Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 150 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Teemat
Näytä Kaikki
Sisältötyypit
Näytä Kaikki
YOUTUBE

Taloustiistai: Työllisyysrahaston alkuvuosi 2020

YOUTUBE
Koronapandemian aiheuttama tilanne vaikutti vahvasti myös Työllisyysrahastoon alkuvuonna 2020. Työllisyysrahaston vastuulla olevien menojen määrä kasvoi noin 30 % budjetoituun nähden. Kerättyjen työttömyysvakuutusmaksujen määrä väheni noin 26 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nettovarallisuuden määrä supistui 331 miljoonaa euroa vuoden alusta lukien. Velkarahoitusta nostettiin yhteensä lähes 1 400 miljoonaa euroa. Lue lisää Työllisyysrahaston puolivuosikatsauksesta verkkosivuiltamme osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi/
YOUTUBE

Tapion taloustiistai: työllisyyden ja kansantalouden tilannekuva

YOUTUBE
Miltä näyttää työllisyystilanne ja talous kesällä 2020? Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen kertoo tämänhetkisestä työllisyystilanteesta ja työttömyyskassojen päivärahahakemusten kasvusta. Aiheina myös kansatalouden kannalta oleellisia aiheita, kuten yritysten liikevaihto ja ulkomaankaupan supistuminen. Videolla käsiteltyjen aiheiden luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön (työllisuusluvut), Finanssivalvonnan (päivärahahakemukset), Tilastokeskuksen (yritysten liikevaihto) sekä Tullin (ulkomaankauppa) dataan.
YOUTUBE

Työttömyysvakuutusmaksut lähes heti käyttöön etuuksina

YOUTUBE
Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen kertoo videolla, että työnantajien ja palkansaajien maksamien työttömyysvakuutusmaksujen periminen on tärkeää, koska Työllisyysrahasto maksaa lähes välittömästi rahat eteenpäin eri toimijoille, jotka maksavat etuuksia. Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan mm. työttömien ja aikuisopiskelijoiden arkea. Haastattelija: Petro Poutanen Kuvattu 21.4.2020
YOUTUBE

Työttömyysturvan rahoituksen ajankohtaiskatsaus 7.4.2020

YOUTUBE
Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen kertoo, että työttömyyskassoilta tuli vain muutamia uusia rahoituspyyntöjä edellisellä viikolla. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamat luvut lomautetuista ja irtisanotuista ovat edelleen kasvussa. Työllisyysrahaston arvio on, että työttömyysaste tulee olemaan keskimäärin 15 % vuonna 2020. Olimme varautuneet 7 % työttömyysasteeseen talousarviossamme. Arvio sisältää lomautetut ja irtisanotut. Työllisyysrahaston maksuvalmius on hyvällä tasolla ja hoidamme perustehtävämme normaalisti.
YOUTUBE

Työttömyysturvan rahoituksen ajankohtaiskatsaus 31.3.2020

YOUTUBE
Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen kertoo, että työttömien päivärahamenot ja päivärahan saajien määrät ovat kasvamassa yli kaksinkertaisiksi budjetoituun nähden. Lisäksi Työllisyysrahaston arvio on, että sekä päivärahasaajien että päivärahojen määrät tulevat todennäköisesti kasvamaan vielä lisää. Arvio perustuu mm. työttömyyskassoilta saatuihin tietoihin. Toistaiseksi Työllisyysrahaston maksuvalmius on hyvällä tasolla. Rahasto voi toteuttaa työttömyyskassojen rahoituspyynnöt normaalisti. Työllisyysrahasto rahoittaa mm. työttömyysturvaa työttömyyskassoille sekä Kelalle. Lisäksi rahasto hoitaa valtionosuuden maksamisen työttömyyskassoille.
YOUTUBE

Työttömyysturvan rahoituksen tilannepäivitys 25.3.2020

YOUTUBE
Tilanne tiistaina 25.3.2020 Työllisyysrahaston maksuvalmius on hyvällä tasolla tällä hetkellä. Koska työttömyysmenot ovat kääntyneet voimakkaaseen kasvuun, olemme realisoineet sijoituksiamme määrätietoisesti. Tällä hetkellä rahoitusmarkkinat eivät toimi normaalisti ja sijoitusten realisointi on vaikeaa. Sen vuoksi selvitämme mahdollisuuksia ottaa lainaa. Pyrimme saamaan valtion takauksen lainoille. Näin tulemme jatkossakin huolehtimaan hyvästä maksuvalmiudesta.
  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa


Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 17–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Työllisyysrahasto työllistää noin 150 henkilöä. Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio. Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta.