Työn ja talouden tutkimus LABORE

Kuluttajat haluttomia ympäristöystävällisiin valintoihin, mutta yrityksillä kyvykkyyttä ympäristöinnovaatioihin

Jaa

Kuinka talouden ja yhteiskunnan tuleva kehitys saadaan käännettyä ympäristön ja luonnon kannalta kestävämmälle uralle – kohti vihreää kasvua? Tuore tietokirja ”Vihreä kasvu” tarjoaa vastauksia tähän kysymykseen ja summaa Business Finlandin, Laboren ja VTT:n yhteisen ForGrowth-tutkimushankkeen tulokset.

Luonto- ja ympäristökysymyksiin yleisesti liittyvän synkistelyn varjossa monet myönteiset kehityskaaret ovat jääneet vähälle huomiolle. Esimerkiksi sähkön tuotannossa Suomi on jo käytännössä tehnyt vihreän siirtymänsä ja hiilidioksipäästömme ovat puolittuneet vuoden 2003 huipusta. Muilla sektoreilla kuitenkin tarvitaan edelleen ripeitä ja mittavia toimia. 

Tulevan talouskasvun kääntäminen vihreämpään suuntaan on aikamme merkittävin globaali haaste. Hanketta Laboressa johtanut Mika Maliranta toteaa:

"Taloustieteessä ollaan perimiltään kiinnostuneita nykyisien ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat ihmiskunnan hyvinvoinnin suurimpia uhkia. Itselleni ehkä hätkähdyttävin löydös tässä tutkimushankkeessa oli se, kuinka vähän kuluttajilla on tosiasiallista valmiutta tehdä ympäristölle ystävällisempiä valintoja -- saatikka vähentää kulutustaan. Demokraattisessa yhteiskunnassa tätä näkökohtaa ei voida sivuuttaa."

Nykytilanteessa toiveet kohdistuvat yrityksiin. Yritysten pitää kehittää ympäristölle ystävällisempiä tuotteita sekä tuotantomenetelmiä – tarvitaan ympäristöinnovaatioita. Niiden ansiosta on mahdollista kohottaa elintasoa niin, että samaan aikaan ympäristörasitus kevenee. Näin hyvinvointi paranee aidosti.

"Rohkaiseva löydös on se, että suomalaiset yritykset tekevät suhteessa ruotsalaisiin ja tanskalaisiin yrityksiin verrattain paljon ympäristöinnovaatioita. Verrattuna muihin tuote- ja prosessi-innovaatioihin ympäristöinnovaatioita tuottavat suhteellisesti enemmän suuret ja Helsingin seudulla toimivat yritykset", huomauttaa Maliranta.

Hankkeesta VTT:n osalta vastannut Antti-Jussi Tahvanainen jatkaa:

"Analyysimme kertovat, että suomalaisyrityksillä tosiaan on positiivinen tulokulma vihreään siirtymään: se nähdään kilpailukyvyn lähteenä, eikä niinkään kustannuskysymyksenä. Niin asiakkaat, rahoittajat kuin tulevaisuuden osaajatkin vaativat yrityksiltä yhä voimakkaammin kestävää toimintaa. Ne, jotka pelkän käyttöönoton sijasta panostavat nyt rohkeasti myös kestävän teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen, voivat kääntää vihreän siirtymän suureksi kasvumahdollisuudeksi. Vihreä siirtymä ei ole enää vain sääntelyn työntämää, se on muuttunut markkinavetoiseksi."

Viimeaikainen geopolitiikan korostuminen hankaloittaa vihreää siirtymää. Teollisuuspolitiikan paluu kuitenkin nopeuttaa erityisesti Yhdysvaltojen vihreää siirtymää. Jos EU tai Suomi jatkossa laajentaa teollisuuspoliittisia toimia, niissä tulee olla syvän vihreä sävy.

Luonnon ja ympäristön kannalta keskeistä on ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen, jota ohjaavat poliittiset ja taloudelliset prosessit. Myönteisestä kehityksestä huolimatta olemme Suomessakin vasta aloittaneet siirtymän ja matkan kohti vihreää kasvua. Tarvittavat energia- ja kuljetusjärjestelmien, toimiala- ja yhdyskuntarakenteiden sekä maankäytön muutokset ovat massiivisia. Tekemisen kustannukset ovat kuitenkin pienemmät kuin tekemättä jättämisen. Varhaisemmat toimet ovat kokonaisuutena halvempia ja tehokkaampia kuin myöhäisemmät. Nyt tehtävien valintojen pitäisi olla helppoja, mutta selvästi tilanne on ymmärretty ja viestitty väärin niin äänestäjien kuin päättäjienkin keskuudessa.

Politiikkatoimien tulee olla laaja-alaisia ja toisiaan tukevia. Niiden tulee ohjata ihmisten ja organisaatioiden vuosikymmenien päähän ulottuvia odotuksia siten, että ymmärretään haittojen aiheuttamisen tulevan yhä kalliimmaksi. Näin ollen vihreään siirtymään myötävaikuttaminen varhain käy aina vain kannattavammaksi.

”Vihreä kasvu" -kirja on luettavissa verkossa 29.5.2024 alkaen osoitteessa: forgrowth.fi. Kirjan PDF-version ja sen kaikki kuviot voi ladata tämän tiedotteen liitteistä.

*** 

Kirja julkaistaan Kiasmassa 29.5. järjestettävässä julkistustilaisuudessa, jota voi seurata etänä osoitteessa: https://dclive.fi/forgrowth/vihreakasvu

Etälähetyksen ohjelma ja aikataulu:

 • klo 10.00–10.05 Tervetuloa, yritysennakointi- ja strategiatiimin vetäjä Antti-Jussi Tahvanainen, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • klo 10.05–10.25 Vihreä kasvu -kirjan yleisesittely & politiikkasuositukset, tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja johtaja & professori Mika Maliranta, Työn ja talouden tutkimus LABORE & Jyväskylän yliopisto
 • klo 10.25–10.35 Kuluttajan valinnat ja näkemykset vihreässä siirtymässä, professori Janne Tukiainen, Turun yliopisto
 • klo 10.35–10.45 Hiilen hinnoittelun talous ja politiikka, professori Niko Jaakkola, Bolognan yliopisto
 • klo 10.45–11.40 Paneelikeskustelu
  • yritysennakointi- ja strategiatiimin vetäjä Antti-Jussi Tahvanainen, Teknologian tutkimuskeskus VTT (moderaattori)
  • Perustaja ja operatiivinen johtaja Antti Fredrikson, Aisti Corporation Oy
  • Ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, Ympäristöministeriö
  • Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Anni Huhtala, Talouspolitiikan arviointineuvosto
  • Toimitusjohtaja Paula Laine, Safegrid Oy
 • klo 11.40–11.50 Q&A, yritysennakointi- ja strategiatiimin vetäjä Antti-Jussi Tahvanainen, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Tutkimusryhmä:

Mika Maliranta, johtaja, Työn ja talouden tutkimus LABORE & professori, Jyväskylän yliopisto 
Antti-Jussi Tahvanainen, yritysennakointi- ja strategiatiimin vetäjä, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Petri Rouvinen, tutkimusneuvonantaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Matthias Deschryvere, senioritutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Eljas Aalto, taloustieteen väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Ari Hyytinen, professori, Hanken & Helsinki GSE
Niko Jaakkola, professori, Bolognan yliopisto
Ilkka Kiema, tutkimusohjaaja, Työn ja talouden tutkimus LABORE
Pauli Komonen, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Veera Nippala, tutkija, Työn ja talouden tutkimus LABORE
Risto Rönkkö, ekonomisti, Suomen Pankki
Janne Tukiainen, professori, Turun yliopisto

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Labore (punainen tekstilogo)

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE

Suomen yritysten t&k-toiminnan uudistuminen maiden välisessä vertailussa27.6.2024 00:01:00 EEST | Tiedote

Nyt julkistettavassa analyysissä tarkastellaan Suomen yritysten tutkimus- ja kehitystyön (t&k) rakenteita ja kehitystä käyttämällä vertailukohtana harmonisoituja yritysaineistoja 21 OECD-maasta. Analyysin tulosten mukaan vuosina 2017–2022 Suomen pienissä, nuorissa (alle viisi vuotta vanhoissa) yrityksissä on panostettu tutkimukseen ja kehitykseen selvästi enemmän kuin aikaisemmin Suomessa tai vertailun muissa OECD-maissa. Analyysi kertoo myös eräistä muista kiinnostavista Suomen yritysten t&k-toiminnan kehityspiirteistä.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poisto lisää työperäistä maahanmuuttoa, mutta voi vaikuttaa kielteisesti joihinkin palkkoihin19.6.2024 00:01:00 EEST | Tiedote

Laboren tuoreen tutkimuksen mukaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poisto olisi tapa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Saatavuusharkinnasta luopuminen voisi kuitenkin tulosten mukaan vaikuttaa negatiivisesti erityisesti tiettyjen työntekijäryhmien, kuten matalapalkka-aloilla ja palveluammateissa työskentelevien, sekä ikääntyvien työntekijöiden palkkakehitykseen.

Ennustearvio: Kasvuodotukset ovat hiipuneet vuoden edetessä18.6.2024 00:00:00 EEST | Tiedote

Alkuvuoden talouskasvu on osoittautunut odotuksiin nähden hitaaksi, eikä jyrkkää suhdannekäännettä ole näköpiirissä. Odotamme kansainvälisen suhdanteen kohenevan loppuvuodesta, mikä parantaa Suomen vientikysyntää. Odotuksia rahapolitiikan kevenemisestä on tarkistettu alaspäin, mutta Suomen inflaatioluvut puoltaisivat nopeampaa rahapolitiikan kevenemistä. Kevään ennusteemme vuoden 2024 talouskasvusta ja työllisyydestä näyttävät nyt epätodennäköisemmiltä toteutua. Muilta osin kevään ennusteemme vaikuttaa edelleen perustellulta.

Selvitys: Työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin menetelmissä ja raportoinnissa runsaasti kehittämismahdollisuuksia17.6.2024 10:02:30 EEST | Tiedote

Ennakointituloksia voitaisiin jatkossa raportoida nykyistä monipuolisemmin eri kohderyhmille tiedon kriittisen arvioinnin ja soveltamisen edistämiseksi. Koulutuksen mitoituksessa voitaisiin myös jatkossa painottaa nykyistä enemmän rekisteriaineistoista saatavaa työmarkkinainformaatiota epävarman ja hitaasti päivittyvän mallipohjaisen tulevaisuustiedon sijaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye