DIF - Directors’ Institute Finland

Direktiiviehdotus painottaa valituskanavia ja sanktioita

Jaa
Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen yritysten kestävyyttä koskevasta asianmukaisesta huolellisuudesta (Corporate Sustainability Due Diligence). Valmistelun myötä direktiiviehdotuksen sisältö on huomattavasti supistunut, kun alkuaan suunnitelmana oli puuttua jopa osinkojen maksuun ja hallituskokoonpanoihin. Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) näkee ehdotuksen kuitenkin huolestuttavasti painottuvan valituskanaviin ja sanktioihin eikä käynnissä olevan positiivisen muutoksen tukemiseen.

”Kestävyyden edistäminen on tärkeää, mutta direktiivin valmistelutyön hurjimmat ehdotukset ovat herättäneet huolta ja keskustelua. Komissio sai runsaasti palautetta liian pitkälle menevistä päätelmistään ja myös EU:n vaikutusarvioelin puuttui valmistelun laatuun. Ehdotusta on nyt rajattu sen alkuperäisestä laajuudesta. Juridisesti ongelmallisesta yrityksen hallinnointijärjestelmän sääntelystä on luovuttu, mutta niiden sijaan ehdotetaan käytännössä vaikeasti toteutettavia uusia velvoitteita. Onneksi kuitenkin pienet yritykset on jätetty ehdotuksen ulkopuolelle”, toteaa DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa.

Direktiiviehdotus koskee yli 500 työntekijän yrityksiä, jolla on yli 150 miljoonan euron liikevaihto kattaen näin 13 000 EU-alueen yritystä sekä 4000 EU:ssa toimivaa muunmaalaista yritystä. Raja-arvot ovat 250 työntekijää ja 40 miljoonan ylittävä liikevaihto, jos yrityksen toiminnasta ainakin puolet kohdistuu kestävyyteen merkittävästi vaikuttaviin sektoreihin kuten metsä- tai tekstiiliteollisuus.

Komission ehdotuksen mukaan yrityksen johdon olisi otettava päätöksissään huomioon ihmisoikeudet, ilmasto- ja ympäristövaikutukset sekä niiden pitkän aikavälin vaikutukset. Sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa olisi kuultava. Hallituksen olisi jatkossa hyväksyttävä suunnitelma, jolla varmistetaan, että yrityksen liiketoimintamalli ja strategia ovat linjassa ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Suunnitelma on otettava asianmukaisesti huomioon toimitusjohtajan muuttuvassa palkitsemisessa.

”On selvää, että jo osakkeenomistajien, rahoittajien ja asiakkaiden vaatimuksista yritykset ovat nyt muokkaamassa toimintojaan kestävälle pohjalle. Myös johdon palkitseminen on muutoksessa, ja tänä keväänä annettavissa pörssiyhtiöiden palkitsemisraporteissa on odotettavissa aiempaa enemmän painoarvoa kestävyyskriteereille”, Linnainmaa arvioi.

Uusi direktiivi edellyttää jäsenvaltioita varmistamaan velvoitteiden rikkomisesta yrityksille vahingonkorvausvastuun sekä yrityksen liikevaihtoon perustuvat tehokkaat seuraamusmaksut. Yhtiöiden olisi myös järjestettävä valituskanava mahdollisista kielteisistä ihmisoikeusvaikutuksista ja haitallisista ympäristövaikutuksista yrityksen toiminnan ja sen koko arvoketjun piirissä oleville henkilöille, kuten työntekijöille sekä ammatti- ja kansalaisjärjestöille.

”Direktiiviehdotus on huolestuttava, kun se painottuu valituskanaviin ja seuraamuksiin eikä käynnissä olevan positiivisen muutoksen tukemiseen. Osallistumis- ja valitusoikeuksien antaminen laajalle skaalalle henkilöitä ja kansalaisyhteiskuntaa voi johtaa riitelyyn ja järjestelmän väärinkäyttöön sen sijaan, että vietäisiin sekä julkista että yksityistä sektoria kestävämpään suuntaan vaikkapa edellyttämällä julkisilta hankinnoilta selkeitä ja tehokkaita kestävyskriteereitä sekä nopeuttamalla kestävien investointien lupamenettelyjä, jotta ne eivät seisoisi vuosia lupabyrokratiassa. Jo käytännön järjestelynä valituskanavan järjestäminen yrityksen koko globaaliin arvoketjuun liittyville henkilöille olisi erittäin haastavaa”, Linnainmaa pohtii.

”Globaaliin liikevaihtoon perustuvat hallinnolliset seuraamusmaksut saattaisivat jopa vaarantaa yrityksen toiminnan jatkumisen”, Linnainmaa varoittaa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri
p. 050 356 1183
leena.linnainmaa@dif.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DIF - Directors’ Institute Finland
DIF - Directors’ Institute Finland
Aleksanterinkatu 50 A 6
00100 HELSINKI

+358 9 6227 1840, info@dif.fihttps://dif.fi

DIF – Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry on johtava hallitustyön kehittämisen foorumi Suomessa. DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa ja hyvää hallitustyöskentelyä suomalaisten yritysten menestyksen tukemiseksi. Voittoa tavoittelematon yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyötä koskeviin asioihin. Yhdistyksellä on noin 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, sekä neljä yhteisöjäsentä ja 20 asiantuntijakumppania. Lähes kolmannes suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on DIFin jäsenten hallussa, ja noin 90 prosentilla pörssiyhtiöistä on hallituksessaan vähintään yksi DIFin jäsen. DIFin eurooppalainen katto-organisaatio on ecoDa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DIF - Directors’ Institute Finland

Yritykset löytävät koronakriisissä uusia mahdollisuuksia haasteista huolimatta7.10.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Koronakriisi on ajanut yritykset haasteelliseen tilanteeseen, jossa johtamiseen ja päätöksentekoon on täytynyt löytää nopeasti uusia keinoja. Moni yritys on kehittänyt riskienhallintaa, viestintää ja digitalisaatiota, minkä ohella tuote- ja palveluvalikoimia sekä vanhoja toimintamalleja on uudistettu aktiivisesti. Toisaalta hallituksen etäkokoukset voivat karsia keskusteluja ja innovointia. DIF – Hallitusammattilaiset ry toteutti jäsenilleen kyselyn, jossa kartoitettiin koronakriisin vaikutuksia hallitustyöhön ja yritystoimintaan.

Pörssiyhtiöiden hallituksissa vähän nuoria osaajia12.8.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Nuorten hallitusjäsenten määrä pörssiyhtiöissä on vaatimaton, eivätkä pienet pörssiyhtiöt ole väylä nuoremmille osaajille edetä myöhemmin suurten pörssiyhtiöiden hallituksiin. Pörssiyhtiön hallituksen nuorin jäsen on keskimäärin 45-vuotias kaikkien hallitusjäsenten ollessa keskimäärin 56-vuotiaita. Sen sijaan hallitusten sukupuolijakauma on kehittynyt suotuisasti ilman kiintiöitä. DIF – Hallitusammattilaiset ry selvitti suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanoja, erityisesti niiden ikärakennetta. Samalla havaittiin, että eniten pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja on Harri-nimisillä.

Yhtiökokouksille lisäaikaa ja mahdollisuus järjestää etänä16.4.2020 16:18:24 EEST | Tiedote

Tänään annettu lakiesitys mahdollistaa kevään yhtiökokousten järjestämisen myöhemmin, syyskuun loppuun mennessä. Pörssiyhtiöt voivat järjestää kokouksen yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Näin saadaan hallitusvalinnat ja osinkopäätökset tehtyä ilman kohtuutonta viivettä. "Odotettu ja tärkeä lakihanke on nyt vietävä ripeästi läpi eduskunnassa”, vaatii DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa.

Valtion uusi omistajaohjausohje ei yllättänyt hallitusten jäseniä8.4.2020 16:36:31 EEST | Tiedote

Valtioneuvosto antoi 8.4.2020 pitkäksi venyneen valmistelun jälkeen uuden valtionyhtiöitä koskevan omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Ilmastonmuutoksen torjuntaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä yritysvastuuasioita painottava uusi omistajaohjausohje vastaa odotuksia. Yrityksissä hallitusvastuuta kantavat ottavat uuden ohjeen vastaan tyytyväisinä siitä, ettei ohje sisällä politisoitua retoriikkaa ja populismia, arvioi DIF – Hallitusammattilaiset ry:n pääsihteeri Leena Linnainmaa. Ilmastonmuutos ja vastuullisuusasiat ovat jo vankasti hallitusten agendalla. Palkitsemisen osalta muutos tuloshakuisuuteen on kannatettava linjaus.