Työterveyslaitos

Virtuell verklighet bidrar till att effektivt utveckla kunskaper om arbetssäkerhet

Dela

Genom att använda virtuell verklighet i utbildningen i arbetssäkerhet kan arbetssäkerhetsfärdigheterna förbättras. I ett forskningsprojekt mellan Lapplands universitet och Arbetshälsoinstitutet utvecklades en modell för simuleringsbaserad utbildning i arbetssäkerhet som använder sig av virtuell verklighet. Arbetshälsoinstitutets Virtuario™-inlärningsmiljö är en del som ingår i modellen.

Lapplands universitets och Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 28.9.2023

Arbetssäkerhetssynpunkten ska beaktas i alla arbetsuppgifter oberoende av bransch. Det är möjligt att utveckla och göra utbildningen i arbetssäkerhet mer engagerande och interaktiv genom att utnyttja immersiv virtuell verklighet (IVR).

Immersiv virtuell verklighet ger studeranden möjlighet att bekanta sig med faktorer som främjar arbetssäkerheten genom att med VR-glasögon delta i ett inlärningsscenario som motsvarar en verklig situation i arbetslivet med dess utmaningar.

Vilka möjligheter virtuell verklighet har i utbildningen i arbetssäkerhet lyfts fram i projektet som genomförts av Lapplands universitet och Arbetshälsoinstitutet. Utbildningar som grundar sig på den forskningsbaserade modellen utvecklar effektivt arbetssäkerhetsfärdigheterna.

Utbildningarna främjade koncentrationsförmågan vid inlärningssituationen. Deltagarnas motivation att främja arbetssäkerheten ökade, och deras kunskap om risker och förmågan att upptäcka dem förbättrades. Även känslan av att ha kontroll över främjandet av arbetssäkerheten stärktes. 

– Forskningsresultaten ger riktlinjer för framtida utvecklig av undervisning i arbetssäkerhet. Då inläraren är mer involverad i händelseförloppet i en VR-miljö får hen bättre förutsättningar att identifiera effekten av arbetssäkerhetsåtgärderna, berättar Kristian Lukander, äldre sakkunnig på Arbetshälsoinstitutet.

Interaktionen spelar en viktig roll för inlärningseffekten

Inom projektets ramar genomfördes 22 utbildningar i arbetssäkerhet på Fortum Power & Heat Oy:s och Tullens arbetsplatser. Forskningsgruppen utvecklade en modell som främjar lärande om säkerhet och med vars hjälp organisationer och de som erbjuder utbildningen kan utnyttja immersiv virtuell verklighet på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt. Modellen bidrar även till att koppla samman övningarna och deltagarnas erfarenheter med arbetsgemenskapens egen arbetssäkerhetspraxis.

– Arbetshälsoinstitutets Virtuario™ nedsänker sin användare i en virtuell situation genom att effektivt använda fördelarna med virtuell verklighet: närvaro, kroppslighet och inlärarens egen aktivitet, konstaterar Lukander.

I utbildningarna deltog totalt 76 anställda och fem utbildare som lärdes att självständigt utföra de egentliga övningarna medan forskarna följde och samlade in data om inlärningsförloppet. Ett centralt mål i forskningen var interaktionen mellan användaren och IVR-miljön. Resultaten visar att inlärningsresultaten förbättrades avsevärt då interaktionen ökades i den immersiva virtuella miljön.

Av tre olika övningar i arbetssäkerhet utvecklades för forskning versioner med både hög och begränsad interaktion. I övningarna undervisades arbetssäkerhet i samband med arbete mitt i trafiken, krävande lyft i en industrihall och kunskaper om arbetssäkerhet i samband med genomlysning i passagerartrafiken.

– Vi undersökte hur interaktion ur inlärningssynvinkel påverkade viktiga faktorer, såsom kognitiv belastning och lärande om arbetssäkerhet. Motiverande intervjuer fördjupade förståelsen för deltagarnas erfarenheter, och dessutom drog vi i analysen nytta av video- och observationsmaterial som hade samlats in under utbildningen, säger professor Heli Ruokamo vid Lapplands universitet.

Inlärningseffekterna och känslan av kontroll i fråga om kunskaperna i arbetssäkerhet kunde ännu märkas två och en halv månad efter utbildningen. Jämfört med en inledande enkät och i uppföljningen på två och en halv månad rapporterade de som deltagit i en VR-miljö med hög interaktion i synnerhet om mer eget initiativ för främjande av arbetssäkerheten på den egna arbetsplatsen.

Information om projektet

Mer information:

Nyckelord

Kontakter

Länkar

MÅ BRA AV JOBBET

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi) 

Andra språk

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Allt fler arbetar när de är sjuka, och överväger att byta arbetsplats28.2.2024 02:00:00 EET | Tiedote

Finländarnas arbetshälsa har försämrats, berättar uppföljningsundersökningen Hur mår Finland? Det har blivit vanligare att man arbetar när man är sjuk, och tankar på att säga upp sig har ökat i synnerhet bland chefer och unga vuxna. Det har inte skett några förändringar gällande förekomsten av utbrändhet. Resurserna är stora i finländarnas arbete, men till exempel oron för arbetets framtid belastar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye