Seta Ry

Setan kampanja: Mikä on heikkojen mielenterveyspalveluiden inhimillinen hinta sateenkaarinuorille?

Jaa

Seta kampanjoi marras-joulukuussa sateenkaarinuorten mielenterveyspalveluiden puolesta. Kouluterveyskyselyjen mukana mielenterveyden tila ja saatu apu ja tuki on huomattavasti heikompi kuin muilla nuorilla. Nuorten kokemukset tulevat esiin myös Setan verkkonuorisotalon työssä.

Sateenkaarinuori Sulo esiintyy Setan Kasvurauha-oppaassa, joka antaa vanhemmille keinoja suojata sateenkaarilastensa mielenterveyttä. Kuva Mikko Patrikainen, seta.
Sateenkaarinuori Sulo esiintyy Setan Kasvurauha-oppaassa, joka antaa vanhemmille keinoja suojata sateenkaarilastensa mielenterveyttä. Kuva Mikko Patrikainen, seta.

Seta kysyy kampanjassaan mikä on inhimillinen hinta sateenkaarinuorille sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvista leikkauksista, mielenterveyspalveluiden heikosta laadusta ja yhteiskunnallisesta syrjinnästä ja vihapuheesta sateenkaari-ihmisiä kohtaan.

Setan mukaan sateenkaarinuorten mielenterveys on juuri nyt uhattuna. Mielenterveyspalvelut ovat Suomessa kriisissä eivätkä ne kannattele sateenkaarinuoria riittävästi ja osaavasti.

Setan marraskuussa kokoontunut edustajakokous otti voimakkaasti kantaa sateenkaarinuoret huomioivien mielenterveyspalveluiden puolesta. Setan jäsenjärjestöjen mukaan tarvitaan kohdennettuja, saavutettavia ja turvallisia mielenterveyspalveluita.

“Jo ennestään riittämättömistä palveluista ei tule leikata vaan resursseja on päinvastoin lisättävä. Hyvinvointialueiden tulee huolehtia lakisääteisten palveluiden tuottamisesta yhdenvertaisesti kaikille. Sateenkaarinuorilla on oikeus hyvään mielenterveyteen, viranomaisten vastuulla on turvata tämä”, kannanotossa vaaditaan.

Kohdennettuja palveluita tarvitaan, koska sateenkaarinuoria koskevat sateenkaarierityiset kysymykset. He ovat vähemmistöön kuulumisen vuoksi haavoittuvammassa asemassa kohdaten rakenteellista syrjintää, laiminlyöntiä ja torjuntaa kodeissa sekä epäasiallista kohtaamista palveluissa.

Mielenterveysammattilaisten koulutukseen ei aina kuulu tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta tai sateenkaari-ihmisten mielenterveyttä kuormittavasta vähemmistöstressistä.

Sateenkaarinuoret jäävät useammin ilman tukea

THL:n Kouluterveyskyselyjen mukaan masennusoireet, huoli omasta mielialasta ja väkivaltakokemukset ovat huomattavasti yleisempiä sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. Sateenkaarinuoria, jotka kokevat terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi, on cis-heteronuoriin verrattuna kaksinkertainen määrä. Liian monen transnuoren elämä päättyy aivan liian varhain.

Tuloksista käy myös ilmi, että sateenkaarinuoret jäävät muita nuoria useammin ilman tukea ja apua ongelmiinsa silloin, kun he sitä todella tarvitsisivat. Tukea tavitaan muun muassa vaikeiden perhesuhteiden käsittelyyn, kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltakokemusten käsittelyyn ja ennen kaikkea sateenkaarinuorten mielenterveyttä kuormittavan vähemmistöstressin lievittämiseen.

Mielenterveyttä tukevaa vertaistoimintaa sateenkaarinuorille ovat tarjonneet Setan jäsenjärjestöt ja joidenkin kuntien sateenkaarierityinen nuorisotyö. Setan perustama verkkonuorisotalo Loiste on toiminut sateenkaarinuorten turvapaikkana Discordissa vuodesta 2022 alkaen. Yhteisöön tiensä on löytänyt 300 aktiivista käyttäjää, joilla oli yhteensä yli 4400 osallistumiskertaa 2022. Luvut vuodelta 2023 ovat juuri valmistumassa ja osallistumiskerrat sekä yksilökeskustelut ovat kasvaneet.

“Loiste tarjoaa nuorille mahdollisuuden olla oma itsensä ilman pelkoa, että heidät tuomitaan tai heidän kokemustaan mitätöidään. Perheen merkitys näkyy niin voimavarana kuin taakkanakin, ja nuoret tarvitsevat tukea erityisesti tilanteissa, joissa perhe ei ole heille turvallinen”, Sanna Immonen Loisteelta kertoo.

Immonen työskentelee nuorten tuen parissa Loisteella ja vastaa hankepäällikkönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta Hyvinvointia ja toimintakykyä sateenkaarinuorille -hankkeesta, jonka puitteissa Loiste on perustettu. Loisteella työskentelee myös nuorisotyöntekijä Eevi Harju sekä vapaaehtoisia.

Loiste tarjoaa myös mahdollisuuden yksilökeskusteluun turvallisen ammattilaisen kanssa. Keskeistä sateenkaarinuorille on, että heidän tarvitsemansa palvelut, yhteisöt ja koti olisivat turvallisia. Loiste on onnistunut luomaan merkittävän yhteisön ja tarjoamaan arvokasta tukea sateenkaarinuorille.

“Näemme työmme kautta tämän ison kuvan ja haasteet sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Tarvitaan jatkuvaa työtä ja resursseja, jotta voimme luoda yhteiskunnan, jossa jokainen nuori voi kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään”, Immonen sanoo.

Rakenteellinen syrjintä ja ihmisoikeusrikkomukset näkyvät terapian tarpeena

Saavutettavat ja toimivat mielenterveyspalvelut ovat ihmisoikeuskysymys. Suomi on saanut huomautuksia ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä sateenkaarinuorten tilanteesta.

Kampanjassa muisutetaan, etteivät sateenkaarinuoret eivät ole mielenterveysongelmiensa aiheuttajia. Sateenkaarinuorten mielenterveyttä heikentävät yhteiskunnallinen vihapuhe, ennakkoluulot ja normit, henkinen ja hengellinen väkivalta ja se, ettei sateenkaarilapsia arvosteta, hyväksytä ja kohdata kunnioittavasti palveluissa tai perheessään.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat translapset ja -nuoret, joihin kohdistuu juuri nyt paljon vihapuhetta ja ennakkoluuloja. Loisteen transnuoret kertovat, etteivät he uskalla hakeutua mielenterveyspalveluihin, koska se voi katkaisee mahdollisuuden edetä sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin.

“Transnuorilla on oikeus terveyteen eli sekä hyvään mielenterveyteen sekä sukupuolta vahvistaviin hoitoihin. Transsukupuolisuus ei itsessään heikennä mielenterveyttä. Paras suoja mielenterveydelle on lapsen identiteetin hyväksyminen ja läheisiltä saatu tuki sekä sukupuoliristiriidan hoitaminen oikea-aikaisesti”, Sanna Immonen kertoo.

Setan jäsenjärjestöt vaativatkin edustajakannanotossaan, että translapsille- ja nuorille pitää tarjota ammatillisesti korkeatasoista sukupuolta vahvistavaa hoitoa. Laadukasta hoitoa on saatava sekä julkisen sektorin lisäksi myös yksityiseltä sektorilta, jolta hoitojen tarjoaminen on toistaiseksi estetty.

Myös intersukupuoliset nuoret tarvitsevat erityisen sensitiivistä tukea, jos heidän kehollista koskemattomuuttaan on loukattu ja heidät on ohjattu piilottamaan ja häpeämään kehoaan. He tarvitset asiantuntevaa traumaterapiaa ja tukea hyvän kehosuhteen rakentamiseen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Eliisa Alataloviestinnän asiantuntija

Setan viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo (medianomi YAMK) tukee ja neuvoo toimittajia sateenkaariteemojen käsittelyssä, haastateltavien löytämisessä sekä kuvituskuvien hankkimisessa. Hän kehittää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevan uutisoinnin sensitiivisyyttä.

Puh:050 572 3259eliisa.alatalo@seta.fi

Lotte Telakivinuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija

Lotte Telakivi on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin ja heihin kohdistuvan politiikan asiantuntija.

Puh:044 301 3020lotte.telakivi@seta.fi

Linkit

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolta määrittävistä piirteistä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Seta Ry

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye