Korkein hallinto-oikeus

HFD avgjorde besvären i anslutning till Nylandsplanen 2050

Dela
Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgett sina beslut över besvären gällande Nylandsplanen 2050, det vill säga etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om Helsingfors förvaltningsdomstol hade kunnat upphäva besluten att godkänna etapplandskapsplanerna till den del inte alla de till arealen små naturskyddsområden som anvisats i de tidigare planerna hade anvisats i etapplandskapsplanerna, och inte alla de områden som ingår i nätverket Natura 2000 hade märkts ut i plankartan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att besluten att godkänna etapplandskapsplanerna till dessa delar är lagenliga och upphävde förvaltningsdomstolens beslut till denna del.

I ärendet skulle också avgöras huruvida förvaltningsdomstolen hade kunnat upphäva besluten att godkänna etapplandskapsplanerna till den del de gällde planbeteckningar om den undre gränsen för storleken på en för området betydande stor detaljhandelsenhet inom utvecklingsområden för tätortsfunktioner på andra områden än huvudstadsregionen. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut gällande Helsingforsregionen och östra Nyland men ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut gällande etapplandskapsplanen för västra Nyland. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i likhet med Helsingfors förvaltningsdomstol att planbestämmelsen om stora detaljhandelsenheter i etapplandskapsplanen för västra Nyland är lagstridig.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att besluten att godkänna etapplandskapsplanerna inte är lagstridiga heller på de grunder som anförts i besvären över hur skyddsområden och grönförbindelser har anvisats. Också besvären gällande en anvisning i etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen, för en depå för tung spårvägstrafik vid gränsen mellan Kyrkslätt och Esbo, avslogs.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut förblir landskapsfullmäktiges beslut att godkänna etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen och östra Nyland i kraft i sin helhet. Landskapsfullmäktiges beslut att godkänna etapplandskapsplanen för västra Nyland förblir i kraft förutom gällande planbestämmelsen om stora detaljhandelsenheter.

Beslutet om Helsingforsregionens etapplandskapsplan publiceras som årsboksbeslut och besluten om västra och östra Nylands etapplandskapsplaner publiceras som andra beslut.

Årsboksbeslutet om Helsingforsregionens etapplandskapsplan HFD 2023: 24 (kort referat på svenska)
Beslutet om östra Nylands etapplandskapsplan (annat beslut) HFD 13.3.2023 L 755 (på finska)
Beslutet om västra Nylands etapplandskapsplan (annat beslut) HFD 13.3.2023 L 756 (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum