Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Undersökning: både svenskar och finländare anser att krisberedskap är ländernas viktigaste samarbetsområde

Dela

En ny enkätundersökning i Finland om tilliten till centrala samhällsinstitutioner i Sverige och i Finland visar att finländarna ser krisberedskap som det viktigaste samarbetsområdet länderna emellan. Undersökningen visar också att finländarna har en betydligt lägre tilltro till det svenska försvaret är svenskarna har till det finska.

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland
Foto: Malin Ericsson/Region Gotland

Resultaten av den färska enkäten presenterades av Hanaholmen under Almedalsveckan i Visby idag. Under presentationen jämfördes resultaten från Finland med en liknande enkät som utfördes i Sverige i februari i år.

Opinionsundersökningen i Finland är utförd i april 2023 av analysföretaget Kantar Public på uppdrag av Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland medan opinionsundersökningen i Sverige utfördes i februari av analysföretaget Novus.

De båda enkäterna erbjuder ett litet annorlunda perspektiv eftersom de också mäter invånarnas tillit eller tilltro till finsk-svenskt samarbete och till några av grannlandets mest centrala institutioner som försvaret och universitetsväsendet.

Ur enkäterna framkommer att intresset för det andra landets försvar och säkerhetspolitik är stort i båda länderna. I såväl Sverige som Finland anser också en klar majoritet att länderna kommit varandra närmare efter Rysslands angrepp på Ukraina (78 % i Sverige och 74 % i Finland).

Däremot noteras en stor skillnad på finländarnas och svenskarnas tilltro till grannlandets försvar. Hela 59 procent av svenskarna ser Finland som ett land med ett starkt militärt försvar medan endast 16 procent av finländarna tycker detsamma om Sverige.

”Här ser vi en betydande skillnad på tilliten till det andra landets försvarsförmåga. Samtidigt är det intressant att notera att man i både Finland och Sverige ser krisberedskapen som det viktigaste samarbetsområdet mellan länderna”, berättar Hanaholmens projektchef Janne Wikström, som lett arbetet med den finska enkäten.

Hela 67 % av de tillfrågade svenskarna och 57 % av finländarna uppger att krisberedskap är ländernas viktigaste samarbetsområde.

Stor tillit till forskning och vetenskap

Tilltron till forskningen är stor i både Sverige och Finland. Nästan nio av tio finländare uppger att deras förtroende för finländsk vetenskap och finländska forskare är mycket eller ganska stort (86 %).

På samma sätt har finländarna stor tillit till den svenska vetenskapen och svenska forskare som 77 % av finländarna säger sig lita på. Den marginella skillnaden i förtroende förklaras av att nästan en sjättedel av de tillfrågade inte ansåg sig kunna ta någon ställning till nivån på svensk vetenskap (14 %).

”I övrigt bekräftar den här nya enkäten det som även tidigare undersökningar visat. Både finländare och svenskar förhåller sig mycket positivt till varandras länder och till svensk-finskt samarbete. I båda länderna är man också mera intresserad av det andra landets historia och samhällsfrågor än av det andra landets kultur”, konstaterar Janne Wikström.

Synen på coronapandemins gränsstängningar tycks också ena svenskar och finländare.

”Det är intressant att en majoritet i både Sverige och Finland anser att det var rätt av de nordiska länderna att stänga gränserna för att skydda den egna befolkningen under coronapandemin. Av svenskarna är det 66 % och av finländarna hela 75 % som anser att det var rätt beslut”, konstaterar Janne Wikström.

Samtidigt framhåller Wikström att konsekvenserna av nedstängningarna för det dagliga livet i Tornedalen borde studeras närmare framöver.

Se de bifogade bilagorna för ytterligare information om de utförda enkäterna i Sverige och i Finland. Samtliga resultat inklusive helt nytt material presenteras också den 20 september 2023 i samband med lanseringen av Hanaholmens och Kulturfonden för Sverige och Finlands nya finsk-svenska barometer.

Kontakt: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel.: +358 40 767 7373

www.hanaholmen.fi

Kontakter

Dokument

Om Hanaholmen

Hanaholmen är ett samarbets- och kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo strax utanför Helsingfors. Hanaholmen driver egna, ofta mångåriga projekt och arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet.

Andra språk

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye