Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintoviraston viestintä

Löydät aluehallintoviraston viestinnän yhteystiedot verkkosivuiltamme.

https://avi.fi/viestinta

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautukset Pilke päiväkodit Oy:lle koskien päiväkoteja Pilke Taikamaa ja Pilke Tirikka29.5.2024 13:50:32 EEST | Tiedote

Pilke päiväkodit Oy sai kaksi huomautusta varhaiskasvatuslain 25 §:n noudattamatta jättämisestä, joka edellyttää riittävää määrää kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä päiväkodeissa. Lisäksi aluehallintovirasto huomautti päiväkoti Pilke Taikamaan ja päiväkoti Pilke Tirikan johtajia siitä, että viranomaisille tulee antaa oikeat tiedot valvontaa varten varhaiskasvatuslain 42 §:n mukaisesti. Johtajia kehotettiin myös kiinnittämään huomiota varhaiskasvatuslain 34 §:n mukaiseen ryhmien muodostamiseen.

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrän kasvu taittui27.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä kasvoi vuonna 2023, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin edellisenä vuonna. Moni työntekijöitä lähettävä yritys laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Myös lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa oli paljon puutteita. Tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista.

Förvaltningsdomstolen upphävde ordningsavgiften som påförts advokatbyrå Eversheds Oy:s verkställande direktör24.5.2024 12:17:00 EEST | Press release

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde den 29 maj 2023 på framställan av Finlands Advokatförbund advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning, som krävs enligt penningtvättslagen, bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig. Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.

Hallinto-oikeus kumosi Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtajalle määrätyn rikemaksun24.5.2024 12:17:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 29.5.2023 Suomen Asianajajaliiton esityksestä 5 000 euron rikemaksun asianajaja Jari Salmiselle, koska Eversheds Asianajotoimisto Oy:n rahanpesulain edellyttämä riskiarvio arvioitiin puutteelliseksi ja työntekijöiden saama koulutus riittämättömäksi. Rikemaksu määrättiin Salmiselle henkilökohtaisesti tämän toimitusjohtajan asemansa perusteella.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston HÄME24-valmiusharjoitus – varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli23.5.2024 07:46:49 EEST | Tiedote

HÄME24 on Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä alueellinen valmiusharjoitus, joka kokoaa yhteen Kanta-Hämeen sekä Päijät-Hämeen kunnat, hyvinvointialueet ja muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan poikkeusolojen yhteistoimintaa. Harjoitus huipentuu syyskuun alussa järjestettävään aktiivivaiheeseen, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan tilanteen hallintaa kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa. HÄME24 toteutetaan samanaikaisesti Panssariprikaatin paikallispuolustusharjoituksen (PAPU-harjoitus) 2/24 kanssa.

Regionförvaltningsverket gjorde ett flertal inspektioner 2023 och påförde administrativa påföljder för brott mot penningtvättslagen21.5.2024 09:32:00 EEST | Press release

År 2023 genomförde Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner av rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna var att utreda hur den rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet. Utöver inspektionerna genomförde regionförvaltningsverket tillsynskampanjer, utökade anvisningarna till exempel i form av utbildningsvideor och påförde ordningsavgifter och påföljdsavgifter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye