Finanssivalvonta
Finanssivalvonta

Mediapäivystys

palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13

09 183 5030

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Lapis-yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksien markkinointiin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta2.7.2020 15:30:01 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 2.7.2020 Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Lapis-yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksien markkinointiin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta Finanssivalvonta on määrännyt sijoituspalveluyritys Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen useista rikkomuksista ja laiminlyönneistä arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamisessa. Rikkomukset ja laiminlyönnit liittyvät Lapis-yhtiöiden (Lapis Rakennus Holding Oy ja Lapis Rakennus Oy) osakkeista ja velkasitoumuksista annettuihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä eturistiriitatilanteiden hallintaan vuosina 2015−2017. Privanet Capital Markets Oy (jäljempänä Privanet) kuuluu Privanet-konserniin ja on Nasdaq First North Growth Market -listatun Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö. Privanet on antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis Rakennus Holding Oy:n osakkeita ja Lap

3 liitettä

Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä24.9.2019 08:55:01 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 24.9.2019 – 20/2019 Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä Finanssivalvonta määrää Afarak Group Oyj:lle 1 450 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö on joulukuussa 2017 laiminlyönyt EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisten velvollisuuksien noudattamisen liittyen sisäpiiritiedon julkistamiseen (artikla 17) ja sisäpiiriluettelon laatimiseen (artikla 18). Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaan valmisteilla olleeseen julkiseen ostotarjoukseen liittyvä sisäpiiritieto syntyi viimeistään 20.12.2017. Yhtiön olisi tuolloin pitänyt MAR 17 artiklan mukaisesti julkistaa sisäpiiritieto yleisölle tai vaihtoehtoisesti arvioida, onko sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle säännöksessä tarkoitettuja edellytyksiä. Yhtiön olisi myös viimeistään 20.12.2017 pitänyt perustaa kyseistä hanketta koskeva MAR 18 artiklan mukainen sisäpiiriluettelo. Yhtiö laiminlöi nämä vel

4 liitettä

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi17.6.2019 09:00:00 EEST | Finanssivalvonta | Sijoittajauutiset

Lehdistötiedote 17.6.2019 – 12/2019 Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon lisäeriä maksettavaksi Finanssivalvonta on 14.6.2019 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon kertyneet lisäerät, yhteensä 110 000 000 euroa. Uhkasakon lisäerät on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa on tuomittu maksettavaksi 9.7.2018. Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Koncarille asetettu määräaika ostotarjouksen julkistamiselle päättyi kuukauden kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, eli 16.6.2018. Ensimmäinen lisäerä kertyi 16.7.2018, joten uhkasakon lisäerien tuomitsemishetkeen 14.6.2019 mennessä kertyneitä lisäeriä on 11 kappaletta. Koncarille asetetut velvoitteet

2 liitettä

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.