Oulun yliopisto

Klimatförändringar och kommersiellt tillvaratagande av skogen kan försvaga blåbärsmikrober – skillnader mellan blåbär i norr och söder

Share

Enligt ny forskning varierar mångfalden av symbiotiska mikrober i blåbär i södra och norra Finland. Mikrober är livsviktiga för alla livsformer.

Image: Rodeo

”Forskningsresultaten tyder på att klimatförändringar och effektivt kommersiellt tillvaratagande av skogen kan förändra det symbiotiska mikrobiella spektrumet hos blåbär, vilket i sin tur kan påverka bland annat bärens smak och hållbarhet”, säger professor Anna Maria Pirttilä vid Uleåborgs universitet i Finland.   

Blåbär (Vaccinium myrtillus L.) är en av Nordeuropas viktigaste ekonomiska och vilt växande resurser och bären har i allt större utsträckning varit föremål för olika undersökningar. Kunskapen om vilka mikrober som finns i frukter och framför allt i bär är dock fortfarande i ett inledningsskede. "Symbiotiska mikrober kan också spela en viktig roll i bildandet av bärens hälsofrämjande föreningar. Särskilt om ansamlingen av symbiotiska mikrober i bären och de faktorer som avgör deras mångfald är förståelsen dålig", belyser forskardoktor Kaisa Lehosmaa.  

Enligt forskningen påverkar flera faktorer, som väderförhållandena under växtsäsongen, både den mikrobiella mångfalden och samhällsstrukturen. Klimatförändringarna kan därmed också ha många olika effekter på symbiosen mellan vilda bär och deras mikrober. I undersökningen av symbiotiska mikrober låg fokus särskilt på att granska endofyter av svamptyp.  

Forskningen undersökte inverkan av klimatzonerna och deras väderförhållanden (temperatur, nederbördsmängd) under växtsäsongen samt jordmånens egenskaper (pH, näringsämnen) på blåbärens endofytiska samhällen i södra och norra Finland. Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att mångfalden och sammansättningen av blåbärens endofyter följer liknande mönster som observerats generellt för växters blad. De formas av olika miljöfaktorer, såsom klimatet och den omgivande skogsväxtlighetens mångfald, och förändringar i dessa påverkar även blåbärens symbiotiska mikrober.   

Phuong Nguyen, doktorand vid Uleåborgs universitet, forskardoktor Kaisa Lehosmaa och professor Anna Maria Pirttilä med kollegor visar i sin färska undersökning att förekomsten av de mikrobiella släktena Venturia, Cladosporium och Podosphaera är olika i blåbär i södra och norra Finland. Särskilt Venturia-släktet är vanligt i norra Finland medan Cladosporium  är vanligt i södra Finland.

Resultaten från undersökningen publicerades i januari 2024 i den internationellt ansedda tidskriften Environmental Microbiome. Forskningen har fått stöd av Europeiska strukturfonden, Finlands Akademi, Finlands kulturfond, Olvistiftelsen, Konestiftelsen samt Uleåborgs universitet.  

Forskningsartikel:  
Nguyen M-P., Lehosmaa K., Toth K., Koskimäki J.J., Häggman H., Pirttilä AM., 2024. Weather in two climatic regions shapes the diversity and drives the structure of fungal endophytic community of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruit. Environmental Microbiome. https://doi.org/10.1186/s40793-024-00551-y

Keywords

Contacts

Forskardoktor Kaisa Lehosmaa, kaisa.lehosmaa@oulu.fi, tel: +358 408468665 
Kommunikationssakkunnig Kaisu Koivumäki, kaisu.koivumaki@oulu.fi, tel: +358 504344261.

Links

Information om utgivaren

Uleåborgs universitet är ett tvärvetenskapligt, internationellt verksamt vetenskapsuniversitet. Vi skapar ny kunskap och lösningar för att bygga en mer hållbar framtid samt utbildar experter för en föränderlig värld. I de viktigaste universitetsjämförelserna placerar sig Uleåborgs universitet inom topp tre procent bland världens universitet. Vi är cirka 17 000 på universitetet.

Subscribe to releases from Oulun yliopisto

Subscribe to all the latest releases from Oulun yliopisto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Super Fab Labissa kehitettiin uusi menetelmä piirilevyjen valmistusprosessiin24.5.2024 07:07:00 EEST | Tiedote

Perinteisesti juotteenestopinnoitteen ja komponenttimerkintöjen lisäämisessä piirilevylle on käytetty suuri määrä sekä ympäristölle että valmistajalle haitallisia kemikaaleja. Se on lisäksi ollut verrattain hidas prosessi ja sopimaton esimerkiksi prototyyppien valmistukseen. Oulun yliopiston Super Fab Labin kehittämä menetelmä mahdollistaa tulostamisen suoraan jyrsitylle piirilevylle.

Euclid-avaruusteleskoopin uudet kuvat paljastavat vapaana seilaavia planeettoja ja sadoittain uusia galakseja23.5.2024 13:23:56 EEST | Tiedote

Universumin salaisuudet kirkastuvat nyt tähtitieteilijöille, kun Euclid-teleskooppi tuottaa ensimmäisiä tuloksiaan. Tutkijat ovat löytäneet satoja uusia galakseja, tähtijoukkoja, vapaana seilaavia Jupiteria massiivisempia planeettoja, sekä galaksijoukkojen painovoiman aiheuttamia gravitaatiolinssejä. Avoin data-arkisto mahdollistaa laajan tieteellisen tutkimuksen. Upeat kuvat median käytettävissä.

Uusi murskausmenetelmä säästää vettä ja energiaa kaivoksilla ja tuottaa parempaa akkumateriaalia – jatkotestaukseen myös muille malmeille23.5.2024 06:03:00 EEST | Tiedote

Uudentyyppisessä murskausmenetelmässä malmeille ja materiaaleille annetaan aiempaa hitaamman puristuksen aikana aikaa reagoida ja murtua eri mineraalien luonnollisia rajoja pitkin. Uudessa tutkimuksessa menetelmän soveltaminen grafiitin kuivarikastukseen tuotti lupaavia tuloksia. Kaivosalan kehittäminen suuntautuu nyt voimakkaasti kohti kestäviä ratkaisuja.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye