Suomen ympäristökeskus

Det varma vädret har ökat antalet blågrönalgobservationer till havs och i insjöar

Dela

Algsituationen har förvärrats jämfört med tidigare veckor till följd av det varma vädret. Blomningar av blågröna alger har nu observerats mer än genomsnittet i insjöar, även om ytvattentemperaturerna i sjöarna är typiska för tidpunkten. Även större blågrönalgblomningar har observerats i vissa havsområden. Långvarigt varmt och lugnt väder ökar sannolikt antalet blågrönalgblomningar.

Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE
Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE

Mera på finska

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande alguppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral (SYKE). Även Finlands Rotary-medlemmar deltar aktivt i den riksomfattande blågrönalguppföljningen.

Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas huvudsakligen via satellitobservationer men även via Gränsbevakningsväsendet, havsforskningsfartyget Aranda, den automatiska bildgivande utrustningen vid atmosfär- och havsforskningsstationen på Utö och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustats med mätanordningen Alg@line. För de öppna havsområdenas del utarbetas algmattornas driftprognoser i samarbete med Meteorologiska institutets sjöservice.

Alguppföljningen baserar sig på observationer av blågrönalgförekomster som stigit till ytvattnet, och dess syfte är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen omfattar cirka 400 permanenta observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården.

SYKE informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. De veckovisa översikterna över algläget i anslutning till den riksomfattande alguppföljningen inleddes år 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) kan blågrönalgförekomster orsaka hälsoproblem. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter, men en stor del av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte heller användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstänkt förgiftning, uppsök läkare eller ta djuret till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgsläget på badstränder.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av det riksomfattande blågrönalgsläget. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgobservationer även i tjänsterna Itämeri.fi och vesi.fi

Kartorna över blågrönalger som visas i tjänsterna Östersjön.fi och Vesi.fi sammanför blågrönalgobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på SYKEs satellittolkningar under de senaste tre dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågröna alger bildar vid lugnt väder grön- eller gulaktiga algmattor som anhopas i strandvattnet. På våren kan gulaktigt pollen från barrträd också finnas i vattnet. Pollen förekommer till skillnad från blågröna alger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne är det frågan om blågröna alger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågröna alger. I ett vattenkärl stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme

Bedömning av risken för algblomning

I havsområden är risken för blågrönalgblomningar betydande under sommaren (pressmeddelande 2.6.2022, SYKE)

Riksomfattande information om algblomning

Satellitobservationer

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Specialforskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 295 251 757, fornamn.fornamn.efternamn@syke.fi

Havsområdet

Blågrönalgobservationer vid kusten

  • Specialforskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@syke.fi

Blågrönalgobservationer på öppna havet

  • Eotuki@syke.fi
  • Forskare Hanna Alasalmi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 064, fornamn.efternamn@syke.fi

Östersjöns tillstånd

  • Forskningschef Samuli Korpinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 029 525 1811, fornamn.efternamn@syke.fi (till 12.8.)
  • Specialforskare Henrik Nygård, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 469, fornamn.efternamn@syke.fi (från 15.8.)

Kommunikation

Kontakter

Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa

Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE
Blågröna alger i norra delen av Östersjöns huvudbassäng kan observeras som mattor på ytan. Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda rörde sig i området den 10.8.2022 i samband med en expedition. Bild: Ilkka Lastumäki / SYKE
Ladda ned bild
I frodiga sjöar eller delar av sjöar förekommer ställvis till och med rikliga algmängder. Satellitobservation från Vesilahti måndagen den 8.8.2022. Bild: SYKE / TARKKA
I frodiga sjöar eller delar av sjöar förekommer ställvis till och med rikliga algmängder. Satellitobservation från Vesilahti måndagen den 8.8.2022. Bild: SYKE / TARKKA
Ladda ned bild

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Palveluja kiertotaloustyöhön – Kiertotalous-Suomi aloittaa toimintansa27.9.2022 08:05:04 EEST | Tiedote

Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisverkosto, jonka tavoitteena on tukea kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa. Kiertotalous-Suomea on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa keväästä 2022 asti. Lanseeraustilaisuudessa 27.9. esiteltiin kiertotalouden tilannekatsaus, verkkopalvelu ja osaamisverkoston tarjoamat palveluaihiot.

MEDIAKUTSU: Eväät reiluun ruokamurrokseen -tapahtuma 11.10. klo 9–10.30. Ilmoittaudu mukaan!26.9.2022 15:51:19 EEST | Kutsu

Reilu ruokamurros, eli siirtymä ilmastoviisaaseen ja kaikille reiluun ruokajärjestelmään, onnistuu kaikkien ruokajärjestelmän toimijoiden yhteistyöllä ja jämäkällä julkisella ohjauksella. Tervetuloa joko paikan päälle Helsinkiin tai virtuaalisesti mukaan tapahtumaan, jossa julkaistaan Just food -tutkimuksen uusin raportti ja politiikkasuositukset, joissa tutkijat antavat eväitä siihen, miten reilu ruokamurros voidaan Suomessa toteuttaa. Pääset myös kuulemaan ruokajärjestelmän toimijoita, jotka keskustelevat paneelissa siitä, miten murros voidaan käytännössä toteuttaa. Aika: Tiistaina 11.10.2022 klo 9.00–10.30 Paikka: Tilaisuus järjestetään livenä Lyhtysalissa, Sofia Helsingissä (Sofiankatu 4 C, Helsinki) tai voit osallistua myös verkossa. Livestriimin linkki ilmoitetaan osoitteessa https://www.justfood.fi/fi-FI/Tapahtumat. Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 5.10.2022 mennessä tämän Webropol-linkin kautta. Ohjelmassa Reilun ruokamurroksen periaatteet ja kriteerit auttavat arvioimaan ilm

MEDIAKUTSU: Kiertotalous-Suomen lanseeraus, ti 27.9. klo 9-12.30 Ilmoittaudu mukaan!19.9.2022 16:12:37 EEST | Kutsu

Kiertotalous-Suomen lanseeraustilaisuus Kiertotalouden osaamisverkostoa (KiSu) on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa huhtikuusta 2022 alkaen. Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu aukeaa syyskuun lopussa ja verkoston virallinen lanseeraustilaisuus pidetään keskustakirjasto Oodissa 27.9.2022. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Kiertotalous-Suomen tavoitteena on tukea muun muassa kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan kehittämisessä. Osamisverkosto myös kokoaa keskeisiä kiertotalouden parissa toimivia palveluita yhteen ja tukee eri toimijoita oman kiertotalouspolun löytämisessä. Tilaisuudessa kerrotaan verkoston toiminnasta, esitellään Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu ja suunnitellaan työpajoissa toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa.Tilaisuudessa esitellään ly

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum