Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit ljusare i Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med förra våren

Dela

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. Hösten 2023 bedömde de företag som på Österbottens NTM-centrals område besvarade barometern att konjunkturutsikterna är ganska försiktiga (saldotal -3), även om vyerna har blivit klarare jämfört med utsikterna förra våren.  

Man uppskattar att personalantalet, omsättningen samt utvecklingen i produktionen och produkterna ökar under det följande året, men lönsamheten och värdet på investeringarna antas bli mindre. Lönsamheten obeaktat är bedömningarna inom de olika delområdena för området för NTM-centralområdet i Österbotten ljusare än i hela landet.   

En tredjedel av de som besvarade SMF-företagsbarometern bedömde ha tillväxtvilja eller stark tillväxtvilja. Hos företag som svarade SMF-företagsbarometern har behovet att skaffa finansiering minskat jämfört med situationen förra våren. Fortsättningsvis används största delen av finansieringsbehoven till maskin-, apparatur- eller byggnadsinvesteringar. Behovet att skaffa driftskapital på grund av konjunkturerna eller den kärva situationen har ökat jämfört med situationen på våren, medan finansieringsbehoven gällande utvecklingsprojekt har minskat.  

Utvecklingsbehoven vid små och medelstora företagen betonade enligt barometern marknadsföring och försäljning samt utveckling och skolning av personalen. De mest betydande hindren för utvecklandet är tillgången på arbetskraft (hos 24 % av respondenterna) samt allmän konjunktursituation.  

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat hälften av de företag som besvarade barometern negativt. De negativa konsekvenserna har i detta nu speciellt att göra med den allmänna osäkerheten som orsakat minskade investeringar eller investeringsplaner.  

Trots den svåra ekonomiska situationen har företagen tillväxtmål och verksamhet gällande forskning, utveckling och innovation (FUI-verksamhet)

I höstens SMF-företagsbarometer utreddes denna gång speciellt ärenden som gäller företagens tillväxtmål och verksamhet inom forskning, utveckling och innovation. Över hälften av de företag som besvarat enkäten hade som tillväxtmålet för 2022 års omsättning satt under 10 procent, en tredjedel hade den på 10–19 procent.  

15 procent av de företag som svarade hade FUI-verksamhet antingen som köptjänster eller genom egen personal. Hos de företag som hade FUI-verksamhet, har man utnyttjat också offentligt stöd: över 80 procent har under det senaste året ansökt om stöd från lokala eller regionala myndigheter, såsom NTM-centralen och över en tredjedel från Business Finland. Utveckling av innovationsverksamheten har oftast att göra med kompetens i anknytning till samarbete och nätverk, företagskunnande och nya affärsmodeller samt digitalisering och användning av data.  

På Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) besvarades barometern av drygt 200 företag. De finns inom följande branscher: service 58 %, handel 13 %, byggnad 7 %, industri 22 %.  

Frågornas saldotal erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Saldotalet kan variera mellan +100 och -100. Ett positivt tal innebär en optimistisk syn och ett negativt tal en pessimistisk syn på ekonomin. 

Kontakter

Kust-Österbottens Företagare, verkställande direktör Hippi Hovi, tfn 050 551 3995
Mellersta Österbottens Företagare, verkställande direktör Mervi Järkkälä, 0500 561 145
Finnvera, regionchef Päivi Kinnunen, tfn 029 460 2631
NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Länkar

Andra språk

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Jämfört med året innan fortsätter arbetslösheten att öka och antalet lediga arbetsplatser att minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 872 arbetslösa arbetssökande. Det är 509 (+ 8,0 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti dock 1 773 färre än i juli. I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 4,3 % mer än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,1 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,4 %. Antalet heltidspermitterade var i augusti 467 dvs. 141 fler (43,3 %) är ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i augusti 898 (- 30,8 %) färre än för ett år sedan. Under augusti månad fanns det sammanlagt 3 670 arbetsplatser, vilket var 3 691 (- 50,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus elokuu: Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys jatkaa kasvuaan ja avointen työpaikkojen määrä laskuaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli elokuun lopussa yhteensä 6 872 työtöntä työnhakijaa. Se on 509 (+ 8,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kuitenkin elokuussa 1 773 vähemmän kuin heinäkuussa. Koko maassa työttömiä oli keskimäärin 4,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,1 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,4 %. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 467 eli 141 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,3 %). Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena elokuussa 898 (- 30,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun aikana avoinna oli yhteensä 3 670 työpaikkaa, mikä oli 3 691 (- 50,1 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikten för juli månad: Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.8.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juli sammanlagt 8 645 arbetslösa arbetssökande. Det är 555 (+ 6,9 %) mer än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juli 897 fler än i juni. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 7,7 %. Motsvarande andel i hela landet var 10,5 %. Antalet heltidspermitterade var i juli 945 dvs. 250 fler (+36,9 %) än ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i juli 747 (- 33,0 %) färre än för ett år sedan. Under juli månad fanns det sammanlagt 3 159 arbetsplatser, vilket var 3 871 (- 55,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum