Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla mm. rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 160 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Työllisyysrahaston taloudellinen raportointi vuonna 202428.11.2023 12:30:00 EET | Työllisyysrahasto | Tulosjulkistamisajankohdat

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 28.11.2023 Klo 12.30 Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2024: 27.2.: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 19.3.: Vuosikertomus 2023 (hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös kokonaisuudessaan, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) 23.4.: Arvio sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025 27.8.: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 27.8.: Työllisyysrahaston hallituksen esitys hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025 29.8.: Talousarvio ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston esitys sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025 Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2023 Työllisyysrahasto Karo Nukarinen Johtaja, Talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Karo Nukarinen, talous- ja rahoitusjohtaja, 050 564 0920 Jakelu

2 liitettä

Työttömyysvakuutusmaksujen taso alenee merkittävästi31.8.2023 11:35:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 31.8.2023 klo 11.35 Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt rahaston talousarvion vuodelle 2024 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista vuodelle 2024 kokouksessaan torstaina 31.8.2023. Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia palkasta, joka on 0,72 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan keskimääräiseen maksuun sisältyy 0,03 prosenttiyksikön osuus, jolla rahoitetaan muutosturvaa. Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, joka on 0,71 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,27 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (palkkasumman noin 2,3 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektori

2 liitettä

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista29.8.2023 12:25:01 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 29.8.2023 klo 12.25 Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista vuonna 2024 kokouksessaan 29.8.2023. Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia palkasta, joka on 0,72 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan keskimääräiseen maksuun sisältyy 0,03 prosenttiyksikön osuus, jolla rahoitetaan muutosturvaa. Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, joka on 0,71 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,27 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (palkkasumman noin 2,3 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 625 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekij

2 liitettä

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2023−30.6.202329.8.2023 11:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Puolivuosikatsaus

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.8.2023 Klo 11.00 Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/ Puolivuositulos muodostui ylijäämäiseksi hyvän työllisyyskehityksen ansiosta Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 773 (1 715) miljoonaa euroa Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 478 (1 584) miljoonaa euroa Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 317 (99) miljoonaa euroa Nettovarallisuus 1 575 (31.12.2022: 1 258) miljoonaa euroa Sijoitukset ja varat yhteensä 2 350 (31.12.2022: 2 703) miljoonaa euroa Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 775 (31.12.2022: 1 445) miljoonaa euroa Työttömyysaste 7,2 % kesäkuu 2023 (6,8 % kesäkuu 2022) Sijoitusten tuotto 1,3 % (-2,7 %) Toimitusjohtaja Janne Metsämäki Suomen talouskasvu jatkoi hidastumista ja muutosne

4 liitettä

S&P on vahvistanut Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+/vakaat näkymät/A-1+4.7.2023 13:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 4.7.2023 klo 13.00 S&P Global Ratings on vahvistanut 4.7.2023 Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+/vakaat näkymät/A-1+. S&P käsittelee Työllisyysrahaston luottoluokitusta yhdenmukaisesti Suomen valtion luottoluokituksen kanssa. S&P Global Ratings’n vahvistama luottoluokitus Suomen valtiolle on AA+/vakaat näkymät/A-1+. Työllisyysrahasto laski 16.6.2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. Toinen näistä lainoista erääntyi 16.6.2023. S&P Global Ratings antoi vuonna 2020 Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+. Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 2023 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

3 liitettä

Työllisyysrahasto on laatinut yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen12.5.2023 14:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 12.5.2023 klo 14.00 Työllisyysrahasto on laatinut yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen (eng. Social Financing Framework), joka mahdollistaa rahaston velkarahoituksen sitomisen tiiviisti yhteen yhteiskunnallisten positiivisten vaikutusten kanssa. Työllisyysrahasto on noudattanut kestävän sijoittamisen periaatteita omassa sijoitustoiminnassaan jo pitkään ja viitekehys on olennainen askel kestävän rahoituksen laajentamisessa osaksi myös Työllisyysrahaston omaa rahoituspohjaa. ”Olemme iloisia voidessamme osana suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää olla mukana kehittämässä kestävän rahoittamisen mahdollisuuksia. Laatimamme viitekehys tarjoaa meille lisää välineitä velkarahoituksen hankinnassa tulevaisuudessa", toteaa rahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen. Viitekehys on laadittu kansainvälisen pääomamarkkinajärjestön (ICMA) vuonna 2021 päivitettyjen yhteiskunnallisten joukkolainojen periaatteiden sekä eurooppalaisen lainamarkkinajärjestön (L

2 liitettä

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 202428.4.2023 09:00:01 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 28.4.2023 klo 9.00 Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi mahdollisuus alentaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2024. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 3,04 %. Työllisyysrahasto arvioi, että lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa koronakriisin, korkean inflaation ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Työllisyysrahaston laatimat skenaariot osoittavat, että rahaston tulos on ylijäämäinen vuonna 2023 ja että tämä kehitys jatkuu perusennusteen ja valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan vuonna 2024 ilman maksujen korotuksia. Työllisyysrahaston tämän hetken arvio on, että työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän määrittelyssä on tarpeen huomioida nettovarallisuuden kasvu lähelle suhdannepuskurin lakisääteistä enimmäismäärää vuonna 2023. Mikäli rahaston talous kehittyisi p

2 liitettä

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston vuosikertomus 2022 on julkaistu21.3.2023 12:00:01 EET | Työllisyysrahasto | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 21.3.2023 klo 12.00 Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu 21.3.2023. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä. Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2023 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

6 liitettä

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston tilinpäätöstiedote vuodelta 202228.2.2023 11:30:01 EET | Työllisyysrahasto | Tilinpäätöstiedote

Työllisyysrahasto Tilinpäätöstiedote 28.2.2023 klo 11.30 Työllisyyden paraneminen vähensi työttömyysturvan menoja ja vahvisti nettovarallisuutta. Sulkuihin on merkitty vuoden 2021 tiedot. Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3 491 (3 335) miljoonaa euroa Maksetut työttömyys- ja aikuiskoulutusetuudet sekä hallintokulut yhteensä 2 832 (3 750) miljoonaa euroa Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 625 (-412) miljoonaa euroa Nettovarallisuus 1 258 (633) miljoonaa euroa Sijoitukset ja varat yhteensä 2 703 (2 018) miljoonaa euroa Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 445 (1 385) miljoonaa euroa Työttömyysaste keskimäärin 6,8 % (7,7 %) Sijoitusten tuotto -2,9 % (0,7 %) Toimitusjohtaja Janne Metsämäki: Vuoden 2022 alussa Suomen talouden näkymät olivat vielä kohtuulliset, mutta tilanne muuttui nopeasti Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuussa. Työllisyys Suomessa kehittyi haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kuitenkin myönteisesti vuoden 2022 aik

4 liitettä

Työllisyysrahaston taloudellinen raportointi vuonna 202328.11.2022 14:00:01 EET | Työllisyysrahasto | Tulosjulkistamisajankohdat

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 28.11.2022 Klo 14.00 Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2023: 28.2.2023: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 viikko 12: Vuosikertomus 2022 (hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös kokonaisuudessaan, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) viikko 35: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 viikko 35: Talousarvio ja esitys työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2024 Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2022 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen Johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja talous- ja rahoitus, 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

2 liitettä

S&P on vahvistanut Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+(vakaat näkymät)/A-1+7.10.2022 15:30:01 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 7.10.2022 klo 15.30 S&P Global Ratings on vahvistanut 7.10.2022 Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+(vakaat näkymät)/A-1+. S&P käsittelee Työllisyysrahaston luottoluokitusta yhdenmukaisesti Suomen valtion luottoluokituksen kanssa. S&P Global Ratings’n vahvistama luottoluokitus Suomen valtiolle on AA+(vakaat näkymät)/A-1+. Työllisyysrahasto laski 16.6.2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. S&P Global Ratings antoi tuolloin joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+. Helsingissä 7. päivänä lokakuuta 2022 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

3 liitettä

Työttömyysvakuutusmaksujen taso pysyy nykyisellään25.8.2022 11:35:19 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 25.8.2022 klo 11.35 Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt rahaston talousarvion vuodelle 2023 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla vuonna 2023 kokouksessaan torstaina 25.8.2022. Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 1,54 prosenttiyksikköä, jossa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten tehty erillinen 0,03 prosenttiyksikön maksujen korotus. Työntekijöiden maksu olisi 1,50 prosenttiyksikköä kuten vuonna 2022. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,52 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,06 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 524 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työ

2 liitettä

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla24.8.2022 10:40:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 24.8.2022 klo 10.40 Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla vuonna 2023 kokouksessaan 24.8.2022. Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 1,54 prosenttiyksikköä, jossa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten tehty erillinen 0,03 prosenttiyksikön maksujen korotus. Työntekijöiden maksu olisi 1,50 prosenttiyksikköä kuten vuonna 2022. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,52 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,06 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 524 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 634,32 euroa vuodessa (52,86 euroa kuukaudessa), m

2 liitettä

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan koko vuoden 2022 tuloksesta24.8.2022 10:30:01 EEST | Työllisyysrahasto | Sisäpiiritieto

Pörssitiedote, sisäpiiritieto Työllisyysrahasto 24.8.2022 klo 10.30 Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut tasaisesti alkuvuoden aikana ja maksettujen työttömyyspäivärahojen määrä on vähentynyt vastaavasti. Puolivuosikatsauksessa todettu arvio nettovarallisuuden muutoksesta eli vuosituloksesta on parantunut edelleen, kun kaikki viimeisimmät tiedot rahaston tulojen ja menojen kehityksestä on huomioitu loppuvuoden arviossa. Uusi arvio koko vuoden tuloksesta osoittaa noin 433 miljoonan euron ylijäämää, kun vastaava arvio puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä on ollut noin 150 miljoonaa euroa ylijäämää. Rahasto arvioi, että sen nettovarallisuuden määrä vuoden 2022 lopussa olisi noin 1 067 miljoonaa euroa. Helsingissä 24. päivänä elokuuta 2022 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen Johtaja, Talous ja rahoitus Lisätietoja: Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki, 040 522 3614 Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Ta

2 liitettä

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2022−30.6.202224.8.2022 10:20:01 EEST | Työllisyysrahasto | Puolivuosikatsaus

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 24.8.2022 Klo 10.20 Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/ Puolivuositulos muodostui ylijäämäiseksi hyvän työllisyyskehityksen ansiosta Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 715 (1 647) miljoonaa euroa Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 584 (2 093) miljoonaa euroa Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) 99 (-444) miljoonaa euroa Nettovarallisuus 732 (31.12.2021: 633) miljoonaa euroa Sijoitukset ja varat yhteensä 2 101 (31.12.2021: 2 018) miljoonaa euroa Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 369 (31.12.2021: 1 385) miljoonaa euroa Työttömyysaste 6,8 % kesäkuu 2022 (7,6 % kesäkuu 2021) Sijoitusten tuotto -2,7 % (+0,3 %) Toimitusjohtaja Janne Metsämäki: Vuoden 2022 alussa, kahden koronavuoden jälkeen,

4 liitettä

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta29.7.2022 10:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Sisäpiiritieto

Pörssitiedote, sisäpiiritieto Työllisyysrahasto 29.7.2022 Klo 10.00 Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta. Työllisyysrahasto julkaisi 22.3.2022 pörssitiedotteen, jossa arvioitiin, että vuoden 2022 tulos muodostuisi noin 200 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Perusteluna heikentyneelle tulosarviolle todettiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. Tuoreimmat arviot työllisyyden ja palkkasumman kehityksestä vuonna 2022 ovat parantuneet. Laskemme työttömyysasteen arviota noin puolella prosenttiyksiköllä suhteessa 22.3. esitettyyn työttömyysasteeseen. Arvioimme nyt, että työttömyysaste olisi 6,9 prosenttia vuonna 2022. Palkkasumman kasvuksi arvioimme nyt 4–5 prosenttia, kun aiemmin oli varauduttu noin pari prosenttiyksikköä pienempään kasvuun kansantalouden palkkasummassa. Edellä todetut muutokset työttömyyden ja palkkasumman määrissä ovat johtamassa siihen, että Työllisyysrahaston tulos eli nettovarallisuuden muutos olisi ylijäämäinen vuonna 2022.

2 liitettä

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 202329.4.2022 09:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.4.2022 klo 9.00 Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi tarpeen korottaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023. Kokonaismaksutasoa nostettiin noin 0,2 prosenttiyksikköä vuodelle 2022 ja se on nykyisellään noin 3 %. Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto antoi rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 28.4.2022. Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys tehdään elokuussa ja tällöin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta laajemmin. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2023 maksuprosenteista kokouksessaan 25.8.2022. Työll

2 liitettä

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston vuosikertomus 2021 on julkaistu29.3.2022 10:00:00 EEST | Työllisyysrahasto | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.3.2022 klo 10.00 Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu 29.3.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä. Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 2022 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

6 liitettä

Työllisyysrahasto heikentää arviota vuoden 2022 tuloksesta22.3.2022 11:00:01 EET | Työllisyysrahasto | Sisäpiiritieto

Pörssitiedote, sisäpiiritieto Työllisyysrahasto 22.3.2022 Klo 11.00 Työllisyysrahasto heikentää arviota vuoden 2022 tuloksesta. Työllisyysrahasto julkaisi 22.2. tilinpäätöstiedotteen, jossa arvioitiin, että vuoden 2022 tulos muodostuisi lievästi ylijäämäiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut rahaston arviota talouden ja työllisyyden kehityksestä heikompaan suuntaan vuoden 2022 osalta. Olemme selvittäneet pankkien ja ennustelaitosten päivitettyjä arvioita Suomen talouden kehityksestä ja laatineet Työllisyysrahaston arviot työttömyyden ja palkkasumman kehityksestä vuonna 2022. Nostamme työttömyysasteen arviota noin puolella prosenttiyksiköllä suhteessa talousarviossa esitettyyn työttömyysasteeseen. Arvioimme nyt, että työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2022. Palkkasumman kasvuksi arvioimme nyt hiukan yli 2 prosenttia, kun talousarviossa oli varauduttu noin prosenttiyksikköä suurempaan kasvuun kansantalouden palkkasummassa. Edellä todetut muutokset työttömyyden ja palkkas

2 liitettä

Työllisyysrahasto on jälleenrahoittanut valmiusluottolimiitit11.3.2022 16:05:00 EET | Työllisyysrahasto | Sisäpiiritieto

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 11.3.2022 klo 16.05 Työllisyysrahasto on jälleenrahoittanut voimassa olevat valmiusluottolimiitit (RCF). Rahasto on 11.3.2022 sopinut yhteismäärältään 600 miljoonan euron luottolimiiteistä. Niiden puitteissa voidaan nostaa lainaa 600 miljoonaan euroon asti. Sopimukset ovat seuraavien pankkien kanssa: Nordea Bank Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen Sivukonttoritoiminto Swedbank AB (julk) Valmiusluottolimiittien voimassaoloaika on viisi vuotta ja niihin liittyy yhden vuoden jatko-optio, jonka käyttäminen edellyttää kuitenkin pankkien myötävaikutusta. Työllisyysrahastolla on lain mukaan mahdollisuus ottaa lainaa. Nyt sovittuja valmiusluottolimiittejä voidaan käyttää tarvittaessa rahaston lakisääteisten menojen rahoittamiseen. Työllisyysrahastolla on ollut valmiusluottolimiitit määrältään 800 miljoonaa euroa ja nämä limiitit peruutettiin uusista limiiteistä sovittaessa. Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2022

2 liitettä
  • 1
  • 2
  • 3
  • Viimeinen
  • >>

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla mm. rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 160 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.