Aluehallintovirasto

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket skärper begränsningarna för sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.202112.5.2021 16:39:08 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade idag 12.5.2021 beslut om skärpta begränsningar av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område (med undantag för Reisjärvi) under perioden 13.5.-1.6.2021. Deltagarantalet begränsas till högst 10 personer inomhus och 20 personer i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Aluehallintovirasto tiukentaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen (pl. Reisjärvi) kokoontumisrajoituksia ajalla 13.5. – 1.6.202112.5.2021 16:36:23 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti tänään 12.5. yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärärajoitusten tiukennuksista Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella (pl. Reisjärvi) ajalla 13.5.– 1.6.2021. Osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 20 henkilöön edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

Trots fler lindringar begränsas sammankomster fortsättningsvis i Västra och Inre Finland11.5.2021 15:35:28 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningarna av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sitt område under tiden 12.5–1.6.2021. Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt och i Punkalaidun kommuns område begränsas deltagarantalet till högst 50 personer. Inom kommunerna i Mellersta Finlands, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt begränsas deltagarantalet till 50 personer, men i dessa områden kan man emellertid från och med den 12 maj ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer under förutsättningen att alla som deltar i verksamheten i realiteten kan undvika närkontakt med varandra genom att följa UKM:s och THL:s anvisning. Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Lisälievennyksistä huolimatta kokoontumisrajoitukset Länsi- ja Sisä-Suomessa yhä voimassa (TIEDOTETTA KORJATTU: alkuperäisessä tiedotteessa oli virheellinen päivämäärä)11.5.2021 15:31:36 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan ajalla 12.5.–1.6.2021. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Punkalaitumen kunnassa osallistujamäärä rajoitetaan enintään 50 henkilöön. Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, mutta näillä alueilla voidaan 12.5. alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

Sammankomstbegränsningarna lindras i Egentliga Finland och Satakunta //Precisering: begränsningarna gäller även områden utomhus//11.5.2021 15:10:00 EEST | Tiedote

I bekämpningen av coronaepidemin har man frångått de riksomfattande åtgärdsnivåerna, genom vilka man bland annat begränsade antalet deltagare i offentliga bland tillställningar och allmänna möten till sex personer. Genom beslut av Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland stiger det högsta tillåtna antalet deltagare i sammankomster till 10 personer i Egentliga Finland och till 20 personer i Satakunta.

Kokoontumisrajoitukset kevenevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa //Tarkennus: koskee myös alueellisesti rajattuja ulkotiloja//11.5.2021 15:10:00 EEST | Tiedote

Koronaepidemian torjunnassa on luovuttu valtakunnallisista toimenpidetasoista, joilla muun muassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät rajoitettiin kuuteen henkilöön. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä nousee Varsinais-Suomessa 10 henkilöön ja Satakunnassa 20 henkilöön.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: En ljusare lägesbild ger hopp10.5.2021 11:58:07 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté sammanträdde torsdagen den 6 maj till ett gemensamt nätmöte under ledning av ordförande Marko Pukkinen, överdirektör för regionförvaltningsverket, för uppdatering av lägesbilden om coronan och andra aktuella observationer i området. Avdelningschef Seppo Määttä från statsrådets kansli presenterade hur ett beteendevetenskapligt perspektiv kan vara till nytta vid myndighetsåtgärder och kriskommunikation.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Valoisampi tilannekuva antaa toivoa10.5.2021 11:55:59 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui torstaina 6.5. yhteiseen verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla tilannekuvan päivitykseen koronan sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Valtionneuvoston kansliasta osastopäällikkö Seppo Määttä esitteli valmiustoimikunnalle käyttäytymistieteellisen näkökulman hyödyntämistä viranomaistoimenpiteiden ja kriisiviestinnän osalta
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

  • Aluehallintovirasto