Espoon kaupunki - Esbo stad

De nya hållbarhetsberäkningarna för Esbo är fortfarande dystra och verkligheten är ännu dystrare – det finns inga förutsättningar för att godkänna lagarna om en vårdreform

Dela

”Vårdreformen framskrider i en coronadimma med skygglappar för ögonen”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Beredarna bryr sig inte om konsekvenserna för de växande städerna. Finansministeriets nya hållbarhetsberäkning är fortfarande oroväckande, även om den direkta nedskärningen i Esbo har minskat något. I verkligheten är situationen ännu dystrare: hållbarhetsberäkningen beaktar inte att ökningen av skattefinansieringen avtar och inte heller stadens kostnader för ändringen.”

Vårdreformen skulle drabba Esbo på många olika sätt. Finansieringen av basservice för Esboborna skulle minska med nästan 100 miljoner euro per år före övergångsperiodernas slut.

Finansieringen av social- och hälsovården skulle enligt behovskriterierna skäras ner med 29 miljoner euro. Dessutom skulle en ökning av behovet av social- och hälsovård inte finansieras fullt ut.

Nedskärningen av skattefinansieringen skulle försämra balansen i stadens ekonomi med 12 miljoner euro. En snedvridning av finansieringsstrukturen minskar ökningen av statsandelarna, vars effekt fram till 2030 är minst 20 miljoner euro per år. Dessutom skulle staden bli med 10 miljoner euro i sektorernas gemensamma kostnader, kostnader som inte kan anpassas och som saknar finansiering. Ovanpå dessa kommer de egentliga ändringskostnaderna i miljonklassen.

”Esbo är den största bagaren av hela Finlands kaka och samtidigt på grund av tillväxten en av Finlands mest skuldsatta kommuner”, konstaterar Mäkelä. "Esbos skuld har uppkommit genom investeringar som har byggt upp hela landets internationella konkurrenskraft. Den aktuella vårdreformen skulle beröva Esbo förutsättningarna för fortsatt hållbar tillväxt. Botten skulle falla ur samarbete med staten för att utveckla markanvändningen, boendet och trafiken.”

”En livskraftigt Esbo behövs för att finansiera hela landets basservice nu och ännu om tio år. En vårdreform kan inte granskas isolerad från städernas ekonomi. Nu har man gjort det och därför kan reformen inte genomföras som sådan ", fortsätter Mäkelä.
Esbo har ett betydande behov av balansering av ekonomin även utan social- och hälsovårdsreformen.

”Fullmäktige har nyligen dragit upp riktlinjer för omfattande åtgärder inom programmet En ekonomiskt hållbar stad”, påpekar Mäkelä. ”Dessa åtgärder är fortfarande också socialt hållbara. Den aktuella vårdreformen skulle tvinga staden till massiva ytterligare besparingar. I praktiken innebär detta nedskärningar i småbarnspedagogiken och undervisningen samt i investeringarna för daghems- och skollokaler.”

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Tapio Erma och Juha Nurmi utnämnda till nya resultatsenhetsdirektörer inom Esbo stads sektor för fostran och lärande14.6.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Till den ordinarie tjänsten som direktör för resultatenheten för finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster inom Esbo stads sektor för fostran och lärande valdes Tapio Erma (FM, eMBA) och till den ordinarie tjänsten som direktör för grundläggande utbildning inom resultatenheten för finsk grundläggande utbildning Juha Nurmi (FM, eMBA). Erma har verkat som chef för Esbo stads finska gymnasielinje sedan 2014. Nurmi har verkat som utvecklingschef för finsk utbildning sedan 2002. Båda rapporterar till sektordirektör Harri Rinta-aho och är medlemmar i ledningsgruppen för sektorn för fostran och lärande. Stadens organisationsreform träder i kraft 1.8.2021 då den nya sektorn för fostran och lärande inleder sin verksamhet. Sektorn för fostran och lärande består av följande resultatenheter: finsk grundläggande utbildning, finsk utbildning på andra stadiet och ungdomstjänster, finsk småbarnspedagogik och Svenska bildningstjänster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum