Vasa Elektriska Ab

En stadigare marknad trots stigande börspriser denna vecka

Dela
I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 102,5 miljoner euro (126,2 M€). Rörelsevinsten sjönk i jämförelse med motsvarande period i fjol och landade på 1,7 miljoner euro (6,8 M€). Soliditetsgraden steg till 49,1 procent (34,9 %). Exceptionellt höga börselpriser denna vecka har påskyndat konsumenternas beslut gällande elavtal inför vintern.

Nedåtgående trend för futurpriser

Under årets första två kvartal har man sett marknadspriset på el sjunka. Sommarens väderförhållanden, påbörjad regelbunden elproduktion vid Olkiluoto 3 samt lägre bränslepriser har fortsatt en nedåtgående trend för futurpriser. Det syns också i lägre kundpriser inom affärsverksamheten Elförsäljning. 

Intresset för börsel har under årets första halva ökat märkbart.

- De höga börselpriser vi har sett denna vecka har ändå påskyndat konsumenternas beslut gällande vinterns elavtal, och där ser vi att ett fast pris känns som ett tryggare val för många, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin.

I affärsverksamheten Elproduktion försvagades resultatförmågan av låga marknadspriser under sommaren och till och med av enskilda negativa timmar. Målet att göra vinst inom såväl fjärrvärme- som elaffärsverksamheter låter ännu vänta på sig i kölvattnet av energikrisen. Damlin ser ändå hoppfullt på det pågående året.

- Nya investeringar höjer märkbart på effektiviteten och minskar på utsläppen. För fjärrvärmen är detta år resultatmässigt mycket krävande, men vi har målmedvetet gått in för att skapa förändring med hjälp av nya investeringar, varav en del tas ibruk redan i år.

Flexibilitet och lagring

Byggandet av en spillvärmeanläggning i anknytning till Påttska avloppsreningsverket framskrider enligt planerna. Värmepumparna togs emot för installation i slutet av sommaren. Efter installationerna börjar tester och ibruktagningsfasen. Som det ser ut nu kan anläggningen producera fjärrvärme vid årsskiftet.

Tidigare på sommaren berättade Vasa Elektriska också om kommande lösningar i Vasklot i Vasa. Där planeras nya åtgärder som ska ge energisystemet flexibilitet.

El- och värmeproduktionens beröringspunkter är allt tydligare i den nya marknadssituationen där elpriset och eltillgången på marknaden varierar mycket.

- Fokusen på energimarknaden har under ett par år förståeligt nog varit på priset, men inom branschen görs som bäst många viktiga investeringar, påminner Damlin.

- En allt större andel av energiproduktionen baserar sig på förnybara källor. Samtidigt som det skapar en god grund för ett utsläppsfritt energisystem, är den större andelen väderberoende produktion en sak som måste beaktas i alla lösningar. Med nya lösningar strävar vi efter flexibilitet och fler lagringsmöjligheter. Det i sin tur tillför också balans i marknaden.

På elnätssidan framskrider massivt projekt enligt planerna

På våren körde Vasa Elnät igång ett stort projekt där sammanlagt nästan 70 000 nya smarta elmätare installeras inom slutet av 2024. Mätarna svarar på elmarknadslagens nya krav och kan bland annat mäta förbrukningen i en kvarts intervaller. Installationer görs som bäst i skärgården.

Koncernen Vasa Elektriska

1–6/2023

1–6/2022

Omsättning M€

102,5

126,2

Förändring i omsättningen %

-18,7

51,5

Rörelsevinst M€

1,7

6,8

Rörelsevinst %

1,6

5,4

Investeringar M€

8,0

11,3

Soliditetsgrad %

49,1

34,9

 

   

Elförsäljning till kunder GWh *)

747

880

Elproduktion *)

1 022

855

Fjärrvärmeförsäljning GWh

393

392

Elöverföring GWh

447

507

*) Rapporteringssättet har ändrats

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 25.8 från kl. 10.30.

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2022 utgjorde ca 330 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Värmelagret expanderas i Vasklot, Vasa30.6.2023 07:00:00 EEST | Tiedote

Det värmeenergilager som år 2020 togs ibruk i Vasklot i Vasa kommer under pågående år att expanderas med cirka tre gigawattimmar. Lagret är ännu det största i sitt slag i Finland. I samband med expansionen kommer två nya elpannor att tas ibruk. De ökar effekten i fjärrvärmeproduktionen med sammanlagt 120 megawatt. Lösningarna tillför viktig flexibilitet i energisystemet och utökar samhällets självförsörjningsgrad vad gäller energi.

"Preciseringar i elförsäljningens allmänna spelregler är en bra sak"10.5.2023 12:05:41 EEST | Tiedote

Konsumentombudsmannen har beslutat att låta marknadsdomstolen ta ställning till bl.a. Vasa Elektriskas meddelande om prisändringar och framför allt huruvida bolaget med tillräcklig noggrannhet lyft fram orsakerna till den prishöjning som började gälla i oktober 2022. Enligt konsumentombudsmannen har Vasa Elektriska inte på ett tillräckligt sätt öppnat upp kopplingen mellan det nya priset och sina anskaffningskostnader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum