edelleen yhtenä nopeimmin kasvavista segmenteistä ETF-markkinoilla. iShares on joukkolaina-ETF:ien markkinajohtaja sekä rahastoihin tulevien varojen (50 miljardia vuonna 2018) että hallinnoitavien varojen (428 miljardia) määrällä mitattuna. Eri segmenteistä lyhyen duraation ja korkealaatuisten joukkolainojen osuus oli suurin. Tämä johtui siitä, että sijoittajat maailmanlaajuisesti hakivat vastapainoa osakeriskeille, tuloja sekä suojausta nousevia korkoja vasten.

Toimialan maailmanlaajuiset virrat joukkolaina-ETF:iin olivat 131 miljardia dollaria ja hallinnoitavat varat kaikkiaan 878 miljardia. iShares arvioi, että globaalit joukkolaina-ETF:t voivat ylittää yhden biljoonan dollarin rajan vuoteen 2020 mennessä. Arvio perustuu viiden viimeisen vuoden keskimääräiseen 20 prosentin vuotuiseen kasvuun maailmanlaajuisesti.

Näkymät vuonna 2019 ja sen jälkeen

Tulevaisuudessa ETF:t vain lisäävät vauhtiaan: markkinoiden koko kasvaa poikkeuksellisen nopeasti mutta myös tuotteiden kirjo. ETF:ien käyttötavat lisääntyvät ja kehittyvät, ja tässä taustalla ovat sijoittajien tarpeet ja kysyntä. Sijoittajat hakevat jatkuvasti innovatiivisia tapoja sijoittaa uusiin sijoituskohteisiin ja päästä sijoitustavoitteisiinsa. Teknologian ansiosta iShares pystyy nyt indeksoimaan markkinoita ja strategioita, joita ei osattu edes kuvitella vuosikymmen sitten.

Viime vuonna iShares arvioi, että globaalit ETF-varat voisivat saavuttaa 12 biljoonan dollarin rajapyykin vuoteen 2023 mennessä. Makrotason tekijät ovat pysyneet entisellään, joten rajapyykin saavuttaminen on edelleen saavutettavissa. Makrotekijöitä ovat: sijoittajien hintatietoisuus, suuret muutokset sijoitusneuvonnassa, korkotuotealustojen kehittyminen, ja perinteisen – ei niinkään olennaisen – rajan häviäminen ”aktiivisen” ja ”passiivisen” sijoittamisen välillä.

”Kun sijoitettujen ja hallinnoitujen varojen määrä kasvaa vaikka markkinat laskevat ja volatiliteetti lisääntyy, viesti on selvä: sijoittajat suosivat iSharesin ETF:iä niiden tarjoaman likviditeetin, matalien kustannusten ja läpinäkyvyyden takia”, sanoo Carolyn Weinberg, iSharesin globaali tuotejohtaja. ”Erityisesti faktori- ja korko-ETF-tuotteisiin on sijoitettu merkittävästi varoja, kun sijoittajat rakentavat salkuistaan entistä vahvempia.”

 1. Tilanne 31.12.2018

 ____________________ 

 

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 440 miljardin dollarin varoja (30.9.2018). Lisätietoja: www.blackrock.com

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 800. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 1 800 miljardia dollaria (30.9.2018). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle. [1]
 [1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 6 440 biljoonaa dollaria 30.9.2018.

Alkuperäinen lehdistötiedote alla ja kokonaisuudessaan liitteenä. Mikäli käännöksessä on eroja alkuperäiseen tiedotteeseen, alkuperäinen tiedote pätee.

iShares Shines in a Volatile Year, Setting Stage for Future Global Growth

iShares ETFs Record Trading Volume Surpasses $7.3 Trillion in 2018, Showing ETF Versatility  

All-Time Quarterly Record of $81 Billion Global iShares Flows in Q4 2018

Bond ETFs Poised to Cross $1 Trillion Mark 

Sustainable Investing Goes Mainstream 

Helsinki, January 9, 2019 – In a year that saw the return of broad market volatility, more investors than ever turned to iShares’ exchange-traded funds (ETFs) to help diversify risk and access liquidity. iShares retained its position as a leading ETF provider, attracting $167 billion1 in assets globally. At the same time, a number of iShares ETFs saw record trading in 2018. Secondary trading volumes surpassed $7.3 trillion for iShares ETFs in the U.S. and Europe combined, compared to just over $5 trillion in 2017, an increase of 42 percent.

“Last year showed the ever-growing versatility of iShares exchange-traded funds. Investors around the world used ETFs to capture alpha, manage risk, invest sustainably, and tap liquidity in tighter financial conditions,” said Mark Wiedman, Global Head of iShares and Index Investments. “ETFs are now established as natural parts of every investor’s portfolio.”

iShares ETFs’ robust flows during a year of broad declines in stock and bond prices point to the resilience and expanding usage of ETFs globally, both as investment vehicles and market tools. iShares ETFs saw a notable increase in adoption as proxies for their underlying securities, a trend that was particularly evident during periods of market stress -- when trading of iShares ETFs added liquidity just when it was needed.

Europe: Record Trading Volume

Record industry trading volumes of almost $2 trillion in 2018 were clear evidence that investors increasingly see European ETFs as an efficient and liquid way to invest. iShares maintained its position as an industry leader in Europe, capturing 45 percent of industry flows and achieving notable industry milestones during the year.

European investors put more than $1 billion into iShares’ sustainable ETFs in 2018, while the iShares thematic range reached $4 billion in assets.

“ETFs and index funds make up about 10 percent of portfolios on average in Europe, and we see this number increasing to 50 percent over coming years. Across the region, technology and regulation are driving structural change in the form of cost sensitivity in the wealth industry and transparency of trading for institutional investors. These factors are intensifying investor scrutiny on the true drivers of return and the products best-suited to delivering client goals,” said Stephen Cohen, Head of iShares EMEA at BlackRock. “In parallel, investors are broadening how they invest, fueling trends such as sustainable and thematic investing. These factors play squarely into the characteristics and choice afforded by ETFs and index funds.”

Assets Continue to Flow to ETFs across the World

iShares was the top asset gatherer in 2018 across major markets and strategies, with net global inflows of $167 billion, or 32 percent of industry net flows of $515 billion.

  • iShares set new monthly records with flows of more than $29 billion in November and $44 billion in December.
  • Net new investments into iShares core strategies were robust in every region, with $109 billion globally.
  • iShares factor strategies continued to be strong as well, taking in $22 billion in 2018; the bulk of flows went to single factor ETFs such as quality, momentum and minimum volatility.
  • Flows into iShares sustainable ETFs reached $3 billion globally, as investors increasingly seek ways to combine their financial goals with environmental, social and governance (ESG) issues. Sustainable iShares ETFs led the industry with a 52 percent organic growth rate in 2018, topping $8 billion in assets under management. BlackRock believes sustainable ETFs are at an inflection point, with assets under management (AUM) for the industry projected to reach more than $400 billion by 2028, from $25 billion today.

Bond ETFs: The Road to $1 Trillion?

Fixed income continues to represent one of the fastest-growing segments of the ETF market. iShares is the global industry leader for bond ETFs, both in flows ($50 billion for 2018) and AUM ($428 billion). Among market segments, the greatest share during 2018 went to short-duration and high-quality bonds, as investors globally sought to offset equity risk, generate income and hedge against rising rates.

Industry flows into bond ETFs came to $131 billion globally, with a total AUM of $878 billion. Based on an asset growth rate average of 20 percent annualized globally over the past five years, iShares projects that global bond ETFs could surpass $1 trillion by 2020.

Scope and Scale in 2019 and Beyond

Looking forward, ETF momentum will continue to build, with exceptional growth not just in overall size but also in scope. More and better uses of ETFs will be fueled by demand from investors themselves, who are continually looking for innovative ways to access news exposures, achieve portfolio outcomes and make progress toward their investment goals. Technology has also advanced iShares ability to index markets and strategies that were unimaginable even a decade ago.

Last year, iShares projected that global ETF assets could reach $12 trillion by 2023. The industry is still on course to meet that milestone, thanks to macro forces that have remained firmly in place. These include: investors’ sensitivity to cost; transformations in the financial advice model; the evolution of fixed income platforms; and an erasure of the traditional -- and less relevant -- distinction between “active” and “passive” investing.

“When flows and assets increase during periods of volatility and market downturn, it sends a powerful message: investors prefer iShares ETFs as liquid, low-cost, and transparent market access vehicles” said Carolyn Weinberg, Managing Director and Global Head of Product at iShares. “We have particularly seen significant flows into factors and fixed income ETF products from investors building more resilient portfolios.”

# # #

  1. As of December 31, 2018 

About BlackRock

BlackRock helps investors build better financial futures. As a fiduciary to our clients, we provide the investment and technology solutions they need when planning for their most important goals. As of September 30, 2018, the firm managed approximately $6.44 trillion in assets on behalf of investors worldwide. For additional information on BlackRock, please visit www.blackrock.com. 

About iShares

iShares unlocks opportunity across markets to meet the evolving needs of investors. With more than twenty years of experience, a global line-up of 800+ exchange traded funds (ETFs) and $1.8 trillion in assets under management as of September 30, 2018. iShares continues to drive progress for the financial industry. iShares funds are powered by the expert portfolio and risk management of BlackRock, trusted to manage more money than any other investment firm4.

©2018 BlackRock. All rights reserved. iSHARES and BLACKROCK are registered trademarks of BlackRock. All other marks are the property of their respective owners.

[1] Based on $4.721in AUM as of 6/30/15.


 
 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Viestintätoimisto Cocomms
Anna-Mari Tiilikainen, puh. 050 558 0888, anna-mari.tiilikainen(at)cocomms.com

Tietoja julkaisijasta

BlackRock
BlackRock auttaa sijoittajia rakentamaan taloudellisesta tulevaisuuttaan. Asiakkaidemme varainhoitajana tarjoamme heille sijoitus- ja teknologiaratkaisuja, joita he tarvitsevat tehdessään suunnitelmia tavoitteidensa saavuttamiseksi. BlackRock hallinnoi asiakkaidensa puolesta maailmanlaajuisesti 6 440 miljardin dollarin varoja (30.9.2018). Lisätietoja: www.blackrock.comTwitter: @blackrock | Blogi: www.blackrockblog.com | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.

iShares
iShares vastaa sijoittajien muuttuviin tarpeisiin avaamalla mahdollisuuksia eri markkinoilla. iSharesilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ETF-rahastoista, joita sillä on maailmanlaajuisesti yli 800. iSharesin hallinnoimat varat ovat yli 1 800 miljardia dollaria (30.9.2018). iShares vie finanssialaa jatkuvasti eteenpäin. BlackRockin ammattimainen salkunhoito ja riskinhallinta ovat iShares-rahastojen taustalla. BlackRockin hallinnoitavaksi on uskottu enemmän varoja kuin millekään muulle sijoitusyhtiölle. [1] 

[1] BlackRockin hallinnoimat varat olivat 6 440 biljoonaa dollaria 30.9.2018.

 

 

 

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta BlackRock

BlackRock julkistaa suunnitelmansa vastuullisuuden edistämiseksi pörssiyhtiöissä18.3.2020 13:37:55 EETTiedote

BlackRock on julkaissut suunnitelmansa siitä, miten se aikoo vaikuttaa listattuihin yhtiöihin ja siten edistää vastuullisuutta sijoittamisessa oman tavoitteensa mukaisesti. BlackRock on asettanut mittareita, joilla se mittaa yhtiöiden edistymistä valituilla painopistealueilla. Yhtiö on myös määrittänyt hallituksen jäsenet, jotka BlackRockin näkökulmasta ovat vastuussa vastuullisuuden edistämisestä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme