DIF - Directors’ Institute Finland

Yritykset löytävät koronakriisissä uusia mahdollisuuksia haasteista huolimatta

Jaa
Koronakriisi on ajanut yritykset haasteelliseen tilanteeseen, jossa johtamiseen ja päätöksentekoon on täytynyt löytää nopeasti uusia keinoja. Moni yritys on kehittänyt riskienhallintaa, viestintää ja digitalisaatiota, minkä ohella tuote- ja palveluvalikoimia sekä vanhoja toimintamalleja on uudistettu aktiivisesti. Toisaalta hallituksen etäkokoukset voivat karsia keskusteluja ja innovointia. DIF – Hallitusammattilaiset ry toteutti jäsenilleen kyselyn, jossa kartoitettiin koronakriisin vaikutuksia hallitustyöhön ja yritystoimintaan.

Koronakriisi on iso haaste yrityksille ja niiden hallituksille. Kuitenkin yritykset ovat löytäneet kriisissä myös uusia mahdollisuuksia ja kyenneet parantamaan toimintatapojaan. Kassavirran kanssa ongelmia on ollut lähes puolella yrityksistä ja yli kolmanneksella toimintojen ketterässä sopeuttamisessa muuttuneeseen tilanteeseen. Hankintaketjun haasteet ovat kiusanneet neljännestä yrityksiä. Useimmat yritykset ovat kuitenkin löytäneet uusia toimintatapoja. Myös digitalisaatio on harpannut enemmistöllä.

Uusia tuotteita ja palveluita on saatu aikaan ja ennen kaikkea kehitystä olemassa oleviin tuotteisiin. Hallituksen etäkokoukset ovat usein sujuneet ongelmitta, mutta keskustelut voivat jäädä pinnallisiksi, jolloin luovuus ja innovaatiot kärsivät helposti. Koronapandemian pitkän ajan vaikutuksia hallitustyöhön ja johtamiseen ovat uudet strategialinjaukset ja ketteryys päätöksentekoon sekä lisäpanostus riskienhallintaan.

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) teki syyskuussa jäsenkyselyn koronakriisin vaikutuksista hallitustyöhön ja yrityksiin. Kyselyyn vastasi 122 DIFin jäsentä, joista noin kolmannes toimii pörssiyhtiöiden hallituksissa ja noin 60 prosenttia muissa yhtiöissä ja loput säätiöissä tai yhdistyksissä. Vastauksissa ei pääosin ollut merkittävää eroa sen suhteen, oliko kyseessä pörssiyhtiö vai listaamaton yhtiö. Kyselyn raportista Korona kirittää hallituksia ilmenee, että poikkeustilanne on haastanut yritykset laidasta laitaan, mutta myös uutta on kehitetty laajassa rintamassa.

Useimmille ongelmia koronakriisistä

Koronakriisin aiheuttamista ongelmista raportoi lähes kolme neljäosaa vastaajista (72 %). Ymmärrettävästi kassavirtaongelmat ovat yleisimpiä (44 %), mutta toimintojen ketterässä sopeuttamissakin on ollut usein haasteita (40 %). Myös riskienhallinnan, viestinnän ja digiosaamisen puutteisiin on moni hallitus havahtunut.

– ”Puutteiden havaitseminen on itse asiassa positiivinen asia, sillä nyt hallituksilla on mahdollisuus varmistaa, että organisaatio on täydessä iskussa seuraavan kriisin koittaessa”, toteaa DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa.

Koronakriisin myötä myös kehitystä ja mahdollisuuksia

Useimmat vastaajat (90 %) kertovat, että kriisissä on löydetty uusia mahdollisuuksia tai parannusta toimintoihin. Uusia toimintatapoja on löydetty kolmessa neljäsosassa yrityksiä, ja digitalisaatio on harpannut enemmistöllä (59 %). Tuotteissakin on edetty.

– ”Yritykset eivät ole jääneet tuleen makaamaan, kun 40 prosenttia vastaajista kertoo, että kriisin myötä on tehty kehitystä olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin ja 30 prosenttia on saanut aikaan uusia tuotteita ja palveluita”, kuvaa Linnainmaa kyselyn tuloksia.

Kaikki vastaajat arvioivat koronakriisillä olevan pitkän aikavälin vaikutuksia hallitustyöhön. Yleisin vaikutus on ymmärrettävästi etäkokousten käyttö jatkossakin.

– ”Ilahduttavaa on, että lähes puolet vastaajista kertoo kriisin pitkän aikavälin vaikutuksena olevan, että päätöksentekoon ja johtamiseen tulee lisää ketteryyttä (45 %). Uusia strategialinjauksiakin saadaan monissa yrityksissä (41 %), ja riskienhallintaa tehostetaan (39 %). Kyselyn tulokset osoittavat, että hallitukset eivät ole hukanneet kriisiä vaan työskentelevät tulevan menetyksen puolesta.”

Syvälliset keskustelut ja innovointi kärsivät etäkokouksissa

Lähes kaikissa yhtiöissä ainakin osa hallituksen kokouksista on ollut etäkokouksia koronakriisin aikana. Tästä syksystä lukien enemmistö yrityksistä aikoo järjestää ainakin osan hallituksen kokouksista paikan päällä. Vaikka etäkokoukset ovat sujuneet varsin hyvin joistakin teknisistä ongelmista huolimatta, monet hallitusjäsenet ovat havahtuneet siihen, että syvälliset keskustelut tai innovointi kärsii etäkokouksissa.

– ”Saimme kyselyssä runsaasti palautetta siitä, että etäkokouksissa vuorovaikutus on vähäisempää, keskustelu rajatumpaa, uuden luominen ei oikein suju ja hankalien asioiden käsittely vaikeaa. Hallituksen puheenjohtajien onkin oltava valppaina ja vedettävä korona-aikanakin kokoukset tehokkaasti ja tuloksellisesti väistämättä vaikeita asioita ja innovointia. Jos koronatilanne ei mahdollista kokousten tai osan niistä vastuullista järjestämistä paikan päällä, kokoukset on suunniteltava niin, että hallitus pääsee pureutumaan strategisiin asioihin etäkokouksissa eikä tyydy perusasioiden käsittelyyn”, Linnainmaa painottaa. 

Liite: Korona kirittää hallituksia, DIFin jäsenkyselyn raportti

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri
p. 050 356 1183
leena.linnainmaa@dif.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DIF - Directors’ Institute Finland
DIF - Directors’ Institute Finland
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 HELSINKI

+358 9 6227 1840, info@dif.fihttps://dif.fi

DIF – Directors’ Institute Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF on määritellyt Hyvän hallitustyön kulmakivet. Yhdistyksessä on yli 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, ja lisäksi neljä yhteisöjäsentä. DIF toimii kansainvälisesti yhteistyössä ecoDan ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen virallinen nimi on Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DIF - Directors’ Institute Finland

Direktiiviehdotus painottaa valituskanavia ja sanktioita23.2.2022 15:58:54 EET | Tiedote

Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen yritysten kestävyyttä koskevasta asianmukaisesta huolellisuudesta (Corporate Sustainability Due Diligence). Valmistelun myötä direktiiviehdotuksen sisältö on huomattavasti supistunut, kun alkuaan suunnitelmana oli puuttua jopa osinkojen maksuun ja hallituskokoonpanoihin. Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) näkee ehdotuksen kuitenkin huolestuttavasti painottuvan valituskanaviin ja sanktioihin eikä käynnissä olevan positiivisen muutoksen tukemiseen.

Pörssiyhtiöiden hallituksissa vähän nuoria osaajia12.8.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Nuorten hallitusjäsenten määrä pörssiyhtiöissä on vaatimaton, eivätkä pienet pörssiyhtiöt ole väylä nuoremmille osaajille edetä myöhemmin suurten pörssiyhtiöiden hallituksiin. Pörssiyhtiön hallituksen nuorin jäsen on keskimäärin 45-vuotias kaikkien hallitusjäsenten ollessa keskimäärin 56-vuotiaita. Sen sijaan hallitusten sukupuolijakauma on kehittynyt suotuisasti ilman kiintiöitä. DIF – Hallitusammattilaiset ry selvitti suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanoja, erityisesti niiden ikärakennetta. Samalla havaittiin, että eniten pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja on Harri-nimisillä.

Yhtiökokouksille lisäaikaa ja mahdollisuus järjestää etänä16.4.2020 16:18:24 EEST | Tiedote

Tänään annettu lakiesitys mahdollistaa kevään yhtiökokousten järjestämisen myöhemmin, syyskuun loppuun mennessä. Pörssiyhtiöt voivat järjestää kokouksen yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Näin saadaan hallitusvalinnat ja osinkopäätökset tehtyä ilman kohtuutonta viivettä. "Odotettu ja tärkeä lakihanke on nyt vietävä ripeästi läpi eduskunnassa”, vaatii DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa.

Valtion uusi omistajaohjausohje ei yllättänyt hallitusten jäseniä8.4.2020 16:36:31 EEST | Tiedote

Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 pitkäksi venyneen valmistelun jälkeen uuden valtionyhtiöitä koskevan omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Ilmastonmuutoksen torjuntaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä yritysvastuuasioita painottava uusi omistajaohjausohje vastaa odotuksia. Yrityksissä hallitusvastuuta kantavat ottavat uuden ohjeen vastaan tyytyväisinä siitä, ettei ohje sisällä politisoitua retoriikkaa ja populismia, arvioi DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa. Ilmastonmuutos ja vastuullisuusasiat ovat jo vankasti hallitusten agendalla. Palkitsemisen osalta muutos tuloshakuisuuteen on kannatettava linjaus.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye