Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 150 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Tiedoteluokka
Näytä Kaikki
Vuosi
Näytä Kaikki

Työttömyyskassojen rahoitusosuudet vuodelle 2021 vahvistettu16.12.2020 09:30:01 EET | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 16.12.2020 Klo 9.30 Työllisyysrahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tehneet päätökset työttömyyskassojen rahoituksesta vuodelle 2021. Työllisyysrahasto julkaisi 27.8.2020 talousarvionsa vuodelle 2021, johon sisältyi määrärahoja työttömyyskassojen rahoitusta varten yhteensä 2 438 miljoonaa euroa. Työllisyysrahaston ja sosiaali- ja terveysministeriön marras-joulukuussa 2020 tekemien päätösten mukaan tämän ennakkorahoituksen yhteismäärä on 2 431 miljoonaa euroa. Päätettyjen rahoitusosuuksien määrä poikkeaa talousarvioon alun perin varatusta määrärahasta noin 7 miljoonalla eurolla, eli noin 0,3 %:lla rahoituksen kokonaismäärästä. Työttömyyskassojen rahoitusosuuksien yhteismäärä vastaa noin 65 prosenttia Työllisyysrahaston menoista. Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen Johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 539

2 liitettä

Vuoden 2021 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu27.11.2020 13:00:01 EET | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 27.11.2020 Klo 13.00 Tasavallan presidentti on vahvistanut lain ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuista perjantaina 27.11.2020. Vahvistetun lain mukaan työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan yhteensä 0,32 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousee 0,17 prosenttiyksikköä ja palkansaajien maksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä. Maksuprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat: Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,40 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 169 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 prosenttia palkasta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumm

2 liitettä

Työllisyysrahaston julkaisukalenteri vuonna 202121.10.2020 11:00:01 EEST | Työllisyysrahasto | Tulosjulkistamisajankohdat

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 21.10.2020 Klo 11:00 Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä vuonna 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti: 26.1.2021: Tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2020 23.3.2021: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020. Vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 24.8.2021: Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2021 26.8.2021: Talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2022. Helsingissä 21. päivänä lokakuuta 2020 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen Johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

2 liitettä

Korjaus Työllisyysrahaston pörssitiedotteeseen: S&P on vahvistanut Työllisyysrahaston pitkäksi ja lyhyeksi luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin29.9.2020 15:25:14 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.9.2020 klo 15.25 S&P Global Ratings on vahvistanut 29.9.2020 Työllisyysrahaston pitkäksi luottoluokitukseksi AA+ ja lyhyeksi luottoluokitukseksi A-1+ vakain näkymin. Alkuperäisessä tiedotteessa mainittiin, että S&P Global Ratings on vahvistanut Työllisyysrahaston lyhyeksi ja pitkäksi luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin. Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 2020 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

3 liitettä

S&P on vahvistanut Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+/A-1+29.9.2020 14:01:02 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 29.9.2020 klo 14.00 S&P Global Ratings on vahvistanut 29.9.2020 Työllisyysrahaston lyhyeksi ja pitkäksi luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin. Standard & Poor's käsittelee Työllisyysrahaston luottoluokitusta yhdenmukaisesti Suomen valtion luottoluokituksen kanssa. S&P vahvisti 4.9.2020 Suomen valtion luottoluokitukseksi AA+/A-1+ vakain näkymin. Työllisyysrahasto laski 16.6.2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. S&P Global Ratings antoi tuolloin joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+. Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 2020 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.tyollisyysrahasto.fi

3 liitettä

Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään korotuksia27.8.2020 12:00:01 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 27.8.2020 klo 12.00 Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt 27.8.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti. Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan 0,32 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,17 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,40 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,90 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,45 ja 1,70. - Työttömyysturvan ja aikuiskoulutusetuuksien rahoitus varmistetaan maksukorotusten lisäksi lainarahoitu

2 liitettä

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen korotusta25.8.2020 12:30:01 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 25.8.2020 klo 12.30 Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.8.2020 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen korotusta vuodelle 2021. Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan 0,32 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,17 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,40 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,90 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,45 ja 1,70. Esityksen lähtökohtana on, että valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen vuonna 2021. Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamise

2 liitettä

Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2020−30.6.202025.8.2020 12:00:01 EEST | Työllisyysrahasto | Puolivuosikatsaus

Pörssitiedote Työllisyysrahasto 25.8.2020 klo 12.00 Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/ Työllisyysrahaston tulos heikkeni koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 454 (1 720) miljoonaa euroa Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 772 (1 356) miljoonaa euroa Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) -331 (371) miljoonaa euroa Nettovarallisuus 1 337 (31.12.2019: 1 668) miljoonaa euroa Sijoitukset ja varat yhteensä 2 758 (31.12.2019: 1 745) miljoonaa euroa Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 373 (31.12.2019: 0) miljoonaa euroa Työttömyysaste 7,9 % kesäkuu 2020 (6,2 % kesäkuu 2019) Sijoitusten tuotto -0,9 % (0,7 %) Toimitusjohtaja Janne Metsämäki: Aivan koronaviruskriisin alussa huomasimme, että erit

4 liitettä

Standard & Poor's on antanut Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+17.6.2020 14:30:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 17.6.2020 klo 14.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Standard & Poor's on antanut Työllisyysrahaston joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+. Työllisyysrahasto on laski 16.6.2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa, joista ensimmäinen erääntyy 16.6.2023 ja toinen erääntyy 16.6.2027 (yhdessä ”joukkovelkakirjalainat”). S&P Global Ratings on 16.6.2020 antanut joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+. Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 2020 Työllisyysrahasto Tapio Oksanen johtaja, talous ja rahoitus Lisätietoja: Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651 TÄRKEITÄ TIETOJA Tässä tiedotteessa olevi

2 liitettä

Työllisyysrahasto on jättänyt listalleottohakemuksen 600 miljoonan euron 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan ja 600 miljoonan euron 2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan osalta16.6.2020 11:30:00 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Työllisyysrahasto Pörssitiedote 16.6.2020 klo 11.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Työllisyysrahasto on tänään laskenut liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa, joista ensimmäinen erääntyy 16.6.2023 ja toinen erääntyy 16.6.2027 (yhdessä ”Joukkovelkakirjalainat”). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Joukkovelkakirjalainojen listalleottamista varten laaditut listalleottoesitteet. Työllisyysrahasto on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Joukkovelkakirjalainojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, Nasdaq Helsingin odotetaan ottavan Joukkovelkakirjalainat kaupankäynnin kohteeksi pö

2 liitettä

Työllisyysrahasto harkitsee joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua29.4.2020 13:02:55 EEST | Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto Tiedote 29.4.2020 klo 13.00 Koronaviruksen aiheuttama jyrkkä lomautusten lisääntyminen ja työttömyyden kasvu johtavat työttömyysturvamenojen merkittävään kasvuun. Työllisyysrahaston laatimien vuotta 2020 koskevien ennusteiden mukaan työttömien työnhakijoiden määrä voi vuonna 2020 nousta 60 - 130 % verrattuna viime vuoteen, kun vuoden 2020 budjetissa oli varauduttu muutaman prosentin kasvuun työttömissä työnhakijoissa. Arvio sisältää lomautetut ja irtisanotut. Näin ollen vuoden 2020 budjettiin tarvitaan arviolta 1,9 miljardin euron lisäys. Työllisyysrahasto on 9.4.2020 ilmoitetun mukaisesti jatkanut toimenpiteiden valmistelua turvatakseen rahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksamisen. Osana suunniteltuja toimenpiteitä Työllisyysrahasto on aloittanut valmistelut mahdollisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemiseksi. Työttömyysturvamenojen kasvun rahoitus tulisi suhdannepuskurin lisäksi koostumaan joukkovelkakirjalainoista, vuonna 2010 perustetun

2 liitettä

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 150 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta.