Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitukselta periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan niin kutsutun keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Kaupunginhallitus päätti myös kävelykeskustan laajentamisen jatkosuunnittelun periaatteista.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 25.1. osaltaan periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Eteläsataman maankäytön suunnittelua jatketaan niin kutsutun keskittämisskenaarion pohjalta siten, että matkustaja-autolauttaliikenteeseen liittyvä rekkaliikenne on mahdollista lopettaa Eteläsatamassa. Edellytyksenä on, että koko matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenne Länsisatamaan. Eteläsataman (mukaan lukien Katajanokan), Länsisataman, Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Salmisaaren maankäytön kehittämistä jatketaan tähän periaatteeseen perustuen Helsingin Sataman toimintaedellytysten sekä järjestelyn tuottamien kokonaishyötyjen turvaamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Länsisatamasta Länsiväylälle suunnitellaan satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen sujuvan järjestämisen.

Kaupunginhallitus päätti myös kävelykeskustan laajentamisen jatkosuunnittelun periaatteista. Ydinkeskustan kävelypainotteista aluetta esitetään laajennettavaksi monipuolistamalla toimintoja ja parantamalla kaupunkitilan laatua.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin keskustavision eli linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupungissa maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun pohjaksi. Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maankäytön suunnittelun lähtökohtana kantakaupungin ja keskustan kortteleissa sekä puisto- ja katualueilla.

Kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat laajenevat

Kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat laajenevat ja aiemmin päätettyjen ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi äänestämään pääsee Töölön kisahallissa ja kauppakeskus Malmin Novassa.

Kaupunginhallitus määräsi 14.12.2020 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat. Samalla kaupunginhallitus kehotti laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että aukioloajat olisivat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin telttaan tai konttiin.

Kaupunginkirjaston toimipisteiden kanssa on sovittu mahdollisimman pitkistä aukioloajoista huomioon ottaen kirjastojen aukioloajat ja ennakkoäänestyksen järjestämisen edellyttämät toimet. Kauppakeskuskusten kanssa on myös sovittu aukioloaikojen pidentämisestä. Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikka vaihdetaan kauppakeskuksen kolmannesta kerroksesta ensimmäiseen kerrokseen.

Kaupunki on selvittänyt mahdollisuutta perustaa ennakkoäänestyspaikka ulkotiloihin telttaan tai konttiin. Haasteena oli löytää ratkaisu, joka olisi kaikille äänestäjille täysin esteetön ja joka turvaisi vaalirauhan ja vaalisalaisuuden. Vaihtoehtona on etsitty mahdollisimman koronaturvallista ennakkoäänestyspaikkaa sisätiloista. Ennakkoäänestykseen soveltuva suurempi tila löytyy Töölön kisahallista, johon esitetään perustettavaksi ennakkoäänestyspaikka. Kartoitettaessa mahdollisuuksia lisätä ennakkoäänestyspaikkoja ilmeni mahdollisuus perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka myös kauppakeskus Malmin Novaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi Sompasaaren uudelle asuinalueelle rakennettavan päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt hankkeen toteuttamista alueellisen palvelutilaverkkotarkastelun perusteella. Päiväkoti tarvitaan osana uuden asuinalueen palvelutarjontaa. Päiväkoti Sompasaareen on tulossa noin 210 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa.

Hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9,3 miljoonaa euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa. Uudisrakennus ja sen leikkipiha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat kesäkuussa 2023.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Uudenmaan liiton pyytämässä lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet, kuten esimerkiksi kestävien liikkumismuotojen edistäminen, alueiden saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen sekä liikkumisen ja liikenteen turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen, ovat Helsingin kaupungin strategisten tavoitteiden mukaiset.

Helsinkiin konkreettisimmin vaikuttava toimenpide on joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien kehittäminen Helsingin seudulla. Keskeisiksi vaihtopaikoiksi on tunnistettu Viikki, Malmi ja Kehä III:n ja Länsimäentien liittymäalue.

Suunnitelmassa esitetään kaksi joukkoliikennejärjestelmää, joista toinen perustuu vahvasti bussiliikenteeseen ja toinen Itärataan ja Itämetroon. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että idän suunnan joukkoliikennettä kehitettäessä Itämetroon tukeutuminen sisältää hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä, jotka on tunnistettava. Jos Östersundomin yleiskaava hylätään, alueen ja myös metron rakentaminen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen. Jos Östersundomin maankäyttö toteutuu esim. Natura -rajoitteiden johdosta merkittävästi suunniteltua kevyempänä, ei metron toteuttaminen alueelle ole kannattavaa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen, strateginen ja pitkän tähtäimen liikenteen suunnitelma, jossa käsitellään eri liikennemuotoja, liikenteen osa-alueita ja liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa voidaan käyttää osana kuntien liikenteen ja maankäytön suunnittelua, hankkeiden taustatietoina sekä lähtökohtana Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) eri ohjelmia laadittaessa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen 25.1. päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

PL 1,00099 Helsingin kaupunki

09 310 1641https://www.hel.fi

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Yläkoulut siirtyvät pääkaupunkiseudulla etäopetukseen, toisella asteella etäopetus jatkuu4.3.2021 17:39:25 EETTiedote

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 4.3.2021, että toisen asteen etäopetusta jatketaan alueella poikkeusoloihin liittyvien sulkutoimien ajan 28.3.2021 saakka. Yhtäjaksoinen etäopetus on jatkunut 3.12.2020 lähtien. Päätöksen etäopetuksen jatkamisesta tekevät koulutuksen järjestäjät eli kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa vahvasti myös yksityisten oppilaitosten järjestävän opetuksen toisella asteella etäopetuksena 8.–28.3.2021.

Koronakriisi ravistelee kiinteistösijoitus- ja vuokramarkkinoita2.3.2021 12:50:24 EETTiedote

Vuosi 2020 alkoi ja päättyi kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkkaana, mutta keväällä puhjennut koronapandemia hiljensi kaupankäynnin muutamaksi kuukaudeksi lähes kokonaan. Poikkeusolojen tyhjentämät toimistot ja kauppakeskukset vaikuttivat myös toimitilavuokramarkkinoihin – uusia vuokrasopimuksia alkoi selvästi aiempia vuosia vähemmän. Toimisto- ja liiketilojen vuokrien ja käyttöasteiden näkymät ovat pääosin negatiiviset vielä koronakriisin jälkeenkin. Tiedot selviävät tuoreesta Helsingin kaupunginkanslian ja KTI Kiinteistötieto Oy:n julkaisusta Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021.

Vaikuttavampia työllisyyspalveluja paikallisista lähtökohdista1.3.2021 07:35:00 EETTiedote

Suomen työllisyyspalveluissa eletään monella tapaa jännittäviä aikoja. Tänään maaliskuun 1. päivä alkaa työllisyyden kuntakokeilu, jossa suuri osa TE-toimiston asiakkaista siirtyy kokeilukuntien työllisyyspalvelujen piiriin. Kokeilulla etsitään keinoja tehostaa työnhakijoiden pääsyä töihin, koulutukseen ja muihin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on päästä paremmin kiinni pitkäaikaistyöttömyyden syihin. TE-toimisto ilmoittaa kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille siirrosta henkilökohtaisesti, eikä siirtyminen edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme