Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

KHO pitää mietintöä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamisesta yksipuolisena15.3.2023 11:24:28 EET | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus katsoo tänään antamassaan lausunnossa, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän mietintö ei anna riittävää pohjaa sääntelyn uudistamiselle. Julkisyhteisön korvausvastuu on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jota ei tulisi tarkastella vain vahingonkorvausoikeuden kehikosta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Viimeinen
  • >>

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.