Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Över 2 600 registreringsansökningar från tjänsteproducenter inom social- och hälsovården har behandlats

Dela

Behandlingen fortsätter i ansökningskön för det nya registret över tjänsteproducenter. Nu har över 2 600 ansökningar som kommit in till Soteri avgjorts. Soteri, det nya registret över tjänsteproducenter, har snart varit i bruk i fyra månader.

Fysioterapeut och patienten.
Illustration. Freepik.

Antalet av ansökningar som väntar på behandling, cirka 3 700, har avtagit jämfört med de föregående veckorna, trots att nya ansökningar lämnas kontinuerligt till myndigheterna.

Soteris ansökningsanhopning gäller endast nya tjänsteproducenter inom social- och hälsovården som registrerar sig eller dem som ansökt om väsentliga ändringar.

För närvarande kan det ta flera månader för en enskild ansökan att bli behandlad, men minst cirka två och en halv månad. Tyvärr är det ännu inte möjligt att precisera behandlingstiderna, eftersom det är sju olika ämbetsverk som behandlar registreringsansökningarna, Valvira och dessutom sex regionförvaltningsverk.

“Tilläggsresurser, tekniska korrigeringar och att anvisningarna för tjänsteproducenter gjorts tydligare har bidragit till att avhjälpa anhopningen av ansökningar. Även om framsteg har gjorts är läget fortfarande svårt för tjänsteproducenter som väntar på att deras ansökningar ska behandlas. Vi gör allt vi kan för att avhjälpa situationen så snabbt som möjligt”, säger överdirektör Markus Henriksson.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån21.3.2024 09:25:02 EET | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter29.2.2024 16:31:37 EET | Tiedote

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye