Suomen ympäristökeskus

Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa – uudella laskurilla selviää myös yksittäisen mökkeilijän päästöt

Jaa

Mökkeilyyn liittyvä liikenne on suurin päästöjen lähde. Yksittäisten mökkeilijöiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.

Kuvituskuvassa on mökki järven rannalla. Mökkeilyn hiilijalanjälki koostuu liikkumisesta, energiankulutuksesta, palveluista ja tavaroista ja veneilystä. Suomalaisten mökkien ominaisuudet, varustelutaso ja mökkeilyn tavat vaihtelevat, joten myös yksittäisten mökkien hiilijalanjälkien välillä on suurta vaihtelua.
Mökkeilyn hiilijalanjälki koostuu liikkumisesta, energiankulutuksesta, palveluista ja tavaroista ja veneilystä. Suomalaisten mökkien ominaisuudet, varustelutaso ja mökkeilyn tavat vaihtelevat, joten myös yksittäisten mökkien hiilijalanjälkien välillä on suurta vaihtelua. Adobe Stock

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä, ja yli puolet suomalaisista viettää aikaa mökeillä. Yhä useampi pohtii myös mökkeilyn ympäristövaikutuksia. Suomen ympäristökeskus Syke laski ensimmäistä kertaa suomalaisten mökkeilyn tuottamat kasvihuonekaasupäästöt. Tutkimusta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö (saaristoasiain neuvottelukunta SANK), ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Syke. Yhteistyötahoina mukana ovat olleet Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry ja Suomen Omakotiliitto ry.

Syken toteuttaman tutkimuksen mukaan suomalaisten mökkeilyn kokonaishiilijalanjälki on noin 1,2 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki Suomessa on noin 2,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Mökkeilyn osuus mökkeilevän suomalaisen keskimääräisestä vuosittaisesta hiilijalanjäljestä on 7,5 prosenttia. Laskenta perustuu pääsiassa vuoden 2021 tietoihin ja vuoden 2023 alussa käytössä olleisiin päästökertoimiin.

Mökkeilyn hiilijalanjälkilaskentaan sisältyvät mökkien energiankulutus, matkat mökille, mökiltä käsin tehtävät asiointimatkat, veneily sekä tavaroiden ja palveluiden kulutus. Laskelmaan eivät sisälly rakentamisvaihe, maankäyttösektorin päästöt, ruoka ja päivittäistavarat tai ulkomailla sijaitsevat mökit.

Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy mökkeilyyn liittyvästä liikenteestä. Mökkeilyn hiilijalanjälki koostuu liikkumisesta (58 %), energiankulutuksesta (19 %), tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta (18 %) ja veneilystä (5 %).

Hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä asiantuntijat selvittivät myös vuosien 2021–2023 energia- ja taloustilanteen vaikutuksia mökkeilyyn. Kyselytutkimukseen saatiin paljon vastauksia. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että mökkeilijöitä kiinnostavat energia- ja ympäristöasiat.

”Suomalaiset mökkeilijät kaipaavat ja hakevat tietoa mökkeilyn ympäristövaikutuksista, ja monet ovat jo tehneet toimia energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi”, kertoo toiminnanjohtaja Marju Silander Suomen Omakotiliitto ry:stä.

Mökkien hiilijalanjälkien välillä on suuria eroja

Suomalaisten mökkien ominaisuudet, varustelutaso ja mökkeilyn tavat vaihtelevat, joten myös yksittäisten mökkien hiilijalanjälkien välillä on suurta vaihtelua. Tutkimuksen rinnalla laadittiin laskuri, jonka avulla jokainen voi halutessaan selvittää oman mökkinsä hiilijalanjäljen. Laskuriin syötetään tietoja mökkimatkoista, lämmityksestä, sähköstä, veneilystä sekä tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta.

”Laskurimme auttaa ymmärtämään, mistä juuri oman mökin päästöt aiheutuvat. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta Järvi- tai Itä-Suomeen mökille matkaavan perheen mökkeilyn hiilijalanjälkeä todennäköisesti kasvattaa pitkä automatka. Lähimökkeilijän hiilijalanjälkeen saattaa puolestaan eniten vaikuttaa mökin talvilämmitys”, kertoo erikoistutkija Johanna Niemistö Suomen ympäristökeskuksesta.

Kuvassa%20on%20pylv%E4sdiagrammi%2C%20joka%20havainnoillistaa%20m%F6kkien%20hiilijalanj%E4lkien%20eroja.%20Eroja%20havainnollistamaan%20tutkijat%20laativat%20esimerkit%20kolmesta%20m%F6kkeilev%E4st%E4%20perheest%E4.%20Espoolaiset%20Korhoset%20m%F6kkeilev%E4t%20Savonlinnassa%2C%20pit%E4v%E4t%20talvella%20yll%E4%20perusl%E4mp%F6%E4%20suoralla%20s%E4hk%F6l%E4mmityksell%E4%20ja%20veneilev%E4t%20polttomoottoriveneell%E4.%20Korhosten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%203415%20kg%20CO2e%20vuodessa.%20Jyv%E4skyl%E4l%E4iset%20M%E4kiset%20l%E4him%F6kkeilev%E4t%20Laukaassa%2C%20pit%E4v%E4t%20m%F6kki%E4%20talvisin%20kylmill%E4%E4n%20ja%20veneilev%E4t%20soutuveneell%E4.%20M%E4kisten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%20904%20kg%20CO2e%20vuodessa.%20Turkulaiset%20Virtaset%20m%F6kkeilev%E4t%20Kustavissa%2C%20pit%E4v%E4t%20talvisin%20yll%E4%20kuivanapitol%E4mmityst%E4%20ja%20veneilev%E4t%20polttomoottoriveneell%E4.%20Virtasten%20m%F6kkeilyn%20hiilijalanj%E4lki%20on%201937%20kg%20CO2e%20vuodessa.
Mökkien hiilijalanjälkien eroja havainnollistamaan tutkijat laativat esimerkit kolmesta mökkeilevästä perheestä. Espoolaiset Korhoset mökkeilevät Savonlinnassa, pitävät talvella yllä peruslämpöä suoralla sähkölämmityksellä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Korhosten mökkeilyn hiilijalanjälki on 3415 kg CO2e vuodessa. Jyväskyläläiset Mäkiset lähimökkeilevät Laukaassa, pitävät mökkiä talvisin kylmillään ja veneilevät soutuveneellä. Mäkisten mökkeilyn hiilijalanjälki on 904 kg CO2e vuodessa. Turkulaiset Virtaset mökkeilevät Kustavissa, pitävät talvisin yllä kuivanapitolämmitystä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Virtasten mökkeilyn hiilijalanjälki on 1937 kg CO2e vuodessa. Suomen ympäristökeskus

Mökkeilyn hiilijalanjälkeä voi pienentää monin eri tavoin. Mökkimatkan päästöjä voi vähentää vaihtamalla vähäpäästöisempään kulkutapaan ja pienentämällä matkasuoritetta. Kuten kotonakin, myös mökillä kannattaa käyttää energiaa säästäen ja valita energiatehokas talvilämmitysratkaisu. Mökkeilijän hiilijalanjäljen laskuri tarjoaa lisää vinkkejä ilmastofiksuun mökkeilyyn.

Mökkeilijän hiilijalanjäljen laskuri julkistetaan Kevätmessuilla perjantaina 22.3.2024 Helsingin Messukeskuksessa Kevätlavalla klo 13–13.30. Median edustajat voivat etukäteen tutustua mökkeilyn hiilijalanjäljen laskuriin täällä (laskurit.hiilineutraalisuomi.fi). Kevätmessuilla laskuria esittelevät tutkimuksen toteuttajat ja yhteistyökumppanit. Aihetta kommentoi kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä. Lisätietoja ohjelmasta Kevätmessujen verkkosivuilla (kevatmessut.messukeskus.com). 

Mökkeilyn hiilijalanjälki -tutkimushanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö (saaristoasiain neuvottelukunta SANK), ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Syke. Yhteistyötahoina mukana ovat olleet Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry ja Suomen Omakotiliitto ry. Tutkimuksen toteutti Syke. Laskuri laadittiin yhteistyössä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen kanssa. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Kuvat

Kuvassa on pylväsdiagrammi, joka havainnoillistaa mökkien hiilijalanjälkien eroja. Eroja havainnollistamaan tutkijat laativat esimerkit kolmesta mökkeilevästä perheestä. Espoolaiset Korhoset mökkeilevät Savonlinnassa, pitävät talvella yllä peruslämpöä suoralla sähkölämmityksellä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Korhosten mökkeilyn hiilijalanjälki on 3415 kg CO2e vuodessa. Jyväskyläläiset Mäkiset lähimökkeilevät Laukaassa, pitävät mökkiä talvisin kylmillään ja veneilevät soutuveneellä. Mäkisten mökkeilyn hiilijalanjälki on 904 kg CO2e vuodessa. Turkulaiset Virtaset mökkeilevät Kustavissa, pitävät talvisin yllä kuivanapitolämmitystä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Virtasten mökkeilyn hiilijalanjälki on 1937 kg CO2e vuodessa.
Mökkien hiilijalanjälkien eroja havainnollistamaan tutkijat laativat esimerkit kolmesta mökkeilevästä perheestä. Espoolaiset Korhoset mökkeilevät Savonlinnassa, pitävät talvella yllä peruslämpöä suoralla sähkölämmityksellä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Korhosten mökkeilyn hiilijalanjälki on 3415 kg CO2e vuodessa. Jyväskyläläiset Mäkiset lähimökkeilevät Laukaassa, pitävät mökkiä talvisin kylmillään ja veneilevät soutuveneellä. Mäkisten mökkeilyn hiilijalanjälki on 904 kg CO2e vuodessa. Turkulaiset Virtaset mökkeilevät Kustavissa, pitävät talvisin yllä kuivanapitolämmitystä ja veneilevät polttomoottoriveneellä. Virtasten mökkeilyn hiilijalanjälki on 1937 kg CO2e vuodessa.
Lataa

Liitteet

Linkit

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
https://www.syke.fi/fi-FI

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Baltic Sea winter monitoring cruise: phosphate content reaches record levels10.4.2024 08:30:00 EEST | Press release

The annual winter monitoring cruise of the marine research vessel Aranda revealed that the oxygen problems of the main basin of the Baltic Sea continue and that phosphate levels in the surface layer have increased. The oxygen situation in the Gulf of Finland was relatively good, but the phosphate level in the surface layer was higher than at any time in the past 30 years. Nutrient levels were also higher than usual in the Archipelago Sea.

Itämeren talviseuranta: fosfaattifosforin pitoisuudet paikoin ennätyslukemissa10.4.2024 08:30:00 EEST | Tiedote

Merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla havaittiin, että Itämeren pääaltaalla happiongelmat jatkuvat edelleen ja pintakerroksen fosfaattifosforinpitoisuudet ovat korkeita. Suomenlahdella happitilanne oli kohtalaisen hyvä mutta pintakerroksen fosfaattifosforipitoisuus korkeampi kuin koskaan viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Myös Saaristomerellä ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista korkeampia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye