Asuntomessut

Utredning: Finskt kunnande inom byggandet av flytande hus väcker intresse utomlands – i Finland har byggandet bromsats upp av bristfälliga instruktioner

Dela

Byggandet av flytande bostäder har i Finland begränsat sig till några enstaka experiment. Detta trots att finskt kunnande inom flytande byggande redan utnyttjas inom exporten. En utredning som Finlands Bostadsmässa har beställt beskriver möjligheterna och utmaningarna för flytande bostadsbyggande i Finland. För att flytande byggande ska bli vanligt i Finland krävs det enligt utredningen tydliga riktlinjer och mer omfattande experiment än tidigare.

Allmänheten kan bekanta sig med Finlands sannolikt första hus som är avsett för boende året runt på Bostadsmässan i Lovisa.
Allmänheten kan bekanta sig med Finlands sannolikt första hus som är avsett för boende året runt på Bostadsmässan i Lovisa. Suomen Asuntomessut Suomen Asuntomessut

Ett av målen för Andelslaget Finlands Bostadsmässa är att fungera som en experiment- och utvecklingsplattform för nya sätt att bo och bygga. "Vi ville beställa en objektiv expertutredning för att öka finländarnas förståelse för de möjligheter och utmaningar som är förknippade med flytande byggande", säger Anna Tapio, vd för Finlands Bostadsmässa.

Fram till den 6 augusti kan allmänheten bekanta sig med Finlands sannolikt första hus som är avsett för boende året runt på Bostadsmässan i Lovisa. Det exeptionella huset väcker intresse eftersom de flytande bostadsprojekt i andra städer i Finland fortskrider långsamt.

Enligt utredningen, som har gjorts av teknikkonsultföretaget Sweco, har Finland tack vare århundraden av skepps- och båtbyggande både kunskap och tekniskt kunnande när det gäller byggande av flytande bostäder. Flytande bostadsbyggande är redan en finsk exportprodukt med projekt som genomförts utomlands. Däremot är de inhemska exemplen få jämfört med till exempel Sverige eller Nederländerna. Finland har också naturliga förutsättningar för ett flytande boende, eftersom Finland är det mest vattenrika landet i världen, med 56 000 sjöar som är större än en hektar, 38 800 km flodbäddar som är över fem meter breda och 46 200 kilometer kustlinje.

Lösningar existerar för flytande byggande

Senior Advisor Lasse Rajala på Sweco, som lett genomförandet av expertutredningen, konstaterar att flytande byggande erbjuder ekologiska lösningar på många utmaningar. "I Finland är det vissa faktorer som talar för flytande byggande, bland annat höga priser på strandtomter i städerna, de utmaningar som trygga bygghöjder och tilläggskostnader i kustområden medför, möjligheterna att utveckla ett tätt och lågt byggande i städer samt en byggmetod som inte stör miljön och som är ekologisk och anpassningsbar."

Bostadsdelen i en flytande byggnad består av rätt konventionella lösningar, men flytförmågan och portabiliteten för med sig en rad egenskaper som inte förekommer i traditionellt byggande på land och som ofta väcker frågor. Flytande byggande för permanent bruk kräver enligt utredningen speciallösningar bland annat när det gäller planläggningen, ägandet av tomten och vattenområdet, byggnads- och anläggningsteknik, bostadssäkerhet och underhåll av byggnaden.

Även om det finns lösningar som fungerar i princip för alla 15 specialaspekter som listas i utredningen, har medvetenheten och erfarenheten av fungerande lösningar inte målmedvetet samlats ihop i Finland – sannolikt på grund av att den flytande boendeformen inte förekommer här i praktiken.

null
Världens största flytande villa är designad och tillverkad helt i Finland. Bild: Meyer Floating Solutions Oy

Utredningen rekommenderar en sammanställning av gemensamma nationella riktlinjer

Som en uppföljande åtgärd föreslås i utredningen att nationella riktlinjer utarbetas för att stödja alla parter som är involverade i flytande bostadsbyggande. Det finns rikligt med information och råd relaterad till flytande bostäder, men informationen är relativt splittrad. De riktlinjer på nationell nivå, som sammanställts för inhemska förhållanden, skulle fungera som vägledning för planläggning, byggnadskontroll, räddningsinsatser, planering och byggande och i förekommande fall även stöd för export.

Som en ytterligare uppföljande åtgärd föreslås i utredningen att det byggs ett litet eller flera små flytande ”bostadscommunities” vid sidan av de enskilda flytande testhusen, för att få fler erfarenheter av flytande boende. Det är också värt att fästa uppmärksamhet vid de flytande projektens attraktivitet.

I utredningen konstateras att enligt nuvarande uppskattningar kommer hundratals miljoner invånare i världens kuststäder under andra hälften av detta århundrade att tvingas flytta på grund av översvämningar orsakade av stigande havsnivåer. "Kunskapen att bygga flytande bostadshus och flytande kvarter skulle kunna erbjuda Finland betydande internationella exportmöjligheter. Att lära sig av inhemska erfarenheter skulle kunna stärka den trovärdighet och det kunnande som behövs för att öka exporten”, säger Anna Tapio.

Tiotusentals mässbesökare har redan bekantat sig med det flytande huset Lovisea

Tiotusentals mässbesökare har redan kommit för att beundra det 113 kvadratmeter stora flytande Huset Lovisea, som presenteras på bostadsmässan i Lovisa. Enligt Janine Henriksson-Wiberg, representant för Loviisan Kelluva Kuningatar Oy, som byggt huset, kan besökarnas feedback sammanfattas i ordet "Wow".

Vuxna gäster har särskilt beundrat det flytande hemmets underbara vyer, rymd och doft. Många har också frågat sig om huset svajar. ”Jag brukar svara att första veckan i juli, när det blåste 23 meter per sekund, såg jag lite rörelse i lampan, men inget mer, säger Henriksson-Wiberg.

"Den mest oreserverade reaktionen på det flytande huset har kommit från barnen som besökt huset. Otaliga av de yngsta i familjen har redan i korridoren klart och tydligt meddelat att de vill flytta in i huset."

Tilläggsinformation:

”Kelluva asuminen Suomessa – mitä voisi olla?” -expertutredning i sin helhet (på finska)

Sammanfattning av expertutredning (på finska)

Senior Advisor Lasse Rajala, Sweco, tfn. 050 563 5882 / lasse.rajala@sweco.fi

Styrelseordförande Janine Henriksson-Wiberg, Loviisan Kelluva Kuningatar Oy, tfn. 050 308 1801 / janine.henriksson@he-wi.fi

Verkställande direktör Anna Tapio, Andelslaget Finlands Bostadsmässa, tfn. 040 717 1051 / anna.tapio@asuntomessut.fi


Den flytande bostaden Lovisea, designad för åretruntboende, kan besökas på Bostadsmässan i Lovisa till den 6 augusti.

Utredning: Finskt kunnande inom byggandet av flytande hus väcker intresse utomlands – i Finland har byggandet bromsats upp av bristfälliga instruktioner

Andra språk

Följ Asuntomessut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Asuntomessut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum