Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Etla: talouskasvu nollaan, Suomen talouspolitiikan näkymä hukassa

Jaa

Suomikin ajautuu loppuvuodesta taantumaan, ennustaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Talouskasvu hiipuu tänä vuonna kahteen prosenttiin ja ensi vuonna on luvassa enää nollakasvua. Ennusteen mukaan vienti vilkastuu palveluviennin ansiosta vasta ensi vuonna, mutta samalla yksityisen kulutuksen kasvu kangistuu hintojen noustessa. Inflaatio pysyy korkeana myös ensi vuonna, vaikka hintojen nousu hieman hellittääkin. Talouspolitiikan korjausliike jää vaalien jälkeisen hallituksen tehtäväksi. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju perää tulevalta hallitukselta pidemmän ajan visiota Suomen talouskehityksen kääntämiseksi.

Etlan ennuste tiivistettynä:

 • Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna kahteen prosenttiin, niinpä Suomi ajautuu lievään taantumaan vuoden lopussa. Ensi vuonna bkt:n kasvu jää nollaan ja vuonna 2024 kasvua kertyy 1,7 prosenttia.
 • Kasvua leikkaavat inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen ja Venäjän hyökkäyssodan välilliset vaikutukset.
 • Talous kasvaa tänä vuonna kulutuksen ja investointien tukemana. Sen sijaan nettoviennin vaikutus kasvuun on syvästi negatiivinen.
 • Ensi vuonna nettovienti nostaa bruttokansantuotetta ja varastot supistuvat. Vienti saa vetoa palveluviennin elpymisestä, mutta Venäjän sokki ja euroalueen talouskasvun hidastuminen leikkaavat tavaraviennin kasvua.
 • Yksityinen kulutus kasvaa noin kaksi prosenttia tänä vuonna ja jää nollakasvuun ensi vuonna. Tavaroiden hintojen nopea nousu syö kotitalouksien tulojen ostovoimaa ja vähentää tavaroiden kulutusta.
 • Suomen kuluttajahinnat nousevat nopeimmin vuosikymmeniin tänä vuonna. Ennustamme inflaation kiihtyvän 6,8 prosenttiin tänä vuonna ja pysyvän liki neljässä prosentissa myös ensi vuonna. Inflaation kiihtyminen on seurausta lähinnä energian, asumisen ja elintarvikkeiden hintojen noususta.
 • Investoinnit kasvavat noin 3 prosenttia tänä vuonna ja vajaan prosentin ensi vuonna. Voimakkaimmin kasvavat asuinrakennusinvestoinnit.
 • Työttömyys laskee tänä vuonna 6,7 prosenttiin, ja on ensi vuonna 6,8 prosenttia. Ennusteemme mukaan työllisyysaste ei juuri nouse ensi vuonna vaan jää keskimäärin 73,8 prosenttiin.
 • Suurimmat riskit liittyvät vientimarkkinoiden kehitykseen ja uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
 • Reaalipalkat laskevat nyt voimakkaammin kuin kertaakaan sitten 1970-luvun.
 • Energiamarkkinoiden näkymät ja ennätysalhainen kuluttajaluottamus yhdistettynä hintojen nopeaan nousuun voivat saada aikaan nopean pysähtymisen rakentamisessa ja yksityisessä kulutuksessa, jotka kattavat yli puolet bruttokansantuotteesta. Riskin realisoituminen pahentaa ennustettua taantumaa voimakkaasti.

Suomen talous ajautuu lievään taantumaan

Tänä vuonna Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan 2 prosenttia. Nettoviennin vaikutus kasvuun on tänä vuonna negatiivinen. Ensi vuonna bkt:n kasvu jää nollaan ja vuonna 2024 kasvua kertyy 1,7 prosenttia.

− Palveluiden kulutuksen elpyminen nostaa kasvulukua vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna Suomen bkt:n kasvu jää nollaan. Näin ollen ennustamme, että Suomikin ajautuu lievään taantumaan kuluvan vuoden lopussa, toteaa Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi. Kuusi johtaa Etlan julkisen talouden ja makrotalouden tutkimusta.

Tavaraviennin kasvu pysähtyy tänä vuonna. Kansainvälisen vientikysynnän hidastuva kasvu, Venäjän viennin väheneminen ja metsäyhtiö UPM:n pitkä lakko leikkaavat kasvua. Koko viennin määrä kasvaa Etlan ennusteen mukaan tänä vuonna vajaan prosentin ja ensi vuonna 4,6 prosenttia. Metsäteollisuuden vienti heikkenee lakon takia tuntuvasti tänä vuonna.

Rakentaminen kasvaa vielä tänä vuonna ja sen myötä myös investoinnit noin 3 prosenttia. Ensi vuonna investointien kasvu hidastuu. Yksityinen kulutus kasvaa vielä tänä vuonna yli 2 prosenttia, mutta ensi vuodelle Etla ennakoi yksityiseen kulutukseen enää nollakasvua.

Kuluttajahinnat nousevat nopeimmin vuosikymmeniin

Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 6,8 prosenttia. Inflaatiota kiihdyttävät ennen kaikkea asumisen ja liikenteen sekä elintarvikkeiden hintojen kallistuminen. Energian hinnan nousu on erittäin merkittävässä inflaatioroolissa ja luo samalla riskejä inflaation ennustamiselle.

− Suomen kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna nopeimmin vuosikymmeniin. Energian lisäksi poikkeuksellista hintojen nousua on ollut muun muassa monissa elintarvikkeissa, asuntojen korjausmateriaaleissa sekä kestokulutustavaroissa. Lisäksi asuntolainojen korot nousevat, mikä näkyy asumisen hinnassa selvästi tänä ja ensi vuonna, huomauttaa Etlan tutkija Ville Kaitila.

Ensi vuonna hintojen nousu hidastuu, mutta inflaatio pysyy edelleen korkeana, liki neljässä prosentissa. Vuonna 2024 hinnat kohoavat keskimäärin 1,6 prosenttia, ennustaa Etla.

Työvoiman hyvä kasvu ei jatku tälle vuodelle

Työllisten määrän ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 38 000 henkilöllä. Työvoiman kasvu yllätti viime vuonna positiivisesti, mutta tänä vuonna kasvu hidastuu. Työttömyysaste laskee 6,7 prosenttiin ja työllisyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna keskimäärin 73,7 prosenttiin.

Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoimapula ovat muodostuneet odotettua suuremmaksi työllisyyden kasvun esteeksi. Ensi vuonna työllisyys kasvaa enää vähän, kun taloustilanne heikkenee uudelleen. Työttömyysasteeksi arvioidaan 6,8 prosenttia ja työllisyysasteeksi 73,8 prosenttia.

Suomen visio hukassa

Työllisyys on noussut viime vuosina, mutta elintason nousu on pysähtynyt ja julkinen velka kaksinkertaistunut jokaista suomalaista kohti laskettuna. Finanssipolitiikan rakenteellinen korjaus on jäämässä seuraavan hallituksen tehtäväksi.

− Ennustamme tässä Etlan Suhdanteessa syksyyn ja talveen lievää taantumaa, mikä ei edellytä enää kysyntäelvytystä näissä inflaatio-oloissa. Valtion ensi vuoden budjetissa kuitenkin luvataan laaja-alaista tukea ilman uusia säästökohteita, joten budjetista muodostuu jälleen elvyttävä ja kotikutoista inflaatiota vahvistava. Lisävelkaa otetaan, eikä lisäpanostusten vastapainoksi tehdä yhtään priorisointia tai leikkausta, sanoo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Kangasharju kysyy, missä on Suomen pidemmän aikavälin visio. Hänen mukaansa tarvitsemme nyt pidemmälle ajalle näkymän velkaantumisen lopettamiseksi ja se edellyttää visiota Suomen talouspolitiikasta. Suomesta puuttuu ennen muuta kannustimia kasvuun, panostuksia osaamiseen ja maahanmuuttoon.

− Meiltä puuttuu niin sanottu tiekartta sen varalta, mitä teemme, jos ja kun talouskasvu ei ole riittävän nopeaa. Ilman kokonaisvaltaista visiota tulevasta, Suomen velkaantuminen vain jatkuu. Korjausliike tarvitaan, tai rankempi säästäminen joudutaan aloittamaan sitten myöhemmin pakon edessä, Kangasharju varoittaa.

Epävarmuus jatkuu ja maailman talouden kasvu hidastuu

Maailmantalous kasvaa tänä vuonna kolmen prosentin vauhtia ja ensi vuonna 2,5 prosentin vauhtia. Talouskasvua hidastavat kuitenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen välilliset seuraukset, kiristyvä rahapolitiikka sekä Kiinan talouden ongelmat.

Useissa kehittyneissä maissa suhdannekuva on samankaltainen: alkuvuosi on ollut kohtalaisen hyvä, mutta loppuvuodeksi odotetaan selvästi heikompaa kehitystä. Yhdysvalloissa kasvua on tänä vuonna 2,5 prosenttia ja Kiinassa 3 prosenttia. Kiinan elpymistä hidastavat koronan sulkutoimenpiteet.

Euromaissa taantuman todennäköisyys on korkea ensi vuoden alussa. Ennustamme euroalueen talouksien kasvavan 2,6 prosenttia tänä vuonna ja 0,8 prosenttia ensi vuonna. Epävarmuus jatkuu edelleen.

Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 19.9. klo 9.30 alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Nettisivusto tarjoaa koko Suhdanteen sisällön graafeineen ja taulukkoineen selkeänä kokonaisuutena. Painettu Suhdannekirja on tilattavissa Etlasta osoitteesta tilaukset@taloustieto.fi. Julkaisu sisältää ennusteen lisäksi Antti Kauhasen kirjoittaman artikkelin uudesta työmarkkinamallista Suomeen.

Liitteenä kuviot (2 kpl). (Huoltotase & Eräitä keskeisiä ennusteita)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Suomen huoltotase
Suomen huoltotase
Lataa
Eräitä keskeisiä ennusteita
Eräitä keskeisiä ennusteita
Lataa
Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA
Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA
Lataa
Tutkimusjohtaja Tero Kuusi, ETLA
Tutkimusjohtaja Tero Kuusi, ETLA
Lataa
Tutkija Ville Kaitila, ETLA
Tutkija Ville Kaitila, ETLA
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI

09 609 900http://www.etla.fi

ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Koneet, laitteet ja metallituotteet puskevat vielä ylöspäin, mutta ”meillä on aika hyvä käsitys, miksi Suomi on vajoamassa taantumaan”22.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Muuta Eurooppaa selvästi rivakammin Suomessa kasvavat tänä vuonna koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistus, todetaan tänään julkaistussa Etlan Toimialakatsauksessa. Koneissa ja laitteissa tuotanto nousi tammi-elokuussa vuoden takaisesta yli kymmenen prosenttia ja metallituotteissa liki viisitoista. Useiden toimialojen positiivisesta kehityksestä huolimatta laskusuhdanne on Suomessa jo alkanut ja talous ajautuu taantumaan hyvin pian, arvioi Etla.

Suomi takaisin kasvu-uralle: nyt tarvitaan läpimurtopatentteja, innovaatioita ja kilpaillut markkinat9.11.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Uusien, erityisesti läpimurtoon johtavien patentoitavien ideoiden ja innovaatioiden luominen on heikentynyt ja se näkyy Suomen paikallaan polkevassa tuottavuudessa. Tänään julkaistun Etla Muistion mukaan innovaatioiden tuotanto putosi merkittävästi 2000-luvun taitteessa. Kehitys johti tuottavuuden hidastumiseen seuraavalla vuosikymmenellä, ja pudotus oli erityisen raju ICT-alalla. Läpimurtoon johtavien innovaatioiden tunnistaminen voi jatkossa auttaa kohdentamaan politiikkatoimia ja näin parantamaan tuottavuutta. Lisäksi olisi tärkeää huolehtia kilpailullisista markkinoista.

Muistutuskutsu medialle: Suomi takaisin kasvu-uralle, mutta millä keinoin?7.11.2022 12:12:54 EET | Tiedote

Meitä koettelee nyt poikkeuksellinen yhdistelmä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja talouskriisejä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden sokki ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uusiksi yhteiskuntia - eikä Suomi ole joukossa poikkeus. Jotta talouskasvu saataisiin takaisin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä, investointeja yhteiskuntien sietokykyyn sekä suotuisaa poliittista ympäristöä uudistusten tekemiseen. Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke ”REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla” pyrkii vastaamaan talouskasvun haasteisiin. Hanke etsii myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta globaalissa myllerryksessä voitaisiin kasvattaa. Hankkeessa on mukana useita nimekkäitä kansainvälisiä toteuttajia myös Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF). Nyt on tullut aika esitellä tutkimustuloksia

Kutsu medialle: Suomi takaisin kasvu-uralle, mutta millä keinoin?2.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Meitä koettelee nyt poikkeuksellinen yhdistelmä terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja talouskriisejä. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kiihtyvä ilmastonmuutos, energiamarkkinoiden sokki ja pitkäaikainen talouden pysähtyminen muokkaavat uusiksi yhteiskuntia - eikä Suomi ole joukossa poikkeus. Jotta talouskasvu saataisiin takaisin kestävälle kasvu-uralle, edellyttää se innovatiivisuuden elvyttämistä, investointeja yhteiskuntien sietokykyyn sekä suotuisaa poliittista ympäristöä uudistusten tekemiseen. Etlan ja Turun yliopiston yhteinen tutkimushanke ”REGROW – kasvun uudistaminen innovaatioiden avulla” pyrkii vastaamaan talouskasvun haasteisiin. Hanke etsii myös uusia politiikan vipuja, joiden avulla innovaatioiden tuottavuutta globaalissa myllerryksessä voitaisiin kasvattaa. Hankkeessa on mukana useita nimekkäitä kansainvälisiä toteuttajia myös Stanfordin, Waterloon ja Oxfordin yliopistoista sekä Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF). Nyt on tullut aika esitellä tutkimustuloksia

Etla: Käsijarrukäännös ja kannustava Suomi-strategia kasvun kiihdyttämiseksi ja velkaantumisen kääntämiseksi laskuun24.10.2022 09:30:00 EEST | Tiedote

Valtion menoja rajoittavaan budjettikehykseen on sitouduttava ja velkaura on käännettävä laskuun, esittää Etla tänään julkaistussa muistiossaan. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on huolissaan siitä, ettei menokehykselle ole osoitettu kansallisia pitkän aikavälin tavoitteita, vaan sen sijaan keskitytään lähinnä vuotuisiin talousarvioihin. Myös sote-uudistuksen myötä syntyvien uusien hyvinvointialueiden menojen kontrollointi tulee pian ratkaista. Etlan ”Muistioita tulevalle hallitukselle” julkaistiin tänään virtuaalitilaisuudessa Helsingissä. Julkaisussa pohditaan tutkimukseen perustuvia keinoja mm. velkaantumisen lopettamiseksi, työvoiman riittävyyden varmistamiseksi, osaamistason nostamiseksi, investointien lisäämiseksi sekä vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme