Seta Ry

Setan edustajakokous valitsi varapuheenjohtajaksi Anu Kantolan – kannanotto: ”sateenkaarinuorilla oikeus hyvään mielenterveyteen”

Jaa

Setan edustajakokous pidettiin Lahdessa 18.11. Kokoukseen osallistui yli 50 jäsenjärjestöjen edustajaa eri puolilta maata ja etänä.

Setan edustajakokous tuo kannanotossaan esiin syvän huolensa sateenkaarinuorten hyvinvoinnista ja erityisesti puutteellisesta mielenterveyden tuesta.

THL:n Kouluterveyskyselyjen mukaan masennusoireet, huoli omasta mielialasta ja väkivaltakokemukset ovat huomattavasti yleisempiä sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. Oireilu oli jopa lisääntynyt vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Sateenkaarinuorten mielenterveyttä kuormittavat syrjintä, julkinen vihapuhe ja häirintä somessa, kouluissa ja harrastuksissa. Lisäksi heihin kohdistuu henkistä, seksuaalista tai hengellistä väkivaltaa sekä seksuaaliseen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuva muutospyrkimyksiä (ns. eheyttäminen). Kielteinen asenneilmapiiri kasvuympäristössä aiheuttaa sateenkaarinuorille vähemmistöstressiä ja sisäistettyä itsesyrjintää.

Edustajakokous vaatii, että sateenkaarinuorille taataan kohdennetut, helposti saavutettavat ja turvalliset mielenterveyspalvelut. Jo ennestään riittämättömistä palveluista ei tule leikata vaan resursseja on päinvastoin lisättävä. Hyvinvointialueiden tulee huolehtia lakisääteisten palveluiden tuottamisesta yhdenvertaisesti kaikille. Sateenkaarinuorilla on oikeus hyvään mielenterveyteen, viranomaisten vastuulla on turvata tämä.

Sateenkaarinuorten haavoittuvuustekijät ja mielenterveyden tukemisen keinot on tunnistettava aina varhaiskasvatuksesta oppilashuoltoon ja perheiden tukipalveluista erikoissairaanhoitoon. Yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi hyvinvointialueiden on huolehdittava, että ammattilaisilla on riittävät tiedot ja taidot ja tarjottava täydennyskoulutusta henkilöstölleen.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat translapset ja -nuoret, joihin kohdistuu juuri nyt paljon vihapuhetta ja ennakkoluuloja. Liian monen transnuoren elämä päättyy aivan liian varhain perheeltä saadun torjunnan ja mitätöinnin takia sekä sukupuoliristiriidan hoidon puutteiden vuoksi. Setan jäsenjärjestöt vaativat, että translapsille- ja nuorille on tarjolla ammatillisesti korkeatasoista sukupuolta vahvistavaa hoitoa. Laadukasta hoitoa on saatava sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, kuitenkin julkisten toimijoiden resurssit on turvattava.

Intersukupuoliset nuoret tarvitsevat erityisen sensitiivistä tukea, jos heidän kehollista koskemattomuuttaan on loukattu ja heidät on ohjattu piilottamaan ja häpeämään kehoaan. He tarvitset asiantuntevaa traumaterapiaa ja tukea hyvän kehosuhteen rakentamiseen.

Mielenterveyttä tukevat sateenkaarisensitiiviset ammattilaiset, tukea ja hyväksyntää tarjoava kasvuympäristö ja lainsäädännön muutokset. Näihin lukeutuvat intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden turvaaminen, sukupuolen juridisen vahvistaminen mahdollistaminen lapsille ja nuorille, kasvatus-, opetus- ja sote-alojen ammattilaisten kouluttaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä ns. eheyttämistoimien ja niiden mainonnan kieltäminen.

Setan edustajakokous vaatii, että tukea vahvistetaan sateenkaarijärjestöille, jotka toteuttavat kustannustehokkaasti matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ja vertaistukea sateenkaarinuorille eri puolilla maata. Toiminta on elintärkeää sateenkaarilapsille ja -nuorille, mutta se ei kuitenkaan riitä. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta yhdenvertaisuudesta piittaamattoman politiikan ja riittämättömien palveluiden takia.

Edustajakokous valitsi uusia jäseniä

Risto Hartikainen, Anu Kantola, Mirva Alakarhu, John Kaye ja Niilo Ciriaco.

Setan vaati edustajakokouskannanotossaan panostusta sateenkaarinuorten mielenterveyspalveluihin. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2024 sekä valitsi uusia jäseniä hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle.

Kokouksessa Setan varapuheenjohtajaksi valittiin espoolainen Anu Kantola Sateenkaariperheet ry:stä kaudelle 2024–2025. Kantola on toiminut pitkäaikaisesti Sateenkaariperheiden puheenjohtajana.

"Olen huolissani vihapuheen ja erilaisten aggressioiden lisääntymisestä sateenkaarivähemmistöjä kohtaan. Meillä on myös edelleen vakavia puutteita muun muassa translainsäädännössä ja intersukupuolisten lasten oikeuksissa. Tuoreena varapuheenjohtajana haluan erityisesti vahvistaa Setan työtä näiden osalta ottaen huomioon moniperustaisen syrjinnän, antirasistisen työotteen ja kansainvälisen yhteistyön", Kantola sanoo.

Kaksivuotiskautensa uusivat John Kaye ja Risto Hartikainen. Kokonaan uusiksi jäseniksi valittiin Niilo Ciriaco Tampereelta ja varalle Mirva Alakarhu Helsingistä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Rantala, varapuheenjohtajana Tanja von Knorring ja hallituksen jäseninä Niklas Vaalgamaa ja Aura Castrén ja varalla Iiris Lehto.

Edustajakokouksessa Seta-aktiivitoimijatunnustuksen saivat Erika Patrikainen urheiluun ja liikuntaan keskittyvästä HOT ry:stä ja Jasmina Vaaraniemi Meri-Lapin Setasta.

Yhteyshenkilöt

Kerttu Tarjamopääsihteeri

Kerttu Tarjamo johtaa Setan poliittista ja järjestöllistä toimintaa. Hän on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien perus- ja ihmisoikeuksien sekä Suomen ja kansainvälisen sateenkaaripolitiikan asiantuntija.

Puh:050 309 8108paasihteeri@seta.fi

Tietoja julkaisijasta

Seta on valtakunnallinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Seta tekee ihmisoikeustyön ohella nuoriso- ja seniorityötä, toimii seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana, tukee eri puolella Suomea toimivia jäsenjärjestöjään ja ylläpitää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Seta Ry

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye