VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Yksittäisillä kehittämishankkeilla ei juuri vaikutusta ammatillisten tutkintojen suorittamiseen – toimenpiteiden yhtenäistäminen parantaisi tuloksia

Jaa

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on lisääntynyt ja keskeytykset vähentyneet, mutta muun muassa talouden yleinen kehitys ja työttömyysturvan muutokset ovat vaikuttaneet kehitykseen enemmän kuin yksittäiset kehittämishankkeet. Suurin osa ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeista on pieniä ja niiden tuloksia on vaikeaa arvioida.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeiden suunnittelua, toteutusta ja tulosten seurantaa. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen perustuu hallitusohjelmassa tehtyihin linjauksiin, joiden toteutuksesta vastaa opetus‐ ja kulttuuriministeriö ja käytännön kehittämistyöstä Opetushallitus.

VTV:n tarkastuksen mukaan kehittämishankkeiden suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota yhtenäisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä hankkeen laajuuteen ja myöhempään arviointiin. Yksittäisenä esimerkkitapauksena VTV arvioi vuosina 2011-2015 toteutetun ns. ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman vaikutuksia. Tämän monivuotisen kehittämishankkeen tavoitteena oli saada opiskelijat suorittamaan tutkinto kolmen vuoden tavoiteajassa. Hanke oli poikkeuksellinen, sillä se oli paitsi pidempi myös laajempi kuin aiemmat kehittämishankkeet: yli 80 prosenttia ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista opiskeli tähän kehitysohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa.

”Tutkintojen suoritus tavoiteajassa lisääntyi ja keskeyttämiset vähentyivät sekä ohjelmaan osallistuneissa oppilaitoksissa että verrokkioppilaitoksissa. Todennäköisiä syitä kehitykselle ovat olleet muun muassa pitkittynyt talouden taantuma sekä nuorten työttömyysturvan ehtojen heikentäminen tarkasteluajanjaksolla, mikä on kannustanut saattamaan opinnot loppuun”, kertoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman vaikutuksia arvioitiin laajalla rekisteriaineistolla, joka sisälsi noin 12 000 satunnaisesti valittua opiskelijaa ohjelmaan osallistuneista oppilaitoksista sekä 12 000 opiskelijaa verrokkioppilaitoksista. Ohjelmaan käytettiin 16 miljoonaa euroa. Tästä summasta laskennallinen panostus opiskelijaa kohden oli kuitenkin pieni. Kun toimenpide jakautui laajalle opiskelijajoukolle, ei mitattavia vaikutuksia ehkä siksi saatu aikaiseksi.

Yhden ohjelman perusteella ei voida tehdä päätelmiä ammatillisen koulutuksen kehittämisestä yleensä. Suurin osa Opetushallituksen rahoittamista kehittämishankkeista on verraten pieniä ja lyhytkestoisia, ja niihin haetaan avustusta vuosittain. Hankkeiden tulosten seuranta perustuu tavallisesti hankevetäjien toimittamiin loppuraportteihin, joiden perusteella tuloksia on vaikeaa arvioida.

”On pohdittava, tulisiko ammatillisen koulutuksen kehittämisessä siirtyä laajempiin ja pitkäkestoisempiin hankkeisiin, joiden tuloksia voisi arvioida luotettavasti. Esimerkiksi vaali‐ ja hallituskausi voisi olla luonteva ajanjakso. Samalla olisi perusteltua rajata toimenpiteitä ja keskittyä tiettyihin opiskelijaryhmiin, jotta panostus yhtä opiskelijaa kohti olisi riittävän suuri ja tavoitellut vaikutukset toteutuisivat”, sanoo Vehkasalo.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Makeran lisärahoitus yhdistetty maatalouden investointitukiin – lisärahoituksen vaikutuksia biotaloustrategian tavoitteisiin ei voida arvioida10.1.2019 06:45Tiedote

Maatilatalouden kehittämisrahastolle myönnetty 90 miljoonan euron lisärahoitus on sulautettu suoriin investointiavustuksiin, joiden tarkoitus on tukea maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että suorat avustukset ovat edullisia valtiontaloudelle, vaan myös vaihtoehtoisia investointitukimuotoja tulisi arvioida.

Tilläggsfinansieringen till Makera har sammanslagits med investeringsstöden för jordbruk – dess inverkan på målen för den bioekonomiska strategin går inte att utvärdera10.1.2019 06:45Tiedote

Tilläggsfinansieringen på 90 miljoner euro till Gårdsbrukets utvecklingsfond har sammanslagits med direkta investeringsbidrag, som ska stödja lönsamheten och konkurrenskraften inom jordbruket. Det är dock inte självklart att direkta bidrag är förmånliga för statsekonomin, utan alternativa former av investeringsstöd också bör övervägas.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme