Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Enkäten Kommunpulsen:  Kommunsakkunniga tror inte på måluppfyllelse i vårdreformen

Jaa

Kommunförbundet utförde i november undersökningen Kommunpulsen. Av den framgår att det råder stor osäkerhet inom kommunsektorn om hur de grundläggande målen för vårdreformen kommer att utfalla. Genom Kommunpulsen utreddes åsikterna om hur målen för landskaps- och vårdreformen kommer att uppfyllas i det fall att lagen om ordnande av social- och hälsovården och valfrihetslagen införs i den nuvarande formen.

KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR
20.11.2017
Får publiceras kl. 9.30

Enkäten Kommunpulsen: 
Kommunsakkunniga tror inte på måluppfyllelse i vårdreformen

Kommunförbundet utförde i november undersökningen Kommunpulsen. Av den framgår att det råder stor osäkerhet inom kommunsektorn om hur de grundläggande målen för vårdreformen kommer att utfalla. Genom Kommunpulsen utreddes åsikterna om hur målen för landskaps- och vårdreformen kommer att uppfyllas i det fall att lagen om ordnande av social- och hälsovården och valfrihetslagen införs i den nuvarande formen.

Enkäten skickades till de tjänsteinnehavare i kommunerna, landskapen och sjukvårdsdistrikten som har en central roll i beredningen av landskaps- och vårdreformen. Endast 14 procent av uppgiftslämnarna trodde att reformen kommer att minska skillnaderna i välfärd och hälsa. Sammanlagt 43 procent bedömde däremot att skillnaderna inte blir mindre.

- Svaren visar att det råder stor osäkerhet om reformens verkningar. Merparten av de sakkunniga som svarade anser att inget av de grundläggande målen för reformen kommer att uppfyllas helt, framhåller Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

- Bedömningen skedde på skalan 1–5, där 1 var ”mycket bristfälligt”, och 5 ”utmärkt”. Vid en del frågor beskriver den stora andelen svar enligt alternativ 3 den osäkerhet som råder angående reformens verkningar. Osäkerheten märktes också i de öppna svaren, där det bland annat sades att det fortfarande är svårt att bedöma verkningarna av reformen, säger Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet. 

Kommunpulsen sändes i november 2017 till sammanlagt 1 862 tjänsteinnehavare i kommunerna, landskapen och sjukvårdsdistrikten som har en central roll i beredningen av landskaps- och vårdreformen. Av de tillfrågade arbetar ungefär 1 000 med beredningen direkt. Sammanlagt 278 personer besvarade enkäten och svarsprocenten uppgick till 15. Dessa uppgiftslämnare representerar alla landskap.

Nästan tre fjärdedelar tror inte på besparingar

Av uppgiftslämnarna trodde 72 procent att reformen inte dämpar kostnadsökningen inom social- och hälsovården. Endast 8 procent trodde att kostnadsökningen bromsas.

- Uppgiftslämnarna känner väl till det nuvarande systemet och kan bedöma kostnadsutvecklingen när både utbudet och efterfrågan på tjänster förutspås öka, analyserar Tarja Myllärinen. När helt nya valfrihetselement omfattas av direktval, kundsedel och personlig budget, samt i stor utsträckning tjänster inom mun- och tandvård, leder det ofrånkomligen till att kostnaderna ökar.

- Var fjärde uppgiftslämnare trodde att vårdreformen förbättrar tillgången till tjänster på lika villkor, en tredjedel tog inte ställning till saken. Sammanlagt 45 procent bedömde att tillgången till tjänster på lika villkor inte kommer att förbättras.
Uppgiftslämnarna trodde att vårdreformen utvecklar de privata social- och hälsovårdstjänsterna i det egna området via både kundsedlar (68 procent) och personliga budgetar (51 procent).

- Kommunförbundet kommer att använda svaren från Kommunpulsen i sitt eget utlåtande om valfrihetslagen inom social- och hälsovården. Förbundets styrelse tar ställning till valfriheten onsdag 22.11.2017. Avsikten är att i fortsättningen regelbundet kartlägga kommunfältets syn genom Kommunpulsen. På det sättet får vi så aktuell information som möjligt för vår intressebevakning och serviceutveckling, påpekar Lauri Lamminmäki, relationsdirektör vid Kommunförbundet.


Närmare upplysningar: 
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, tfn 050 567 1624
Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård, tfn 050 596 9866
Lauri Lamminmäki, relationsdirektör, tfn 050 303 8379

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Ställningstagande av Kommunförbundets styrelse inför ramförhandlingarna våren 2018: Kommunernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar måste tryggas under reformerna15.3.2018 15:54Tiedote

Kommunförbundet kräver att beslut om att fortsätta de kommunbaserade regionala sysselsättningsförsöken fram till utgången av år 2019 fattas senast vid ramförhandlingarna så att handlingsmodellerna genom lagändringar görs till en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna. Kommunerna och landskapet måste flexibelt kunna avtala om arbets- och uppgiftsfördelningen med beaktande av bland annat de regionala särdragen.

Kuntaliiton hallituksen kannanotto kevään 2018 kehysriiheen: Kuntien taloudelliset toimintaedellytykset turvattava uudistusten keskellä15.3.2018 13:55Tiedote

Kuntaliitto vaatii, että viimeistään kehysriihessä tehdään päätökset alueellisten kuntapohjaisten työllisyyskokeilujen jatkamisesta vuoden 2019 loppuun saakka siten, että niiden toimintamallit samalla vakinaistetaan lainsäädäntömuutoksin osaksi kasvupalveluiden allianssimallia. Kuntien ja maakunnan on voitava sopia joustavasti työnjaoista ja tehtävistä muun muassa alueelliset erityispiirteet huomioiden.

ARTTU2-tutkimusohjelman päätösseminaarissa tutkittua tietoa kunta-alan uudistuksista15.3.2018 11:24Kutsu

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014 - 2018 (ARTTU2) on useasta osaprojektista koostuva tutkimuskokonaisuus, jossa on selvitetty, miten mm. maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan. Toimituksenne edustaja on tervetullut osallistumaan ARTTU2-tutkimusohjelman päätösseminaariin torstaina 22.3.2018 klo 9.00 - 15.00.

Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling13.3.2018 08:56Tiedote

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO. I dag har Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) offentliggjorts vid Arbets- och näringsministeriets presskonferens. KEINO är ett konsortium som består av Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Hansel Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme