Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan arvio: osa kuluttajaluotonmyöntäjistä ei hallitse maksukyvyttömyysriskejä riittävällä tavalla, myös sopimusehdoissa puutteita

Jaa

Finanssivalvonta on arvioinut Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien tahojen maksukyvyttömyysriskien hallintaa ja menettelytapoja. Näiden toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa: Finanssivalvonnan valvontaan heinäkuussa 2023 siirtyneillä muilla luotonantajilla oli huomattavasti enemmän puutteita luotonmyöntökäytännöissään kuin pankeilla. Muista kuluttajaluotonantajista kaikki toimijat eivät myöskään täysin noudata sopimusehdoissaan kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonta edellyttää toimijoiden korjaavan arvioinneissa havaitut puutteet.

Kuluttajaluottoja myöntävät muut yritykset siirtyivät Finanssivalvonnan valvottaviksi 1.7.2023, kun eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinnistä annettu laki astui voimaan. Samaan aikaan astui voimaan myös uusi säännös maksukyvyttömyysriskien hallinnasta kuluttajaluotonannossa.

- Finanssisektorin toimivuuden ja kuluttajien oikeuksien toteutumisen vuoksi on tärkeää, että kaikkia Suomessa kuluttajaluottoja myöntäviä toimijoita valvotaan samoin periaattein. Laajentuneen valvontamme tavoite tällä alueella on, että kaikki toimijat noudattavat yhteisiä sääntöjä niin maksukyvyttömyysriskien hallinnan kuin menettelytapojenkin osalta, Pankkivalvonnan osastopäällikkö Marko Myller toteaa.

Maksukyvyttömyysriskien hallinta ei ole kaikilla toimijoilla riittävää

Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja maksukyvyttömyysriskien hallinnassa. Ulkomaisilla sivuliikkeillä ja luottolaitoksilla, jotka toimivat rajan yli Suomeen, havaittiin merkittäviä puutteita luotonmyöntökäytännöissä. Osalla Finanssivalvonnan valvontaan siirtyneistä muista luotonantajista puutteet olivat jopa vakavia. Puutteita havaittiin kuitenkin myös suomalaisilla pankeilla.

Merkittävimmät puutteet liittyivät luottojen myöntämiseen sellaisille kuluttajille, joiden maksukyvyttömyysriski on kohtuuttoman korkea, sekä puutteisiin luotonantajien riskiluokitusjärjestelmissä, joilla ne voivat arvioida ja seurata maksukyvyttömyysriskejä luotettavasti kuluttajaluotonannossa.

Osa toimijoista käytti luottoriskien arvioinnissa syrjiviä muuttujia, kuten sukupuolta tai äidinkieltä. Osalla luottotappioiden tai erääntyneiden luottojen osuus luottokannasta on merkittävä. Osa jätti maksuhäiriömerkinnän tarkistamatta ennen luottopäätöksen tekemistä ja osa ei arvioinut riittävästi hakijan tuloja tai muita taloudellisia olosuhteita luottoa myöntäessään. Lisäksi luotonmyönnön perusteiden säilyttämisajoissa havaittiin puutteita. Joillain toimijoilla myös maksimikorko ylittää enimmäiskorkorajan.

Sopimusehdoissa havaittiin puutteita

Menettelytapojen osalta arvioitiin ainoastaan uuden valvottavaryhmän toimijoita, jotka myöntävät uusia kuluttajaluottoja aktiivisesti. Tästä alustavasta arviosta käy ilmi, etteivät kaikki toimijat noudata sopimusehdoissaan kaikkea kuluttajaluotonantoa koskevaa lainsäädäntöä. Yksilöllisesti sovituissa, luoton hintaa koskevissa sopimusehdoissa havaittiin jonkin verran puutteita. Kuluttajan ja luotonantajan lakisääteisten oikeuksien olemassaolosta kerrotaan yleisissä ehdoissa hyvin, mutta oikeuksien käyttämisen edellytysten ja seurausten yksityiskohdissa on puutteita. Joissakin tapauksissa keskeiset sopimusehdot jakautuvat monille asiakirjoille, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa.

Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista

Finanssivalvonta on yhteydessä toimijoihin havaittujen puutteiden korjaamisen varmistamiseksi. Finanssivalvonta hyödyntää arvioiden havaintoja myös riskiperusteisen valvonnan kohdentamisessa muihin luotonantajiin. Tehtyjä havaintoja käytetään lisäksi valvottavien maksukyvyttömyysriskin arvioinnin kannalta tarpeellisen toistuvaisraportoinnin suunnittelussa sekä kuluttajaluotonmyöntöä koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden valmistelussa.

Kulutusluotonmyöntäjien arviointityö jatkuu

Tämän tiedotteen kuvaamien tulosten taustalla on kaksi Finanssivalvonnan tekemää arviota, joista toinen jatkuu edelleen.

Syksyllä 2023 Finanssivalvonta käynnisti uusissa valvottavissaan selvityksen, jossa arvioitiin toimijoiden rekisteröintiedellytysten täyttymistä, asiakkaansuojaa koskevia menettelytapoja sekä rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamista. Rekisteröintiedellytysten täyttymisen ja rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamisen osalta tulokset valmistuvat ja ne julkaistaan myöhemmin.

Finanssivalvonta teki lisäksi Suomessa kuluttajaluottoja myöntävissä toimijoissa maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevan teema-arvion. Näihin toimijoihin kuuluvat sekä jo aiemmin Finanssivalvonnan valvonnassa olleet pankit että Finanssivalvonnan valvontaan nyt siirtyneet muut luotonmyöntäjät.

Lisätietoja antaa 

Marko Myller, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar är ett ökande fenomen – enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Olika bedrägerier och svindlerier i anslutning till betalningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Även de metoder som de kriminella använder utvecklas hela tiden. Enligt Finansinspektionens utredning är det möjligt att förbättra säkerheten vid skötseln av bankärenden bland annat genom att utveckla säkerhetsgränser för nät- och mobilbetalningar samt genom att effektivare monitorera och stoppa obehöriga betalningstransaktioner. Tjänsteanvändarna har också eget ansvar.

Maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset kasvava ilmiö – Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta mahdollisuus parantaa19.3.2024 09:55:00 EET | Tiedote

Erilaiset maksamiseen liittyvät petokset ja huijaukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Rikollisten käyttämät keinot myös kehittyvät jatkuvasti. Finanssivalvonnan selvityksen mukaan pankkiasioinnin turvallisuutta on mahdollista parantaa muun muassa verkkopankki- ja mobiilimaksamisen turvarajoituksia kehittämällä sekä tehokkaammalla petoksellisten maksutapahtumien monitoroinnilla ja pysäyttämisellä. Oma vastuunsa on myös palvelujen käyttäjällä.

Payment-related frauds and scams are a growing phenomenon – Financial Supervisory Authority investigation reveals scope for improving security of banking transactions19.3.2024 09:55:00 EET | Press release

Various payment-related frauds and scams have been sharply increasing in recent years. The means used by criminals are also constantly evolving. According to an investigation by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), there is scope for improving the security of banking transactions, for example by developing security restrictions on online banking and mobile payments and by more effectively monitoring and blocking fraudulent transactions. Users of services themselves also bear responsibility.

Ett starkt år för den finansiella sektorn trots den osäkra omvärlden – de största riskerna härrör också i år från den ekonomiska utvecklingen och det geopolitiska läget13.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Trots en allt dystrare omvärld var kapitaltäckningen och solvensen inom den finansiella sektorn fortsatt stark i fjol. Fastän bankernas kreditrisker för utlåningen till företags- och hushållskunder ökade, var den finländska banksektorns oreglerade fordringar och kreditförluster dock alltjämt bland de lägsta i Europa. Också försäkringssektorns solvens var fortsatt god, även om den försämrades något. Inom arbetspensionssektorn ledde ökningen av aktiernas andel till nästan hälften av placeringsallokeringen till en försämring av sektorns stresstålighet, som dock låg kvar på en måttlig nivå. Den ekonomiska utvecklingen och det geopolitiska läget är fortfarande förenade med betydande risker och sårbarheter som företagen under tillsyn kan skydda sig mot med en stark kapitaltäckning och likviditet, sund riskhantering och god beredskap.

Finanssisektorilla vahva vuosi toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta – talouskehitys ja geopoliittinen tilanne merkittävimpiä riskejä myös tänä vuonna13.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Toimintaympäristön synkkenemisestä huolimatta finanssisektorin vakavaraisuus säilyi viime vuonna vahvana. Vaikka pankkien yritys- ja kotitalousasiakkaiden luottoriskit kohosivat, olivat Suomen pankkisektorin ongelmaluotot ja luottotappiot kuitenkin edelleen Euroopan matalimpien joukossa. Myös vakuutussektorilla vakavaraisuus säilyi hyvänä, vaikka heikkenikin hieman. Työeläkesektorilla osakesijoitusten määrän kasvu lähes puoleen sijoitusallokaatiosta heikensi stressikestävyyttä, joka kuitenkin säilyi kohtalaisella tasolla. Talouskehitykseen ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen merkittäviä riskejä ja haavoittuvuuksia, joilta suojaavat valvottavien vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius, laadukas riskienhallinta ja varautuminen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye