Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Aluehallintovirasto antoi määräyksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimen toimintavalmiusaikojen korjaamiseksi15.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajat lain edellyttämälle tasolle. Alueella on esiintynyt toimintavalmiusaikojen puutteita jo pidempään, ja uudella korjausmääräyksellä pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen suunnitelmat ja toimenpiteet ovat riittäviä palvelujen saattamiseksi riittävälle tasolle.

Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta nosti esiin puutteita palkkauksessa ja työajoissa11.4.2024 09:07:11 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomainen teki vuonna 2023 yli 2 200 tarkastusta ulkomaista työvoimaa käyttäviin yrityksiin. Työsuhteen vähimmäisehdoissa, kuten palkkauksessa ja työaikojen noudattamisessa havaittiin paljon puutteita. Työsuhteen naamioiminen niin sanotuksi kevytyrittäjyydeksi laajentui rakennus- ja palvelualoilta teollisuuteen ja metsäalalle. Valvontahavaintojen mukaan myös metsämarjanpoimijoiden oikeuksia koskevan marjalain noudattamisessa oli huomattavia puutteita. Nämä tiedot selviävät tuoreesta raportista Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2023.

Työntekijä teki käsinhiontaa sorvilla – johtajille päiväsakkoja ja yritykselle yhteisösakkoa10.4.2024 07:35:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi perunoiden jalostuksen ja säilönnän alalla toimivan Öströmin Perunatuote Oy Ab:n työturvallisuusrikoksesta 18 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta sekä työsuojelurikkomuksesta yrityksen toimitusjohtajan 30 päiväsakon sakkorangaistukseen ja työnjohtajana toimineen yrityksen edustajan työturvallisuusrikoksesta 25 päiväsakon sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 4.4.2024.

Hallinto-oikeus alensi Pades Oy:lle määrätyn rikemaksun 6 000 euroon4.4.2024 10:56:29 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 24.3.2023 autoliike Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä. Rikemaksu määrättiin, sillä yhtiö ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota, asiakkaan tunteminen ja tuntemistietojen säilyttäminen oli ollut puutteellista ja ilmoitusvelvollisuutta oli laiminlyöty. Helsingin hallinto-oikeus enimmäkseen hylkäsi sille tehdyn valituksen, mutta alensi yhtiölle määrätyn rikemaksun 12 000 eurosta 6 000 euroon. Syynä rikemaksun alentamiseen on yhtiön laiminlyöntien liittyminen yksittäiseen liiketoimeen. Lisäksi hallinto-oikeus otti huomioon yhtiön liiketoiminnan tappiollisuuden vuosina 2019–2021. Kokonaisuutena arvioiden hallinto-oikeus katsoi, että oikeansuuruisena ja kohtuullisena rikemaksuna yhtiön laiminlyönneistä voidaan pitää yhteensä 6 000 euroa. Päätös ei ole lainvoimainen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa tavaroita myyviä tahoja siltä osin kuin makseta
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye