Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintoviraston viestintä

Löydät aluehallintoviraston viestinnän yhteystiedot verkkosivuiltamme.

https://avi.fi/viestinta

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Diehtojuohkin

Guovlohálddahusvirgedoaimmahaga diehtojuohkin bálvala doaimmaheaddjiid suomagillii dahje ruoŧagillii árgan dbm. 9 -16.

Nummir doalvu guovddášii.

0295 016 000
viestinta@avi.fi

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye